EUROPEES VERDRAG VOOR DE RECHTEN VAN DE MENS (1950)

Dit verdrag vindt haar basis in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. In tegenstelling tot dit laatste document behoort dit verdrag tot het intern Belgisch recht. Dat wil zeggen dat het rechtstreeks werking heeft op de Belgische rechtbanken. De nadruk op het recht op onderwijs is hier niet zo sterk aanwezig. Het verbod om iemand onderwijs te ontzeggen (art 2 Eerste Protocol) impliceert echter wel dat iedereen recht heeft op onderwijs.

 

Klik hier voor het volledige Verdrag. 


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x