EUROPEAN PRISON RULES (2006)

De European Prison Rules zijn Europese basisprincipes voor de behandeling van gedetineerden. Ze stellen onder meer dat het gevangenisregime voor alle gedetineerden moet gericht zijn op de voorbereiding op de terugkeer in de maatschappij. Dit wordt verder uitgewerkt met betrekking tot vorming, onderwijs, opleiding en arbeid. Elke gevangenis moet ervoor zorgen dat alle gedetineerden de mogelijkheid krijgen om onderwijs te volgen. Het onderwijs dient zo veel mogelijk ge├»ntegreerd te worden in het externe onderwijssysteem. Bijzonder hierbij is dat het volgen van een opleiding niet ondergeschikt mag zijn aan het uitvoeren van arbeid binnen de gevangenis. Dat wil zeggen dat een gedetineerde niet financieel mag benadeeld worden door het volgen van een opleiding.   De EPR bevatten ook bepalingen rond het aanbieden van onderwijs aan een aantal prioritaire groepen waaronder gedetineerden met beperkte schrijf- en rekenvaardigheden en jonge gedetineerden.

Lees hier de volledige tekst van de European Prison Rules.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x