SAMENWERKINGSAKKOORD TUSSEN DE FEDERALE STAAT EN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP EN HET VLAAMS GEWEST INZAKE DE HULP- EN DIENSTVERLENING AAN GEDETINEERDEN (2014)

Dit Samenwerkingsakkoord schrijft voor hoe de Federale Staat (meer bepaald het Directoraat-Generaal Penitentiaire Inrichtingen), de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest moeten samenwerken rond de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Dit omvat onder andere bepalingen over het gezamenlijk overleg, de samenwerking tussen de individuele dienst- en hulpverleners en arbeidsomstandigheden. Ook enkele basisbeginselen over de betrokken partijen werden hierin opgenomen.  

Lees hier het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest inzake de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x