Klasbak, netwerk en expertisecentrum voor leren in de gevangenis

Gedetineerden zijn een onmondige en een weinig zichtbare groep. Maar bijna elke gedetineerde komt ooit vrij. Daarom moet een gedetineerde vanaf dag 1 van de detentie de hulp en de mogelijkheden krijgen om zich voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij. Leren is daarbij belangrijk want dit biedt gedetineerden handvatten om te groeien, zich te versterken en om uiteindelijk ook bij te dragen aan de samenleving.

Klasbak is de Vlaamse afdeling van de European Prison Education Association (EPEA). We zijn een netwerk voor personen en organisaties die het leren van (ex-)gedetineerden ondersteunen. 

DIGITALISERING

Dit werkjaar richten we ons op de digitale inclusie van gedetineerden. De wereld wordt meer en meer digitaal. Toegang tot internet lijkt evident en digitale vaardigheden worden essentieel. Buiten de muren zet de overheid volop in op digitale geletterdheid. Binnen de muren is een ander verhaal. Omdat digitale exclusie de leermogelijkheden beperkt en in de weg staat van een goede re-integratie en rehabilitatie na detentie, focussen we op digitale inclusie van gedetineerden.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x