RECOMMENDATION R(2003)23 ON THE MANAGEMENT BY PRISON ADMINISTRATORS OF LIFE SENTENCE AND OTHER LONG TERM PRISONERS (2003)

Artikel 10 van deze aanbeveling schrijft de aanmaak van een detentieplan voor elke langdurig gestrafte gedetineerde voor. Deelname aan onderwijs maakt expliciet deel uit van de mogelijkheden van dit detentieplan, met als doel een zinvolle tijdsbesteding tijdens de detentieperiode en een verhoging van de kansen op een succesvolle reïntegratie.
Artikel 32 van dezelfde aanbeveling bevat een gelijkaardige richtlijn voor minderjarige gedetineerden.

 

Zie hier R(2003)23. 


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x