WERF 3

Participatie is voor Klasbak een thema dat de nodige aandacht verdient en dit met betrekking tot de verschillende actoren in het verhaal van leren in detentie. Niet alleen voor de gedetineerden zelf dienen er ruimte en opportuniteiten worden gecreëerd voor inspraak, het opnemen van verantwoordelijkheid en ondernemingszin maar ook voor het omringende personeel, zoals de penitentiair beambten en educatieverstrekkers. Vanuit de gesprekken met de stakeholders naar aanleiding van de opmaak van dit plan, kwam naar voor dat er nood is aan meer participatie, betrokkenheid en samenwerking met het penitentiair bewakingspersoneel rond leren in detentie. Dit blijft een heel essentiële groep die Klasbak vandaag nog te weinig bereikt in het netwerk. Daar wil Klasbak verandering in brengen en prioritair op inzetten. 

In de komende beleidsperiode streeft Klasbak ernaar een concreet participatief traject tot een ‘participatieve gevangenis’ te ontwikkelen waarin het penitentiair bewakingspersoneel expliciet een plek krijgt. Vervolgens wil Klasbak dit uittesten in 2 gevangenissen. Welke rol wil, kan en zal penitentiair bewakingspersoneel opnemen rond leren en detentie? Hoe kunnen er bruggen gebouwd worden tussen penitentiair bewakingspersoneel en andere Klasbak-stakeholders, op de concrete werkvloer? Hoe kan participatie van penitentiair bewakingspersoneel, participatie van gedetineerden versterken?

WERF 3

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x