‘Van gevangenisstraf wordt niemand een beter mens’

Van gevangenisstraffen worden mensen alleen maar slechter, vond de in 2015 overleden VU-criminoloog Herman Bianchi. En terwijl politici voor stoere crime-fighter spelen, werkt Bianchi’s uitgebreide schare van volgelingen gestaag aan een menselijker alternatief voor het strafrecht.

DOOR PETER BREEDVELDBEELD MERLIJN DRAISMA

Is het niet merkwaardig, schreef de latere VU-hoogleraar criminologie Herman Bianchi in 1951, ‘dat de mensheid altijd vol is geweest van vergelding, maar nooit iemand op de gedachte is gekomen om nu eens, evenals men het kwaad vergeldt, ook het goede te gaan vergelden?’ Bianchi heeft zijn wetenschappelijke werk altijd in dienst gesteld van het bestrijden van het strafsysteem en het gevangeniswezen, dat hij wreed en onmenselijk vond. Gevangenissen noemde hij “universiteiten voor de criminaliteit”, waar mensen slechter weer uit kwamen dan toen ze erin gingen. ‘Hoe lang zal het nog duren alvorens het strafrecht inziet dat het als een waar pedagoog moet werken aan zijn uiteindelijke opheffing?’ aldus Bianchi in zijn eerste korte essay Recht van Vergelding.

Het is onmogelijk de invloed te overschatten die Bianchi ook vijf jaar na zijn dood nog heeft. Zijn gedachtegoed, verbreid door zijn studenten, vindt nog steeds gretig aftrek bij ministeries, gemeenten en de politie. Docent criminologie Marc Schuilenburg, bijvoorbeeld, verwijst in zijn boek Hysterie naar zijn leermeester Bianchi als hij de oorlogstaal hekelt die politici en beleidsmakers constant bezigen. Criminologische theorieën waren volgens Bianchi ‘oorlogsverklaringen’, die in het teken stonden van een ‘bestrijdingsbegeerte’.

“Nog steeds is alles een oorlog”, zegt Schuilenburg. “Oorlog tegen corona, oorlog tegen terrorisme en oorlog tegen misdaad.” Het beleid van justitie en politie kenmerkt zich volgens hem door een gebrek aan “verbeeldingskracht” en een “raar politiek klimaat” waarin mensen als de minister van Justitie stoere taal uitslaan. “Maar sinds mijn nieuwste boek verscheen, heb ik al met tientallen burgemeesters en politiechefs gesproken en krijg ik veel uitnodigingen om te komen spreken. Er is dus wel degelijk veel belangstelling voor een alternatief.”

Positieve veiligheid

Schuilenburg pleit in zijn boek voor ‘positieve veiligheid’, een begrip dat hij samen met zijn collega Ronald van Steden, hoofddocent bestuurswetenschappen en politicologie, heeft ontwikkeld. ‘Veiligheid is een dubbel begrip. Je kunt het negatief vertalen, als het bestrijden van criminaliteit en overlast, maar ook positief, als het bieden van zorg en geborgenheid’, schrijft hij. In navolging van Bianchi pleit hij voor de inzet van positieve rolmodellen en het belonen van goed gedrag: een stuk pizza, bijvoorbeeld, voor het helpen van ouderen of het respecteren van de regels.

Wie denkt dat dit hoort bij een softe aanpak van linkse idealisten, think again. In de VS, het land van tough on crime en law and order, beloont de politie jongeren op een dergelijke manier. “Je wordt in de media en de politiek constant om de oren geslagen met termen als softie en thee drinken, maar ik hoef me als wetenschapper niets aan zulke politieke framing gelegen te laten liggen. Werkt een aanpak of niet, dat is wat me interesseert.”

Bianchi nam het Indonesische Torajavolk als voorbeeld, dat in plaats van vergelding naar verzoening zocht

Vergelding is altijd een belangrijk element geweest in het Nederlandse strafrecht. Bianchi pleitte al in 1951, vijf jaar voor zijn cum laude promotie, voor wat later ‘herstelrecht’ is gaan heten. Hij nam het Indonesische Toraja-volk als voorbeeld, dat in plaats van vergelding zocht naar verzoening tussen een overtreder en de benadeelde. Later deed hij onderzoek in de Mohawk-reservaten in Noord-Amerika, waar ook een vorm van herstelrecht wordt betracht.

“Ik ben niet voor de afschaffing van het strafrecht”, zegt misdaadjournalist en eindredacteur van Peter R. de Vries Simon Vuyk, VU-alumnus en student van Bianchi. “Ik vind dat er bij een misdrijf veel meer moet worden gedacht in termen van een conflict tussen twee partijen. Stel, in de kroeg slaat iemand een ander voor z’n bek. Die gaat aangifte doen, er volgt een gesprek bij de politie met de dader erbij. Die betuigt spijt, het slachtoffer ziet misschien in dat hij op een bepaalde, uitdagende manier naar de dader zat te kijken, de twee maken het weer goed. Zo zouden veel meer zaken kunnen worden opgelost.” Dat zo’n benadering niet zou passen in de huidige rechtse tijdsgeest wijst Vuyk van de hand. “Niemand realiseert zich dit, maar het herstelrecht is juist in Amerika, het land dat bekend staat om zijn keiharde straffen, veel toegepast.”

Mediation als oplossing

Dat beaamt ook Ronald van Steden. “Met name christelijke bewegingen in de VS hebben daar het herstelrecht ingevoerd. Het komt voort uit de Bijbelse gedachte dat je mensen de kans moet geven op herstel, nadat ze verantwoording hebben afgelegd voor hun daden.” Ook in Nederland, waar de VVD steeds hoge ogen gooit met retoriek over strenger straffen, heeft de overheid wel degelijk belangstelling voor alternatieven als mediation. Van Steden heeft onlangs een onderzoek naar herstelrecht in samenwerking met de politie afgerond waaruit blijkt dat mediation het slachtoffer, de dader en de samenleving meer oplevert dan het strafrecht. “Dat onderzoek is betaald vanuit de Nationale Wetenschapsagenda, dus door de overheid”, aldus Van Steden.

Dat herstelrecht werkt, zeggen ook bijzonder hoogleraar herstelrecht Katrien Lauwaert, onderzoeker Nieke Elbers en promovendus Iris Becx, alle drie verbonden aan de VU. Onlangs lieten die aan de hand van dertien onderzoeken zien dat waar straffen geen of zelfs negatieve effecten heeft, het herstelrecht vaak wel positief uitpakt. Die onderzoeken zijn methodologisch niet allemaal even solide, geven de drie zelf toe, maar ze bevestigen kwalitatief betere internationale onderzoeken naar herstelrecht, die aantonen dat herstelrecht leidt tot minder recidive, grotere tevredenheid bij slachtoffers en daders, en ook minder posttraumatische stress en wraakgevoelens.

Voor Van Steden is er nog een andere belangrijke motivatie voor het herstelrecht: “Politie en justitie zitten met stapels aangiften waar ze door tijdgebrek niet aan toekomen, waardoor het hele systeem vast komt te zetten. Heel veel van die zaken kunnen mensen gewoon zelf oplossen. Het is misschien moeilijker om elkaar tijdens een gesprek in de ogen te kijken, maar uiteindelijk heb je wel meer kans op een voor iedereen bevredigende afloop.”

