WERF 4

We leven in een digitale samenleving. We doen alles online en we doen het elke dag: muziek luisteren, schoenen kopen, een reis boeken, treinuren opzoeken, enz. Volgens recente cijfers in het Global Digital Report is 89% van de Belgen internetgebruiker. Reeds voor de Corona-crisis was de Belg gemiddeld meer dan vijf uur per dag online, wat overeenkomt met ongeveer een derde van de tijd die we wakker zijn en het gaat niet enkel over surfen ter ontspanning op het internet. Heel wat dienstverlening is hoofdzakelijk of zelfs uitsluitend digitaal toegankelijk geworden. Denk maar aan een afspraak maken bij de dokter, overschrijvingen doen of je inschrijven bij de VDAB. Zeker op de jobmarkt is er geen ontsnappen aan. Maar ook binnen onderwijs en informeel leren hebben digitale toepassingen en leerplatformen hun plaats ingenomen en wordt de nodige aandacht geschonken aan het aanleren van digitale vaardigheden. Maar in de Belgische gevangenissen is er geen internettoegang voor gedetineerden. Zo wordt onder meer een goede voorbereiding op de buitenwereld en leren in detentie bemoeilijkt. Voorbeelden uit het buitenland tonen nochtans dat het kan en met de lancering van Prison Cloud (d.i. een digitaal dienstenplatform voor gedetineerden) in de gevangenis van Beveren in 2016 was België goed vertrokken. Maar na de lancering van Prison Cloud in drie gevangenissen viel de motor wat stil. 

2020 lijkt een keerpunt te kunnen zijn. Enerzijds werd als onderdeel van een veranderingstraject binnen het Belgische gevangeniswezen de Dienst Digitalisering Detentie (DDD) opgericht. ‘De missie van de nieuwe dienst is erop gericht een digitale koppeling te leggen tussen de maatschappij en de gevangenis om er zo voor te zorgen dat de gedetineerde zich tijdens de detentieperiode beter kan aanpassen aan of mee kan blijven met de digitalisering die we allemaal merken in het dagelijkse leven.’, aldus directeur Kristoff Hemelinckx. Anderzijds heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat men ook binnen gevangenissen sneller heeft moeten schakelen op digitaal vlak door bijvoorbeeld online bezoek en online rechtszittingen mogelijk te maken. 

Het is dus belangrijk voor Klasbak om de komende jaren te blijven inzetten op digitalisering. Een concrete potentiële piste is het ‘Triangle-project’, in samenwerking met het Nederlandse ClickF1(penhouder),Eduvier (onderwijsondersteuning/specifieke begeleiding/arbeidstoeleiding ) en Aloysius (ontwikkelaar digitaal talenten portofolio ‘Cozima’). IPS Innovative Prison Systems en Aproximar (Social Solidarity Cooperative) uit Portugal. En de Belgische partners (DDD, VOCVO en Klasbak). Het doel is om te onderzoeken welk digitaal product kan ontwikkeld worden om educatie in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen op een digitale manier te ontsluiten. Na een vooronderzoek zou dit concreet getest kunnen worden in een pilot-gevangenis. Op basis van deze pilot worden een digitale gids en lobby-beleidsaanbevelingen ontwikkeld.

WERF 4

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x