Wettelijk kader

Het wettelijk kader rond onderwijs aan gedetineerden is zeer breed. De belangrijkste bronnen voor BelgiĆ« zijn op nationaal niveau gesitueerd. Toch speelt ook internationale wetgeving een belangrijke rol. 


OVERZICHT


INTERNATIONAAL

INTERNATIONAAL - DE VERENIGDE NATIES

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948)

International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (1966)

Body of Principles for the Protection of all Persons under Any Form of Detention or Imprisonment (1988)

Basic Principles for the Treatment of Prisoners (1990)

United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules) (2015)


INTERNATIONAAL - DE RAAD VAN EUROPA

Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (1950)

Recommendation R(84)12 concerning foreign prisoners (1984)

Recommendation R(89)12 concerning education in prison (1989)

Recommendation R(2003)23 on the management by prison administrators of life sentence and other long term prisoners (2003)

Handvest van de grondrechten van de Europese Unie (2000)

European Prison Rules (2006)


NATIONAAL

WETGEVEND KADER

Samenwerkingsakkoord inzake sociale hulpverlening aan gedetineerden (1994)

Strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (2000)

Basiswet betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden (2005)

Decreet betreffende het volwassenenonderwijs (2007)

Decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (2013)

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest inzake de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden (2014)

Strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden 2020-2025

 

ANDERE

Het Justitieplan van Koen Geens: Een efficiƫntere justitie voor meer rechtvaardigheid.

Algemene beleidsnota Justitie (november 2016)

Beleidsnota 2019-2024 Justitie en Handhaving

Algemene beleidsnota Justitie (november 2020)

 

Wettelijk kader

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x