Kwaad met kwaad vergelden

Bianchi was een van de oprichters van de Coornhert-Liga, een vereniging voor strafrechthervorming die volgend jaar precies 50 jaar geleden is opgericht. (volgens journalist Hans Smits, die een boek over de Liga heeft geschreven, Strafrechthervormers en Hemelbestormers, heeft Bianchi er daarna nooit een echte rol van betekenis in gespeeld). De Liga is vernoemd naar Dirck Volkertszoon Coornhert, die in de zestiende eeuw al pleitte voor hervorming van het strafrecht, waarbij het accent gelegd moest worden op een terugkeer in de maatschappij van de veroordeelde in plaats van vergelding.

Coornhert werd geïnspireerd tijdens zijn verblijf in de gevangenis omdat hij verdacht werd van ketterij. Ook Bianchi’s kruistocht tegen het gevangeniswezen begon toen hij zelf gedetineerd was, namelijk aan het einde van de Tweede Wereldoorlog, toen hij een aantal maanden in een concentratiekamp zat wegens betrokkenheid bij het verzet. Bianchi was door die ervaring getraumatiseerd, en Vuyk is er zeker van dat hij daardoor anders naar gevangenissen is gaan kijken. Volgens hem was gevangenisstraf niets anders dan “kwaad met kwaad vergelden.”

De Coornhert-Liga is al jaren niet meer actief, al is de vereniging nooit opgeheven. Veronique Achoui, coördinator van de Nederlandse afdeling van Rescaled, een internationale organisatie die zich inzet voor strafrechthervorming, wil de vijftigste verjaardag van de Coornhert-Liga echter niet ongemerkt voorbij laten gaan en een evenement organiseren aan de VU, omdat niet alleen Bianchi maar ook veel van zijn wetenschappelijke erfgenamen daaraan verbonden zijn. “Er is een sterke VU-connectie met Rescaled en de Coornhert Liga”, aldus Achoui.

“Wij zijn niet tegen vrijheidsbeneming, maar vóór maatschappelijke betrokkenheid bij de uitvoering van vrijheidsbeneming”, zegt Achoui. Vanuit de gedachte dat de samenleving een grote rol speelt in het ontstaan van criminaliteit en daarvoor haar verantwoordelijkheid moet nemen, streeft Rescaled naar kleinschalige detentiehuizen, midden in woonwijken, waar mensen in detentie onderdeel zijn van de wijk. “We richten we ons op de systemische verandering van het strafrecht als onderdeel van een maatschappelijk beschavingsproces”, aldus Achoui.

Daarvoor moet wel de huidige mentaliteit ten aanzien van het strafrecht worden doorbroken, vindt Achoui. “Dat doen we door met ons netwerk kennis bij beleidsmakers en professionals te halen en brengen, door kenniswerkplaatsen op te richten die vormen van kleinschalige detentiehuizen in kaart te brengen op basis van wetenschap, beleid én praktijk.”

Uitzichtloosheid van strafrecht

Er wordt in Nederland al lang geëxperimenteerd met kleinschalige detentie, vertelt Sonja Meijer, bijzonder hoogleraar penitentiair recht aan de Radboud Universiteit en VU-docent straf- en strafprocesrecht. “In Amsterdam-West staat een detentiehuis waar acht jeugdige gedetineerden zitten. Ze gaan gewoon naar hun werk of naar school, zodat hun leven niet onderbroken wordt door hun detentie. Onderwijl krijgen ze burgerschapscursussen en dergelijke.”

Meijer is niet tegen gevangenissen en ook niet tegen het element van vergelding in het strafrecht. Ze wil een “cultuurverandering teweeg brengen op basis van gedegen wetenschappelijk onderzoek. Het is belangrijk dat de nadruk komt te liggen op resocialisatie en dat is nu niet het geval. Bij korte gevangenisstraffen komt het zelfs helemaal niet aan de orde en dat is ernstig, want vijftig procent van alle gevangenisstraffen is korter dan vier weken. En alleen met de gevangenisstraf verbeter je niemand, daarom zie je steeds dezelfde mensen weer terug in de rechtszaal.”

Dat realiseerde Schuilenburg zich ook, zestien jaar geleden, toen hij voor het Openbaar Minister werkte. “Ik werd opgeleid als officier van justitie, maar de uitzichtloosheid van het strafrecht stond me tegen. Dag na dag dezelfde drugszaken, waar ik niet achter stond. Daarom besloot ik de wetenschap in te gaan. Daar herkende ik me in de lijn van Bianchi, al moet ik eerlijk zeggen dat ik die altijd erg belerend vond, erg vanuit zijn geloof. Ik had meer met de Rotterdamse criminoloog Louk Hulsman, die ik juridisch veel doordachter vond.”

“Bianchi’s werk werd onmiskenbaar gevoed door zijn christelijke levensfilosofie en door de kernwaarden uit de Bijbel”, zegt Vuyk. “Hulsman werkte vanuit een andere motivatie, maar dat staat los van de vraag wiens methode beter was. Het één kan niet zonder het ander. Je kunt het herstelrecht niet puur wetenschappelijk benaderen, je hebt als samenleving ook een morele plicht om op een goede manier met elkaar om te gaan.”

Bron: Ad Valvas, Onafhankelijk platform van de Vrije Universiteit Amsterdam (14/12/2020)

‘Van gevangenisstraf wordt niemand een beter mens’

Feest in Leuven Centraal tijdens jaarlijkse proclamatie schooljaar 2024-2025

27 juni 2024

Lees meer keyboard_arrow_right

Een zonnige proclamatie in PSC Hoogstraten en een alternatieve viering voor cursisten in Wortel

27 juni 2024

Lees meer keyboard_arrow_right

Een terugblik op het schooljaar 2023-2024 in het gevangenisdorp Haren

25 juni 2024

Lees meer keyboard_arrow_right

Proclamatie in de PI (Penitentiaire Inrichting of gevangenis) van Beveren

25 juni 2024

Lees meer keyboard_arrow_right

Warme sfeer op jaarlijkse uitwisseling lesgevers gevangenis Brugge

25 juni 2024

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak op het EPEA-congres

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Presentaties studiedag 'Leren in detentie'

Event

11 oktober 2023

Lees meer keyboard_arrow_right

Programma studiedag 'Leren in detentie'

Event

28 augustus 2023

Lees meer keyboard_arrow_right

ICPA-conferentie oktober 2023

Event

27 juni 2023

Lees meer keyboard_arrow_right

Volg mee: ICT-les in de gevangenis

Artikel

10 juni 2023

Lees meer keyboard_arrow_right

Interview Elieze Termote - ESF-onderzoek in Haren en Dendermonde

Interview

6 juni 2023

Lees meer keyboard_arrow_right

Save the date: studiedag 'leren in detentie'

