Stageverslagen en interdisciplinaire projecten educatie gedetineerden

Deze lijst biedt u een overzicht van de stageverslagen over leren in detentie . De focus ligt op stages in Vlaamse en Brusselse gevangenissen. 

De Clercq, S., Goossens J., e.a. (2013-2014 ). Van start tot finish, een beschrijvend onderzoek naar de redenen waarom gedetineerden in de gevangenis van Antwerpen de lessen vroegtijdig stopzetten Eindrapport Interdisciplinair Project, Onderwijs- en Informatiewetenschappen, Universiteit Antwerpen.

Donckers, L. (2013-2014). Een kwalitatief onderzoek naar de motivatie van gedetineerden om (niet) deel te nemen aan onderwijs in de gevangenis van GentOnderzoeksstage Pedagogiek en Onderwijskunde aan de Universiteit Gent.

Frans, S. (2013-2014). Doorstroom van opleiding naar tewerkstelling in de gevangenis. Stageverslag Criminologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Hendrickx, E. (2011-2012). Verkennend onderzoek omtrent de digitalisering van het onderwijs in de gevangenis en webleren. Stageverslag Criminologische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

Hendrickx M. & Van Holewinckel P. e.a. (2013-2014). Open leren maakt vrij, onderwijs op maat in de gevangenis van Antwerpen. Eindrapport Interdisciplinair Project, Onderwijs- en Informatiewetenschappen, Universiteit Antwerpen.

Potemans, I. (2015-2016). Nulmeting digitalisering van het onderwijs in de gevangenis. Stageopdracht Criminologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Smolders, G. (2011-2012).Open leren in gesloten context. Stageproef Criminologische Wetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven.

Snauwaert, K. & Buggenhout; P. (2017-2018). Onderzoeksrapport: Beleving van arbeid, opleiding en bezoek in detentie met het oog op re-integratie. Stageverslag Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Triangle, E. (2010-2011). Behoefteonderzoek bij onderwijzers: specificiteit van onderwijs aan gedetineerden. Stageverslag Criminologische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

Vertongen, L. (2018-2019). Digitalisering van het onderwijs in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Stageverslag Criminologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Vuchelen, D. (2019-2020). Volwassenenonderwijs in detentie in Vlaanderen, Brussel en WalloniĆ«. Stageverslag Criminologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x