Projecten


FIP2-projectIs a four-year research project (2017-2021) on “Foreigners’ Involvement and Participation in Prison”. The project is funded by the Research Foundation Flanders (FWO) and is a collaboration between researchers of Ghent University, University college Avans (The Netherlands) and Vrije Universiteit Brussel. The FIP2-project aims to acquire more insight into the participation of foreign national prisoners.
flore.croux@vub.be en dorien.brosens@vub.be

https://pald.research.vub.be/en/research-projects

Learning Inside Out


leerloopbaanbegeleiding van de Leerwinkels en Groep Intro in alle Vlaamse en Brusselse gevangenissen


benedicte.de.bock@vocvo.be

https://www.vocvo.be/nl/gedetineerdenprojecten/learning-inside-out 

Onderzoek naar NT2 in de gevangenissenProject van de Universiteit Antwerpen en Vocvo waarbij zes studenten onderzoek voeren naar behoeftedetectie NT2 in de gevangenis. Daarnaast evalueren ze het bestaande aanbod. 

marjolein.rammelaere@vocvo.be 

FORINER

Erasmus + project waarin een onderwijsaanbod voor buitenlandse gedetineerden in Europese gevangenissen werd uitgewerkt. Het project werd gedragen door Vocvo en verschillende (in)ternationale partners

http://www.foriner.com/ 

REWIND: (Land)bouwen met en voor (ex-) gedetineerden. 

Dit project zet in op huisvesting en tewerkstelling van (ex-) gedetineerden. Dit is een project van de KULeuven en Domus Mundi

http://www.domusmundi.be/

Prisoners' active citizenship

Project rond participatie en actief burgerschap van gedetineerden. Het project wordt gedragen door de Rode Antraciet in samenwerking met (inter)nationale partners. 

 https://derodeantraciet.be/prisoners-active-citizenship/ 

Onderzoek naar buitenlandse gedetineerden

Doctoraatsonderzoek naar participatie in een gevangeniscontext: motieven, barrieres, en noden van buitenlandse gedetineerden. Het onderzoek wordt uitgevoerd aan de vakgroep Educatiewetenschappen van de VUB

Flore.croux@vub.be

 

Digitalisering in de gevangenis

Een onderzoek naar het gebruik van digitale platforms in de gevangenis. Het onderzoek is een samenwerking tussen de VUB, vakgroep Criminologie en het Nationaal Instituut voor Crimologie en Criminalistiek

Jana.Robberechts@vub.ac.be

Samen leren in detentie 

Dit is een project waarbij gedetineerden en universiteitstudenten samen les volgen in de gevangenis. Het project loopt aan de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel en wordt gefinancieerd door de Dienst Onderwijszaken, VUB. 

An-Sofie.Vanhouche@vub.ac.be

Hoger onderwijs in de gevangenis

Deze doctoraatsstudie onderzoekt hoe gedetineerden hoger onderwijs in de gevangenis ervaren. Zowel afstandsonderwijs als universitaire lessen in de gevangenis worden onderzocht. 

Clara.Vanquekelberghe@vub.ac.be 

Projecten

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x