Event

6 juni 2023

Lees meer keyboard_arrow_right

Levenslang leren in detentie: een getuigenis

Artikel

21 maart 2023

Lees meer keyboard_arrow_right

Webinar DIALOOG: verslag

Artikel

21 maart 2023

Lees meer keyboard_arrow_right

Maak kennis met Tannekin en Zara

Voorstelling stagiaires

21 maart 2023

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak publicatie: levenslang leren in detentie

Publicatie

13 oktober 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Lesgevers in de gevangenis aan het woord

Artikel

6 oktober 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Nationale Conferentie Gevangeniswezen 2022

Event

30 september 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Books Behind Bars

Opinie

30 september 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Vrijwilliger kinderbezoek Ruiselede

Vacature

30 september 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak op zoek naar versterking

Vacature

30 september 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

In de kijker: Klasbak event

Events

30 september 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Ouderen achter de muren in beweging

Artikel

26 juni 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Op bezoek in Istanbul

Artikel

26 juni 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Door de lens van fotograaf Eddy

Artikel

26 juni 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Subsidie voor onderwijscoördinatie

Onderwijsmiddelen

26 juni 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Een gelezen boek is wat waard

Artikel

26 juni 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

De kracht van afstandsonderwijs

Artikel

26 juni 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Tentoonstelling: Breek uit je hoofd

Cultuur

2 mei 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

ESF bevestigt het vertrouwen in de LIO-projecten

Persbericht

22 maart 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Drie nieuwe gezichten bij Klasbak

Voorstelling

20 maart 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Uitwisseling over de rol van muziek in detentie

Artikel

20 maart 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Webinar: international good practice in prison education

Artikel

20 maart 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Wetenschapscafé project Brug Binnen Buiten

Artikel

20 maart 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Theatervoorstelling 'Justine'

Recensie

20 maart 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Ouderen in de gevangenis: hoe kunnen we daar aandacht voor hebben?

Programma

Lees meer keyboard_arrow_right

Dubbele straf voor niet-Belgische gedetineerden

Opinie

Lees meer keyboard_arrow_right

Rescaled livestream: Wanted political support for detention houses!

Livestream

Lees meer keyboard_arrow_right

Stand van zaken in de gevangenissen vanuit de onderwijshoek

Update

Lees meer keyboard_arrow_right

Onderwijscoördinator voor Leuven-Centraal en Leuven-Hulp gezocht (bepaalde duur)

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Uitgewerkt - 29 april (19u30)

Debat

Lees meer keyboard_arrow_right

Belgische Staat opnieuw veroordeeld wegens slechte leefomstandigheden in gevangenis

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Groeien achter de muren.

Interview met Frans, vrijwilliger in de moestuin van Wortel

Lees meer keyboard_arrow_right

Vacature Stafmedewerker Schuldhulpverlening

Lees meer keyboard_arrow_right

Vrijwilligers in de gevangenis

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Schrijf je nu in voor de bakbreaks

Klasbak-VUB webinars rond het versterken van de brug binnen buiten de gevangenis

Lees meer keyboard_arrow_right

Examens VCA in de gevangenis

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Europese Dag van het Slachtoffer

Lees meer keyboard_arrow_right

Kunnen gevangenen toegang tot internet eisen?

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Meer geld voor cursussen conflictbeheersing voor gedetineerden

Bijdrage VRT NWS

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak heeft een nieuw beleidsplan 2021-2023

Aankondiging

Lees meer keyboard_arrow_right

Dankbrief van ouders aan de gevangenis

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Nieuw beleidsplan Klasbak 2021-2024

Aankondiging

Lees meer keyboard_arrow_right

Een pareltje in zwart/wit- Fototentoonstelling Gevangenispersoneel in Merksplas

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Review Docu 'College behind bars' - How education can unlock prisoners' potential

Review docu

Lees meer keyboard_arrow_right

De impact van educatie in de gevangenis

Onderzoek

Lees meer keyboard_arrow_right

Medewerking mensen op het terrein voor nieuw plannen Justitie

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Zoom-lessen voor gedetineerden in de UK

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Welkom Kasper, de nieuwe stagiair van Klasbak

Voorstelling

Lees meer keyboard_arrow_right

Bakbreaks: Klasbak en de VUB organiseren online ontmoetingen

Teaser

Lees meer keyboard_arrow_right

Timeys, het bajesblad

Magazine

Lees meer keyboard_arrow_right

Ouderschap. Zowel een stuwende kracht als een stoorzender in het desistanceproces van delinquenten.

Bachelorproef

Lees meer keyboard_arrow_right

Webinars educatie in de gevangenis (Unesco)

Programma

Lees meer keyboard_arrow_right

Onderzoek rond de unieke werking van 'Educatie achter buitenlandse tralies'

Publicatie

Lees meer keyboard_arrow_right

Free to code. Leren programmeren in de gevangenis

Event uitnodiging

Lees meer keyboard_arrow_right

Nieuw agentschap Justitie

Artikel Het Nieuwsblad (02/01/2021)

Lees meer keyboard_arrow_right

Update hulp- en dienstverlening in de gevangenis

Lees meer keyboard_arrow_right

Potential Unlocked. Werk tijdens en na detentie, hoe zit dat?

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Smart prisons in Finland

Artikel Europris

Lees meer keyboard_arrow_right

Detentie als springplank naar leren.

Interview Klasbak

Lees meer keyboard_arrow_right

3D Jail, printing the future (Erasmus+project)

Multiplier event invitation

Lees meer keyboard_arrow_right

Ouderenafdeling in de gevangenis van Merksplas gepland

Artikel en podcast VRT NWS

Lees meer keyboard_arrow_right

Lifelong learning for all: A prisoner’s right to education

Webinar Unesco Institute for Lifelong Learning (UIL) 21/01/2021

Lees meer keyboard_arrow_right

Leescelot: Samen Lezen in detentie

Artikel Het Lezerscollectief

Lees meer keyboard_arrow_right

De wetenschap van de bestraffing, in de gevangenis

Artikel Vocvo

Lees meer keyboard_arrow_right

Warme attentie van het CORT voor de gedetineerden in Gent

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Warm attentie van het CORT voor de gedetineerden in Gent

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Vocvo is op zoek naar een onderwijscoördinator voor in de gevangenis (Brussel)

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Corona in detentie door de ogen van de fotograaf

Beeldreportage

Lees meer keyboard_arrow_right

Groen en detentie

Webinar

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak wordt EPALE-ambassadeur

samenwerking

Lees meer keyboard_arrow_right

Voorstelling project SAMEN (Snel, Alternatief, Maatwerk, Efficiënt en Nabij)

Persbericht Openbaar Ministerie Antwerpen

Lees meer keyboard_arrow_right

Opera Ballet Vlaanderen doet verbeelding leven in Antwerpse gevangenis

Artikel en filmpje (De Rode Antraciet)

Lees meer keyboard_arrow_right

‘We houden te weinig rekening met de stem van mensen met detentie-ervaring’

Artikel (Sociaal.net, 25/11/2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Aan de gevangenis mis ik maar één ding, het toneel’

Artikel (Sociaal.net, 30/11/2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Paradox van voorwaardelijke invrijheidstelling: te veel gevangenen willen straf volledig uitzitten

Opiniestuk en luisterfragment Rudy Van de Voorde, Directeur-generaal Gevangeniswezen (VRT NWS)

