WERF 1

Klasbak streeft ernaar dat de gevangeniscontext een lerende omgeving is. Niet alleen voor de gedetineerden maar ook voor wie er werkt. Binnen een dergelijke context wordt de gedetineerde op verschillende manieren gestimuleerd om te leren, formeel en informeel. Dit start met de aanwezige infrastructuur; deze voldoet aan de hedendaagse standaarden en vervat dus ook de digitale component, bijvoorbeeld onder de vorm van goed uitgeruste computerlokalen en de mogelijkheid om ook op cel online te gaan (bv. de krant lezen in de eigen taal, contacten met het thuisfront onderhouden, online leerplatform, rijbewijs oefenen). De accommodatie beschikt over voldoende ruimtes die ingericht zijn voor de diverse activiteiten (sport, cultuur, vorming, onderwijs, praktijkvakken). Een goed uitgebouwde bibliotheek is aanwezig met boeken, magazines, cd’s, dvd’s en digitaal materiaal in verschillende talen en genres waar ook plaats is voor ontmoeting en lezen. In deze gevangenissetting kunnen gedetineerden aan de slag gaan in en met de groene zones (bv. telen van groenten en experimenteren met aanplanting) en belangrijke informatie (bv. wie waar te vinden is, procedures) wordt op een duidelijke manier in beeld gebracht (bv. met gebruik van symbolen en kleuren). Er is ruimte voor initiatief vanuit de gedetineerden en leervormen zoals peer-to-peer leren en duaal leren worden ondersteund en aangemoedigd. 

Op deze manier worden gedetineerden getriggerd en hebben zij toegang tot een uitgebreid leeraanbod, dat zowel bestaat uit concrete opleidingen en vormingen (formeel leren) als uit stimulerende dagdagelijkse ervaringen en interacties (informeel leren). Zo kunnen gedetineerden stap per stap 21st-century skills verwerven, groeien en stappen zetten richting het leven buiten de muren. Een dergelijke gevangeniscontext heeft een gevangenisdirectie nodig die leren als prioriteit promoot. Zij zorgt er bijvoorbeeld voor dat werken en leren perfect gecombineerd kan worden en faciliteert de samenwerking met educatieverstrekkers en organisaties van buiten de muren. Voor het gevangenispersoneel wordt een ruim gamma aan workshops en bijscholingen voorzien dat aan hun noden tegemoet komt en het werkregime laat het toe om deze ook effectief te volgen. Het gevangenispersoneel ervaart zelf de meerwaarde van leren en werkt in deze optiek motiverend naar de gedetineerden. Via co-creatie met partners zal Klasbak de volgende jaren ijveren om het concept van de lerende gevangenis in al zijn facetten te verspreiden naar de beleidsmakers en het grote publiek toe. Het doel, de lerende gevangenis wordt de nieuwe invulling van het begrip ‘gevangenis’ en wordt gezien als een evidentie. Idealiter is deze ook kleinschalig. Hiervoor wil Klasbak de context van leren in detentie in beeld brengen en een platform geven. Om dit te concretiseren beoogt Klasbak met het netwerk een publicatie samen stellen waar verschillende partijen aan het woord komen rond wat leren in detentie voor hen betekent en de ideale voedingsbodem hiervoor; het concept van de lerende gevangenis.


WERF 1

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x