Over Klasbak


WAT IS KLASBAK?

Klasbak is de Vlaamse afdeling van de European Prison Education Association (EPEA). We zijn een netwerk en expertisecentrum voor personen en organisaties die het leren van (ex-) gedetineerden ondersteunen. Samen komen wij tot meer slagkracht en daadkracht inzake leren in detentie.

Dit zijn de doelen van Klasbak:

 • Het uitdragen van de visie op educatie in gevangenissen zoals bepaald in
  • Aanbeveling R (89) 12 van de Raad van Europa over educatie in gevangenissen
  • Het decreet betreffende de organisatie van de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden van 8 maart 2013
  • Het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007
  • Het decreet houdende flankerende en stimulerende maatregelen ter bevordering van de participatie in cultuur, jeugdwerk en sport van 18 januari 2008
 • Het fungeren als Vlaamse afdeling van het European Prison Education Association (EPEA).
 • Het zichtbaar maken, verbinden en delen van de expertise van organisaties die een opdracht hebben en/of opnemen op het gebied van educatie in de gevangenissen, met het oog op een verhoging van de kwaliteit van de educatie in de gevangenissen. Het organiseren van studiedagen met betrekking tot educatie in de gevangenissen maakt hier deel van uit.
 • Het fungeren als Vlaams expertisenetwerk voor educatie in de gevangenissen.
 • Het ontwikkelen van een gezamenlijke visie over educatie in de gevangenissen.
 • Het bevorderen van de visibiliteit en het maatschappelijk draagvlak voor educatie in gevangenissen.
 • Het initiĆ«ren en aanmoedigen van onderzoek met betrekking tot educatie in gevangenissen.
 • Het uitbouwen van een duurzame samenwerking met andere partners die rechtstreeks of onrechtstreeks betrokken zijn bij de educatie in de gevangenissen, in het bijzonder het Directoraat Generaal Penitentiaire Inrichtingen en de partners van de Vlaamse hulp- en dienstverlening in de gevangenis.
 • Het fungeren als spreekbuis en aanspreekpunt met betrekking tot de doelstellingen van de vereniging zoals geformuleerd in dit artikel. 


BASISVISIE EN BELEIDSPLAN KLASBAK

Klik hier voor de basisvisie van Klasbak.

Klik hier voor het Klasbak beleidsplan 2021-2023.

Klik hier voor het vorige beleidsplan.


DIGITALISERING

Klasbak zet in op digitale inclusie van gedetineerden. Want digitale uitsluiting leidt tot sociale uitsluiting. In onze digitale maatschappij is toegang tot internet, digitale tools en digitale vaardigheden noodzakelijk. Daarom investeert de overheid sterk in digitale geletterdheid. Het contrast met de gevangenissen is groot. De doelstellingen van de gevangenisstraf zijn rehabilitatie en integratie. Hoe kunnen deze echter verwezenlijkt worden zonder toegang tot de digitale wereld? Deze digitale exclusie beperkt de leermogelijkheden van gedetineerden. Daarom moet er ingezet worden op digitale inclusie van gedetineerden zodat nieuwe (leer)kansen mogelijk worden.

Meer info vind je in deze rubriek .


MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Klasbak vzw

Frederik de Merodestraat 27, 2800 Mechelen

Ondernemingsnummer: 0630.655.101

Voorzitter: Lut Lippeveld

Secretaris: Hilde Deputter
Over Klasbak

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x