Stages digitalisering

Deloof B. en Vandevelde L. (2019-2020). Bundel Klasbak: Digitalisering in de gevangenis. Leren in detentie: Een verkennend overzicht van digitale good practices.

Hendrickx, E. (2011-2012). Verkennend onderzoek omtrent de digitalisering van het onderwijs in de gevangenis en webleren. Stageverslag Criminologische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

Potemans, I. (2015-2016). Nulmeting digitalisering van het onderwijs in de gevangenis. Stageopdracht Criminologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Vertongen, L. (2018-2019). Digitalisering van het onderwijs in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Stageverslag Criminologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.


Geïnteresseerd in een stage rond leren in detentie, laat het ons weten via Bieke@klasbak.net.

Stages digitalisering

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x