STRATEGISCH PLAN VOOR HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN (2000)

Sinds de staatshervorming van 1980 hebben de gemeenschappen en gewesten een groot aantal bevoegdheden in de gevangenis. Onderwijs is één van deze bevoegdheden.

In 2000 heeft de Vlaamse regering een strategisch plan voor hulp- en dienstverlening aan gedetineerden opgesteld, voor de uitvoering van die bevoegdheden. In dat plan is het aanbieden van kwaliteitsvol onderwijs aan gedetineerden één van de doelstellingen.  

De missie/visie van de Vlaamse regering op hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wordt in het strategisch plan als volgt omschreven :  

De Vlaamse Gemeenschap waarborgt het recht van alle gedetineerden en hun directe sociale omgeving op een integrale en kwaliteitsvolle hulp- en dienstverlening zodat ook zij zich harmonisch en volwaardig kunnen ontplooien in de samenleving.

Om dit te bereiken heeft men vijf 'strategieën' uitgewerkt in het strategisch plan :

  1. Uitbouwen van een kwalitatief aanbod
  2. Profileren van het hulp- en dienstverleningsaanbod
  3. Ontwikkelen en implementeren van samenwerkingsmodellen en organisatievormen
  4. Verkrijgen en vergroten van het draagvlak bij de actoren van de Vlaamse Gemeenschap, bij de stakeholder Justitie en bij de samenleving
  5. Ontwikkelen en implementeren van een HRM- en organisatieontwikkelingsbeleid

Lees hier het volledige strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.  

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x