Lees meer keyboard_arrow_right

Vrijwilligers zien de mens achter de strafbare feiten

Artikel in het kader van de Nationale dagen van de Gevangenis (Free.Brussels)

Lees meer keyboard_arrow_right

Overzicht cijfers justitiehuizen 2019

Jaarcijfers

Lees meer keyboard_arrow_right

StuBru in de gevangenis van Leuven-Centraal voor de Warmste Week

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak ondertekent mee sensibiliseringscampagne 'Karma Hotel'

Nationale Dagen van de gevangenis

Lees meer keyboard_arrow_right

Doctoraatsonderzoek naar de participatie van niet-Belgische gedetineerden aan activiteiten in de gevangenis

Doctoraatsonderzoek Flore Croux

Lees meer keyboard_arrow_right

The European Association for the Education of Adults (EAEA) is looking for a PROJECT ASSISTANT

Vacauture

Lees meer keyboard_arrow_right

Vacature 0,8 VTE onderwijscoördinator gevangenis Beveren - bepaalde duur

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Nieuwe regionale vertegenwoordiger voor de "EPEA Western region" Ana Ferrando (België)

EPEA - Klasbak

Lees meer keyboard_arrow_right

Por favor, méér Spaans achter de tralies

Opiniestuk Tom Daems (DS 19 november '20)

Lees meer keyboard_arrow_right

Europris News November

Newsletter

Lees meer keyboard_arrow_right

Participation behind bars: a study on foreign national prisoners in Belgium

Publieke doctoraatsverdediging Flore Croux

Lees meer keyboard_arrow_right

Is er plaats voor onderwijs in de gevangenis wanneer een virus woedt? Een update.

Stand van zaken 10/11/2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Studio Digital in de gevangenis: proeven, experimenteren, leren

Interview

Lees meer keyboard_arrow_right

Bouw nieuwe gevangenis in Leopoldsburg

Update

Lees meer keyboard_arrow_right

Infographic herstelbemiddeling

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Het huis van herstel in Almelo opent de deuren

Interview met Inge Van Den Bosch (28/09/2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Bruce

Documentaire

Lees meer keyboard_arrow_right

Transitiehuis: tussen gevangenis en thuis

Artikel Weliswaar.be

Lees meer keyboard_arrow_right

SkillHUBS project afgerond

Lees meer keyboard_arrow_right

Is er plaats voor onderwijs in de gevangenis wanneer een virus woedt?

Stand van zaken 27/10/2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Schrijfles in de gevangenis: ‘De gevangene wordt aspirant-schrijver’

Artikel (NRC.NL28/10/2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Een lange gevangenisstraf dient tot niets als we niet aan de problematiek van de gedetineerden werken

Opiniestuk Luc Stas (VRT NWS)

Lees meer keyboard_arrow_right

Jonge mensen sluit je niet op in de gevangenis

Opiniestuk Marlies Gailliaert (Sociaal.Net)

Lees meer keyboard_arrow_right

Educatie achter buitenlandse tralies

Nieuwsbrief oktober

Lees meer keyboard_arrow_right

Internet in de gevangenis: risico of opportuniteit?

Masterproef

Lees meer keyboard_arrow_right

Lessons from lockdown: how can prisons support education?

artikel Prisoners' Education Trust

Lees meer keyboard_arrow_right

13 oktober Internationale dag van educatie in de gevangenis

Lees meer keyboard_arrow_right

'Potential Unlocked'

oproep deelname workshop

Lees meer keyboard_arrow_right

Breaking down barriers between prisoners and prison staff

guest blog Matteo Cassini, Community Development Manager at Justice Defenders

Lees meer keyboard_arrow_right

Van gevangenis naar loopplankhuis

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Toekomstdag Klasbak 9 oktober 2020 (9u30-12u) online

Schrijf je in!

Lees meer keyboard_arrow_right

Een nieuwe regering, een nieuwe minister van justitie

Update

Lees meer keyboard_arrow_right

“My surprisingly friendly post-prison life”

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Moderator vzw is op een zoek naar een "Coördinator financieel-administratief beleid"

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Educatie achter buitenlandse tralies: evaluatieonderzoek

Finaal rapport

Lees meer keyboard_arrow_right

Leefcoaches Transitiehuis | Mechelen

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Epale community conference

Online event 6-7-8 oktober

Lees meer keyboard_arrow_right

De coronacrisis als momentum voor het gevangeniswezen?

Editoriaal, Panopticon juli-aug 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Participation and learning in detention (PALD)

Onderzoeksgroep VUB

Lees meer keyboard_arrow_right

De gevangenisstraf als doorleefde realiteit, een vak apart

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Studienamiddag "Radicalisering" Maandag 30 november 2020, 13u tot 17u

Save the date

Lees meer keyboard_arrow_right

Inner and outer rehabilitation

Thesis about prison life

Lees meer keyboard_arrow_right

De uitdagingen van mensen op het gebied van digitale inclusie in Finse gevangenissen

Artikel Nordic Journal of criminology

Lees meer keyboard_arrow_right

Krachtig Thuis: ervaringen en inzichten van en met naasten van gedetineerden

Rapport

Lees meer keyboard_arrow_right

SkillHUBS

NEWSLETTER, Issue no. 7, 04/09/2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Herstel de relatie tussen gedetineerde ouder en kind – juist nu

Voorpublicatie in het blad Sancties

Lees meer keyboard_arrow_right

Aanbeveling van de Raad van Europa CM / Rec (2018)5 over kinderen met gedetineerde ouders

Booklet

Lees meer keyboard_arrow_right

Hulpverlener Begeleiding Justitieel Welzijnswerk Brugge (CAW)

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Wetboek strafrecht - 41e, herziene uitgave

Reeks Maklu Wetboekpockets

Lees meer keyboard_arrow_right

Waarom is levenslang niet levenslang?

College van Kristel Beyens voor de Universiteit van Vlaanderen

Lees meer keyboard_arrow_right

Taalmaatjes in de Nederlandse gevangenissen

werken aan laaggeletterdheid

Lees meer keyboard_arrow_right

EPEA Vacant Positions

Lees meer keyboard_arrow_right

Update toolbox: internationalisering verankeren in de volwasseneneducatie. Jouw mening is broodnodig!

Enquête

Lees meer keyboard_arrow_right

Al doende leert men. Buddy project Mechelen.

Klasbak sprak met Ilse Van Rompaey (CBE Open School Mechelen)

Lees meer keyboard_arrow_right

Prisoner-university partnerships in lock down

blog en webinar

Lees meer keyboard_arrow_right

Interuniversitaire postacademische vorming Forensische psychiatrie en psychologie

Lees meer keyboard_arrow_right

Vier Belgen op tien riskeren digitale uitsluiting

Persbericht Barometer van de digitale inclusie (Koning Boudewijnstichting)

Lees meer keyboard_arrow_right

How Can We Help the Children of Incarcerated Parents?

