DECREET BETREFFENDE HET VOLWASSENENONDERWIJS (15 JUNI 2007)

Het engagement van onderwijs in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden kreeg een decretale basis in het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007. In uitvoering van dit decreet zijn de consortia volwassenenonderwijs opgericht, die een specifieke opdracht kregen in de gevangenissen (artikel 75.8°). Deze opdracht werd verder geconcretiseerd in de samenwerkingsovereenkomsten tussen de overheid en de consortia volwassenenonderwijs.  

In 2009 voegde de Minister van onderwijs een specifieke ondersteuningsopdracht wat betreft onderwijs aan gedetineerden toe aan de opdrachten van de decretale stuurgroep volwassenenonderwijs (artikel 49.8°bis). De middelen voor deze opdracht werden toegekend aan het Vocvo. Meer informatie hierover vind je terug in de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vocvo.

 

Lees hier het decreet betreffende het volwassenenonderwijs van 15 juni 2007.  

Lees hier de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de consortia volwassenenonderwijs.  

Lees hier de samenwerkingsovereenkomst tussen de Vlaamse overheid en de pedagogische begeleidingsdiensten en het Vocvo.  


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x