Vier werven

Doorheen het proces voor de opmaak van het nieuwe beleidsplan kwam naar boven dat het netwerk wil dat er actie ondernomen wordt en vooruitgang wordt geboekt de volgende jaren rond de werven: de lerende gevangenis, de brug binnen buiten, participatie en digitalisering. Dit gaat Klasbak doen binnen vier thematische werven. 

Waarom een werf? Een werf is een plek van bedrijvigheid waar verschillende partijen bij betrokken zijn. Iedere ‘bouwer’ heeft zijn niche en plekje op de werf maar ondertussen wordt er samen een groter gemeenschappelijk project gerealiseerd. Klasbak wil dergelijke werven of projecten in gang zetten waarbij de verschillende stakeholders, elk vanuit hun expertise en werkveld, concreet kunnen samenwerken rond de werven.

Op die manier wil Klasbak de motor zijn voor het zetten van stappen in het realiseren van de impact die we voor ogen hebben voor de gedetineerde en hoopt Klasbak het netwerk te inspireren en te betrekken. Met dit beleidsplan wil Klasbak de contouren ervan vastleggen, maar vooral ook nog voldoende ‘witruimte’ voorzien zodat het in de komende werkjaren kan ingevuld worden voor en met het netwerk.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x