Onderzoeksrapport

Lees meer keyboard_arrow_right

Epale - Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

Nieuwsbrief

Lees meer keyboard_arrow_right

Juveniles and Young Adults in Prison & Probation Reminder - Call for Papers (1-2 dec '20)

Call for papers

Lees meer keyboard_arrow_right

De Rode Antraciet zoekt sportlesgevers voor de hulpgevangenis van Leuven

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Sport als aandachtspunt in de nazorg voor (ex-)gedetineerden

Masterproef Sociaal Werk Marie-Lou Libbrecht

Lees meer keyboard_arrow_right

Groen & Detentie

Informatiebundel

Lees meer keyboard_arrow_right

Radio Begijnenstraat met drie generaties geïnterneerden tijdens de lock down

Luisterfragment (Apache.be)

Lees meer keyboard_arrow_right

August edition of the 2020 EPEA Newsletter

Nieuwsbrief

Lees meer keyboard_arrow_right

Smart Prison: the preliminary development process of digital self-services in Finnish prisons

artikel gepubliceerd op ICPA.org

Lees meer keyboard_arrow_right

Vacature Grant Holder Manager

The Polstops Network

Lees meer keyboard_arrow_right

Liedjes over mededogen voor misdadigers (Radio 1, De Zomer van 2020)

Herbeluister

Lees meer keyboard_arrow_right

Wat een sportfederatiewerker aan sociaal werkers kan leren. Over boksen in de gevangenis en meer.

Demos sprak met Ibrahim Emsallak (Vlaamse Boks Liga)

Lees meer keyboard_arrow_right

Future of Prison Education, SkillHUBS leads the way

Online conferentie op 6 oktober '20

Lees meer keyboard_arrow_right

Onderwijs in 'De Huizen'

Een kwalitatief onderzoek gericht naar het onderwijsaspect in kleinschalige detentie.

Lees meer keyboard_arrow_right

Back to life

Internationale kunstcompetitie

Lees meer keyboard_arrow_right

De gevangenisbibliotheek in Nederland

Blog Paula Drewes

Lees meer keyboard_arrow_right

Europris newsflash

juli

Lees meer keyboard_arrow_right

Transitiehuis Mechelen zoekt een leefcoach

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Opvolgings- en uitdiepingsrapport - Naar een betere aanpak van seksueel geweld

Rapport Hoge Raad van Justitie

Lees meer keyboard_arrow_right

'Ik zal de wereld nooit meer zien' van Ahmet Altan

Leestip vanuit de gevangenisbibliotheek

Lees meer keyboard_arrow_right

European Prison Education Association (EPEA)

Nieuwsbrief juli

Lees meer keyboard_arrow_right

Hoe gevangenisbibliotheken een belangrijke rol spelen bij rehabilitatie

UIL (Unesco Institute for lifelong learning) Policy Brief 11

Lees meer keyboard_arrow_right

Themanummer Fatik 'Strafuitvoering in tijden van corona'

Een korte inhoud

Lees meer keyboard_arrow_right

Meer sancties en maatregelen toegepast zonder vrijheidsberoving

Onderzoek in opdracht van de Raad van Europa

Lees meer keyboard_arrow_right

Erasmus Accreditation call launched: a new opportunity for adult learning and VET providers!

Oproep internationale uitwisseling in het volwassenenonderwijs

Lees meer keyboard_arrow_right

Matthias Schoenaerts in de bres voor kleinschalige detentie

Bijdrage VRT NWS en Hans Claus in de pen

Lees meer keyboard_arrow_right

Europris

Nieuwsbrief juni

Lees meer keyboard_arrow_right

Operatie afstandsonderwijs in drie Kempense gevangenissen; een terugblik

Klasbak sprak met lesgeefster Ana Ferrando van CVO EduKempen

Lees meer keyboard_arrow_right

De re-integratie officier ‘pilot’ in Dordrecht

Artikel AD.nl (21/06/2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

De (on)toereikendheid van het hulp-en dienstverleningsaanbod in Vlaanderen voor kinderen van (ex-)gedetineerden

Interdisciplinaire bachelorproef (Sociaal Agogisch Werk) VIVES

Lees meer keyboard_arrow_right

Zes gevangenen uit Leuven-Centraal stappen naar de rechter om online les te kunnen volgen

Art HLN 19/06/2020

Lees meer keyboard_arrow_right

EPEA Webinar op 11 juni van 20u - 21u

Sharing experiences in times of corona

Lees meer keyboard_arrow_right

Europris Call for paper

Oproep

Lees meer keyboard_arrow_right

Coronavirus legt problemen in gevangenissen bloot

Artikel Sociaal Net (5 mei 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Bezoek in de gevangenis opnieuw welkom

Ter Zake (25 mei 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

De Vocvo Infotheek doet de boeken toe

Update

Lees meer keyboard_arrow_right

Webinar EPEA, 28 Mei van 20u tot 21u

Education in prison: Sharing Experiences in times of Corona

Lees meer keyboard_arrow_right

European Forum For Restorative Justice: oproep verhalen en getuigenissen

Oproep

Lees meer keyboard_arrow_right

European Forum For Restorative Justice: Register voor gekwalificeerde trainers in herstelrecht

Oproep

Lees meer keyboard_arrow_right

Wanneer je kot een cel is

Opiniestuk Klasbak op dewereldmorgen.be (15 mei 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Operatie Afstandsonderwijs’ in de gevangenissen van Turnhout, Merksplas en Wortel

Interview Klasbak

Lees meer keyboard_arrow_right

Gedetineerden met leervragen worden op weg geholpen via 0800-nummer

In het kader van project LIO 2.0

Lees meer keyboard_arrow_right

Vlaams minister van justitie gaat voor kordater gevangenisbeleid

Artikel uit Het Nieuwsblad (8 mei 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Poëzie in tijden van quarantaine

Vrijwilliger Lien vertelt

Lees meer keyboard_arrow_right

"Structuring Discretion Among Belgium’s Prison Leave Decision-makers"

Artikel uit de European Journal on Criminal Policy and Research

Lees meer keyboard_arrow_right

Door de lens van fotografe Lieve Blancquart in de hulpgevangenis van Leuven

Artikel (+) uit De Morgen (3 mei 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

EPEA Webinar, 14 mei van 19u30 tot 21u30

Sharing Experiences in times of Corona

Lees meer keyboard_arrow_right

De Huizen WEBINAR, 14 mei van 19u tot 20u30

Over detentiehuizen met Hans Claus

Lees meer keyboard_arrow_right

KB 9 april 2020 regelt leef en werkomstandigheden in de gevangenis ten tijde van corona

Artikel Juristenkrant (29/04/2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Covid 19-crisis: kansen om te leren

EPALE roept op tot delen van verhalen en materiaal binnen de volwasseneneducatie

Lees meer keyboard_arrow_right

'Help we matter 2', Corona-virus houdt lelijk huis in de Amerikaanse gevangenissen

Artikel (Knack , 9 mei 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Een dag in het leven van ... Jana, psychologe in de gevangenis tijdens corona-tijd

Artikel (Vice.com, 7 mei 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Aantal gedetineerden zakt onder de symbolische grens van 10.000 door de corona-crisis

Artikel Het Nieuwsblad

Lees meer keyboard_arrow_right

Call for papers najaar 2020

Europris

Lees meer keyboard_arrow_right

Overbevolking versus physical distancing

Besmetting en opstanden in buitenlandse gevangenissen

Lees meer keyboard_arrow_right

Shakespeare achter slot en grendel

Klasbak sprak met acteur Andy Van Kerschaver over toneelworkshops in de gevangenis van Beveren

Lees meer keyboard_arrow_right

Het coronavirus in de Belgische gevangenissen

Stand van zaken en maatregelen

Lees meer keyboard_arrow_right

Themanummer Fatik over actief burgerschap in een gevangeniscontext

Fatik. Tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen (37 jaargang: januari-februari-maart 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Mechelen primeurt met eerste videocall-zitting in rechtbank, kleine kinderziektes worden verholpen

Artikel uit Het Nieuwsblad (30/03/2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Ik voelde me opnieuw mens’ Technologie maakt het leven in detentie in corona-tijden leefbaarder

artikel uit The Guardian

Lees meer keyboard_arrow_right

Het alternatief aanbod van De Rode Antraciet in de gevangenis

Wat gebeurt er op socio-cultureel en sportief vlak in corona-tijden?

Lees meer keyboard_arrow_right

Fysieke lessen in volwassenenonderwijs herstarten niet op 18 mei

Update corona volwassenenonderwijs

Lees meer keyboard_arrow_right

EPEA WEBINAR Apr 30, 20.00 - 21.00

Sharing stories on prison education: What have you learned lately?

Lees meer keyboard_arrow_right

Europese gevangenissen in tijden van corona: wat met het educatief aanbod?

Europris en EPEA

Lees meer keyboard_arrow_right

Leren voor de televisie

Zo wordt er les gevolgd in Italiaanse gevangenissen

Lees meer keyboard_arrow_right

Blijf in uw kot, maar wat als je dat al deed?

Opiniestuk CAW op De wereld morgen.be (6/4/2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

'Going Viral: The need for digital technology in prisons is greater now than ever'

Artikel van Helena Wysocki (Prison Learning Alliance, 25 maart 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Het coronavirus en het gevangenis-gevoel

Opinie Luk Vervaet op De wereld morgen.be

Lees meer keyboard_arrow_right

Lesmateriaal voor in de gevangenis

EPEA

Lees meer keyboard_arrow_right

Coronasituatie in de Belgische gevangenissen

Stand van zaken 1 april

Lees meer keyboard_arrow_right

Belgische primeur: Mechelse rechtbank zetelt online

Artikel (HLN, 29 maart 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Sire, verleen collectieve gratie

Opiniestuk Tom Daems

Lees meer keyboard_arrow_right

Digitale inclusie van gedetineerden in de Scandinavische landen

Podcast

Lees meer keyboard_arrow_right

De positieve bijwerking van het coronavirus: solidariteit

Opinie Siska Deknudt, gevangenisaalmoezenier P.I. Beveren

Lees meer keyboard_arrow_right

Criminologisch leesvoer

Maklu Uitgeverij

Lees meer keyboard_arrow_right

Europris nieuwsbrief

Editie maart 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Gedetineerden maken broodnodige mondmaskers!

artikel uit De Morgen van 17 maart 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Rugbyen, voetballen en asielhonden trainen in de strijd tegen recidive

Initiatief in PI De Vught, Nederland

Lees meer keyboard_arrow_right

De zwanenzang van Radio Begijnenstraat?

Podcastreeks

Lees meer keyboard_arrow_right

Van de cel naar het bos dankzij virtual reality

Smart Prison Finland

Lees meer keyboard_arrow_right

De gevangenissen, corona-proof?

Een overzicht

Lees meer keyboard_arrow_right

Moderator is op zoek naar een "coördinator financieel-administratief beleid"

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Mechelen als decor voor Rondom Prison

Serie van sessies rond de gevangenis en meer

Lees meer keyboard_arrow_right

3rd International Correctional Research Symposium (CRS2020), gepland in Porto (Portugal), van 12-14 mei 2020 wordt uitgesteld!

Europris

Lees meer keyboard_arrow_right

Verbinding doorheen woord en muziek

Een co-creatie van studenten en gedetineerden

Lees meer keyboard_arrow_right

Buddy's bieden houvast aan ex-gedetineerden

Week van de vrijwilliger (van 29 februari tot 8 maart 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Meet Miet! Lid van Klasbak en lesgeeftster in de gevangenis van Antwerpen

Interview (4 februari 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Meet Miet! Lid van Klasbak en lesgeefster in de gevangenis van Antwerpen

Interview (4 februari 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Eerste gedetineerden leggen mondeling examen voor de examencommissie af via Skype

Vocvo, FOD Justitie en Koning Boudewijnstichting

Lees meer keyboard_arrow_right

"Je voelt je weer mens": transitiehuis voor gevangenen half jaar open, eerste deelnemer weer vrij

VRT NWS 18 februari

Lees meer keyboard_arrow_right

Schaf de gevangenissen af

debat in Nachtwacht (Canvas, 15 feb 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

40 jaar Panopticon, tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch welzijnswerk

Een terugblik

Lees meer keyboard_arrow_right

'Prison officers need people skills'

artikel ICPA (International Corrections & Prisons Association) 10/01/2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Vorming - Wat met detentieschade?! Vraag advies aan een ervaringsdeskundige

9 maart, van 13u30 tot 16u30 in Gent (WEVO, TAO, De Link)

Lees meer keyboard_arrow_right

Hier is Amber, de nieuwe stagiair van Klasbak

Lees meer keyboard_arrow_right

Dag van de zorg: bezoek FPC Gent of FPC Antwerpen

15 maart 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Vrijwilligers gezocht voor creatief atelier en de gevangenisbibliotheek (Leuven-Hulp en Leuven-Centraal)

De Rode Antraciet

Lees meer keyboard_arrow_right

Hoe kunnen we voorspellen of daders van seksueel geweld hervallen?

artikel Sociaal.net (10 feb 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Leerloopbaancoaches project Learning Inside Out 2.0

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Achter de feiten op Radio 1. Over het leven in de gevangenis tijdens staking.

Herbeluister hier

Lees meer keyboard_arrow_right

Dag van de leraren die les geven in de gevangenis. Delen van praktijken en materialen.

Verslag en oproep!

Lees meer keyboard_arrow_right

Nieuwsbrief Europris

januari 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Vrijwilliger gezocht voor creatief atelier in de gevangenis van Ruiselede!

CAW Noord-West-Vlaanderen

Lees meer keyboard_arrow_right

De gevangenis kan een kans zijn om mensen met een zorgbehoefte te helpen

artikel uit weliswaar.be (Welzijns- en gezondheidsmagazine Vlaanderen)

Lees meer keyboard_arrow_right

Beleidsnota Justitie en Handhaving (2019-2024), ingediend door bevoegd Minister Zuhal Demir

Enkele extracten met het oog op re-integratie en het voorkomen van recidive

Lees meer keyboard_arrow_right

Liesbeth Naessens verkent de mogelijkheden van een logistieke opleiding via werkplekleren in de gevangenis

Fatik editie okt-nov-dec 2019, p.24-30

Lees meer keyboard_arrow_right

Café Prison

agenda voorjaar regio Dendermonde

Lees meer keyboard_arrow_right

"Sloop die muren van de gevangenis"

Ine Goovaerts is als CAW-medewerker trajectbegeleider van gedetineerden. Een getuigenis. (Sociaal.net)

Lees meer keyboard_arrow_right

Minder agressie in gevangenis door soepeler regime

Nederlands onderzoek door Tilburg University en de Universiteit Leiden (Nos.nl)

Lees meer keyboard_arrow_right

De wanhoop van de archivaris: het archief van de Brusselse gevangenissen

artikel uit VVBAD Meta nummer 2019/9

Lees meer keyboard_arrow_right

Proclamatie “Samen leren in detentie” in de gevangenis van Beveren (19 december 2019)

Hoe samen leren in de gevangenis zijn vruchten afwerpt

Lees meer keyboard_arrow_right

Dag van de leraren bij gedetineerden

Di. 21/01/2020, 9u30-16u (Schaarbeek)

Lees meer keyboard_arrow_right

Onderwijscoördinatoren gezocht voor de gevangenis van Ieper en Merksplas

Vacatures Vocvo

Lees meer keyboard_arrow_right

'Je les kunnen volgen en examen doen is een recht. Ook in de gevangenis'

Opiniestuk Klasbak op Knack.be

Lees meer keyboard_arrow_right

De uitdagingen van een leraar ICT in de gevangenis

Een gesprek met Layla, leerkracht ICT voor CVO Antwerpen in de gevangenis van Antwerpen

Lees meer keyboard_arrow_right

Prisoner's Active Citizenship

Het eindevaluatierapport en de toolkit zijn er!

Lees meer keyboard_arrow_right

European Organisation of Prison and Correctional Services (EUROPRIS)

Newsletter November

Lees meer keyboard_arrow_right

Gedetineerden over hun gevangenisbibliotheek

META NUMMER 2019/9 van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie

Lees meer keyboard_arrow_right

Een kamer voor jezelf – poëzieproject in Sint-Gillis

Toonmoment van de geïllustreerde poëziebundel, gemaakt door gedetineerden in Sint-Gillis

Lees meer keyboard_arrow_right

Studiedag 40 jaar Panopticon en Maklu Uitgevers

donderdag 6 februari 2020, Universiteit Antwerpen

Lees meer keyboard_arrow_right

Eerstejaarsstudenten Sociaal Werk en leercentrum Agora zetten zich in voor Klasbak als goede doel

De Warmste Week komt eraan!

Lees meer keyboard_arrow_right

Samen lezen met gedetineerden

Het Lezerscollectief (extract uit Nieuwsbrief Nov/Dec )

Lees meer keyboard_arrow_right

Introductiecursus 'Samen werken in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden': donderdag 6 en vrijdag 7 februari

Programma en inschrijven

Lees meer keyboard_arrow_right

Politici, vergeet de gevangenissen niet!

opiniestuk van Hans Claus (vzw De Huizen en gevangenisdirecteur in Oudenaarde ) in dewereldmorgen.be (2 december 2019)

Lees meer keyboard_arrow_right

Jongeren aan zet in nieuw jeugddelinquentierecht

artikel Soicaal.net (2 dec 2019)

Lees meer keyboard_arrow_right

Review of European Prison Education Policy and Council of Europe Recommendation (89) 12 on Education in Prison

Report on the reviewing of the original recommendations and the impact of developments of the last three decades

Lees meer keyboard_arrow_right

Correctional Research Symposium 2020

Call for Papers and Registration!

Lees meer keyboard_arrow_right

Fred Klee, ex-gedetineerde en performer, over boekhouden, Radio Cachot en meer op Radio 1 (Interne Keuken)

Herbeluister hier

Lees meer keyboard_arrow_right

studienamiddag ‘Tewerkstellingstraject vanuit detentie en sociale economie’.

5 december, Technologiecampus Gent

Lees meer keyboard_arrow_right

10 jaar hulp- en dienstverlening in de Brusselse gevangenissen. En dat mag gevierd worden!

Een relaas van deze viering op 7 november in de Pianofabriek (St-Gillis)

Lees meer keyboard_arrow_right

Project Supervisor gezocht voor 'Sports in prison, a plan for the future'

Vacature De Rode Antraciet voor Erasmus+ project

Lees meer keyboard_arrow_right

Diner ten voordele van Music for Life

19 december in Penitentiair School Centrum Hoogstraten

Lees meer keyboard_arrow_right

‘De onzichtbare slachtoffers van het strafrechtssysteem’

Een onderzoek naar de rechten van kinderen van gedetineerden in Nederland in het licht van het internationale kinder- en mensenrechtenkader

Lees meer keyboard_arrow_right

Introductietweedaagse in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

WEVO-vorming op 6 en 7 februari 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Gedetineerden schrijven brieven voor Amnesty International

Schrijf jij mee?

Lees meer keyboard_arrow_right

Het Finse antwoord op het digitale vraagstuk in de gevangeniscontext

Smart Prison Project

Lees meer keyboard_arrow_right

Werkgroep digitalisering

Deelnemen?!

Lees meer keyboard_arrow_right

Een herstelgerichte stad, een herstelgerichte samenleving?

Trefdag georganiseerd door Moderator vzw en Leuven Restorative City op 21 november

Lees meer keyboard_arrow_right

Café Touché voor de warmste week

7 december, Treck Hostel Gent

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak, goede doel met de warmste week

Nieuwsbrief Warmste week

Lees meer keyboard_arrow_right

15 jaar Educatie Achter Buitenlandse Tralies (Eabt)

“Voor ieder probleem bestaat er een oplossing.” (Frans Lemmers, vrijwilliger-directeur Eabt)

Lees meer keyboard_arrow_right

Wegwijs in detentie

Startdag nieuwe leraren in de gevangenis, een verslag

Lees meer keyboard_arrow_right

Poëzieweek in de gevangenis van Sint-Gillis

Van 4 tot en met 10 november leveren de gedetineerden hun bijdrages voor een geïllustreerde poëziebundel

Lees meer keyboard_arrow_right

5 chickens are worth more than 3 psychologists

Verslag Europris Real Estate Workshop

Lees meer keyboard_arrow_right

Leerloopbaanbegeleiding in de gevangenis

Verslag studiedag Learning Inside Out (LIO)

Lees meer keyboard_arrow_right

Radio Cachot

Voorstelling van het boek in combi met de theatervoorstelling op 9 november in CC Muze Heusden-Zolder

Lees meer keyboard_arrow_right

Eerste prijs De Huizen gaat naar de minister van Justitie Koen Geens

Erkenning voor een persoon of organisatie die bijdraagt tot kleinschalige, gedifferentieerde detentie in en met de buurt

Lees meer keyboard_arrow_right

Free to Code: programmeren in de gevangenis

European Coding week (5-20 oktober 2019)

Lees meer keyboard_arrow_right

Learning Inside Out: hoe ervaarden de gedetineerden dit project rond leertrajectbegeleiding?

Een kwalitatief onderzoek in het kader van een masterproef

Lees meer keyboard_arrow_right

Stadsarchief Leuven mee gedigitaliseerd door Leuvense gedetineerde vrijwilligers

Itinera Nova Project

Lees meer keyboard_arrow_right

Leraren achter tralies. "Eigenlijk zou de gevangenis een school moeten zijn"

artikel uit Informeel - informatiemagazine van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen artikel uit informeel

Lees meer keyboard_arrow_right

Criminologisch leesvoer

De nieuwste publicaties van Boom criminologie

Lees meer keyboard_arrow_right

Back on track

Intensieve begeleiding op maat, o.a. voor jonge uitstromers uit detentie

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Gevangen geboren’

Na het boek het toneelstuk

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Ik droom ervan terug naar school te gaan’

‘Gevangen geboren. Het waargebeurde verhaal van een geïnterneerde.' Renée en Ann Driessen schreven een boek.

Lees meer keyboard_arrow_right

Beyond the wall

Autumn 2019 Edition

Lees meer keyboard_arrow_right

Eurocrim meets UNIVER.CITY

Panel rond prison education

Lees meer keyboard_arrow_right

Nooit meer doodstraf

Een ontmoetingsavond op 11 oktober, Vredescentrum Antwerpen

Lees meer keyboard_arrow_right

Gevat

Nieuwsbrief De Rode Antraciet

Lees meer keyboard_arrow_right

Symposium ‘Participatie in Europese gevangenissen’

Slotstuk van het tweejarig onderzoeksproject ‘Prisoners’ Active Citizenship (PAC) op 19 november

Lees meer keyboard_arrow_right

Vacature

OBRA|BAKEN vzw zoekt 2 coördinatoren voor de forensische werking

Lees meer keyboard_arrow_right

Dringend! Externe pyscho-sociale diensten moeten in de gevangenis van Sint Gillis hun werk kunnen doen.

Bijdrage in La Libre Belgique van 18 september 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

De Huizen vzw en Klasbak vzw worden "partners in crime".

Meer over De Huizen, voorvechter en trekker van de detentiehuizen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak is opnieuw goed doel met de Warmste Week.

Voor welk goede doel ga jij dit jaar?

Lees meer keyboard_arrow_right

Het eerste transitiehuis in Mechelen: een goede maar slechts een eerste stap in de juiste richting.

Artikel Knack online van 10/09/2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Hier is Leen, de stagiaire van Klasbak.

Van september tot en met december gaat Leen aan de slag bij Klasbak. Wie is ze en wat gaat ze doen?

Lees meer keyboard_arrow_right

Schenk een cursist een jaar lang Wablieft.

Wablieft zamelt geld in om Wablieft Start gratis te geven aan anderstaligen.

Lees meer keyboard_arrow_right

19th annual Annual Conference of the European Society of Criminology, Ghent (18/9 - 21/9)

ConverGent. Convergent roads, bridges and new pathways in criminology. In Gent gaat de negentiende editie door van de jaarlijkse conferentie van de European Society of Criminology en dit van 18 september tot en met 21 september.

Lees meer keyboard_arrow_right

Debat, expo en feest voor 10 jaar Vlaamse Gemeenschap in de Brusselse gevangenissen.

Op 7 november is de Vlaamse gemeenschap 10 jaar actief in de Brusselse gevangenissen. Een decennium van begeleiding, activiteiten en inzet voor gedetineerden. En dat viert ze!

Lees meer keyboard_arrow_right

Studiedag LIO 18 oktober 2019 VAC Gent

Op 18 oktober organiseren Vocvo en het lerend netwerk Leerwinkels een gratis studiedag rond leerloopbaanbegeleiding binnen en buiten de gevangenismuren.

Lees meer keyboard_arrow_right

Effenen recente wetswijzigingen het pad richting een onafhankelijk en effectief toezicht op de Belgische gevangenissen?

Artikel uit Fatik, editie april-mei-juni 2019, door An-Sofie Vanhouche en Olivia Nederlandt.

Lees meer keyboard_arrow_right

Gevangenissen hebben nood aan een echt re-integratiebeleid. de gevangenis van Itter als illustratie.

Artikel Knack online van 1/08/2019, bron Belga.

Lees meer keyboard_arrow_right

Vanaf 1 juli 2020 hebben alle gedetineerden het recht om in de gevangenis hun eigen kledij en schoenen te dragen.

Het dragen van eigen kleding moet vooral leiden tot een beter psychisch welzijn van de gevangenen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Europris real estate workshop (Ljubljana, 2019)

Van 14 tot en met 16 oktober gaat de eerste Europris Real Estate Workshop door in het historische centrum van Ljubljana, Slovenië.

Lees meer keyboard_arrow_right

"mona mist papa".

Oproep voor crowdfunding van een boek rond een ouder in de gevangenis.

Lees meer keyboard_arrow_right

Viering van 15 jaar educatie achter buitenlandse tralies (eabt) op 31 oktober 2019.

Evaluatie van de werking van Eabt en (on)mogelijkheden van digitalisering van afstandsonderwijs in de komende jaren .

Lees meer keyboard_arrow_right

Vlaamse gemeenschap viert 10 jaar hulp- en dienstverlening in de Brusselse gevangenissen!

Op 7 november 2019 zetten zij het werk in de kijker in en met het Gemeenschapscentrum De Pianofabriek.

Lees meer keyboard_arrow_right

Rondom Prison: geplande sessies najaar

Vormingstrajecten rond maatschappelijk relevante thema's.

Lees meer keyboard_arrow_right

September, start-to-school, ook voor gedetineerden.

Onderwijscoördinator Lien Creemers (vocvo vzw) geeft een inkijk in hoe dat in zijn werk gaat in Leuven Centraal en Leuven Hulp. Raf (26) die in afwachting van zijn straf in Leuven Hulp studeert voor zijn secundair diploma, deelt zijn ervaringen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Beleidscoördinator gezocht voor de gevangenis van Merksplas.

Solliciteren kan nog tot en met 20 september.

Lees meer keyboard_arrow_right

Infobrief ondersteuning leerkrachten bij gedetineerden.

Lees meer keyboard_arrow_right

Leuven Restorative City

Het project Leuven Restorative City mikt op directe dialoog om het wederzijdse vertrouwen te versterken. Verschillende activiteiten worden georganiseerd in het kader van Leuven Restorative City 2019.

Lees meer keyboard_arrow_right

Blokken in de bak.

Het Nieuwsblad zet de spots op onderwijs in de gevangenis (editie 18 mei 2019, met tekst van Line Ooms en Tom Le Bacq en foto’s van Geert Van de Velde). Het artikel toont via getuigenissen van gedetineerden en professionals in het veld het belang van educatie in de gevangenis.

Lees meer keyboard_arrow_right

BRUG BINNEN BUITEN: VRIJWILLIGERS HELPEN EX-GEDETINEERDEN. “VOOR SOMMIGEN IS HET DE EERSTE KEER DAT IEMAND ÉCHT LUISTERT”.

In Antwerpen staan vrijwilligers ex-gedetineerden bij na hun vrijlating. Volgens onderzoek van UAntwerpen biedt Brug Binnen Buiten een belangrijke meerwaarde voor zowel ex-gedetineerden, de vrijwilligers die hen opvangen als voor professionals.

Lees meer keyboard_arrow_right

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x