Masterproeven educatie gedetineerden

Deze lijst biedt u een overzicht van de masterproeven over leren in detentie. De focus ligt op onderzoek in Vlaamse en Brusselse gevangenissen. 


Ahmidach, S. (2016-2017). Participatie en internering. Een onderzoek naar de betekenis van participatie aan het vrijetijdsaanbod. Masterproef in de Agogische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel. 

Aouad, K. (2016-2017). Participatie en inspraakinitiatieven in de gevangenissen van Vlaanderen en Brussel. Een kwalitatief onderzoek naar inspraak en participatie van gedetineerdenMasterproef Agogische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel. 

Baerten, M. (2010).Dromen van toiletdeuren. Kwalitatief onderzoek naar de behoeften van gedetineerden met het oog op de gevangenis van de 21ste eeuw. Masterproef Sociale en culturele antropologie aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Brettar, J. (2012-2013). Een onderzoek naar de pedagogische principes in het onderwijs aan gedetineerden. Masterproef Criminologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Bruninx, B. (2013-2014). Sporten in detentie: Een kwantitatief onderzoek naar de relevantie van sportparticipatie bij gedetineerden. Masterproef in de Agogische wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.

Carbonez, S. (2019-2020). Onderwijs in 'De Huizen'. Een kwalitatief onderzoek gericht naar het onderwijsaspect in kleinschalige detentie. Masterproef Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.

Cool, A. (2020-2021). Internet in de gevangenis: risico of opportuniteit? Masterproef Criminologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Croux, F. (2015-2016). Vreemd in de gevangenis. Een kwalitatief onderzoek naar de detentiebeleving en de noden en behoeften van buitenlandse gedetineerden op het vlak van dienstverlening. Masterproef Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.

De Clercq, A. (2008-2009). Arbeidstoeleiding tijdens detentie. Een meerwaarde voor de tewerkstelling na vrijlating?Masterproef Sociaal werk aan de Universiteit Gent.

Demol, C. (2018-2019).Zorgen versus controleren: een tweestrijd voor penitentiair beambten? Een kwalitatief onderzoek naar de relatie van penitentiair beambten met de hulp- en dienstverlening in de gevangenis van Brussel. Masterproef Criminologische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel. 

Dhaemer, L. (2013-2014). Gevangenisarchitectuur en de weg terug naar de samenleving: Een onderzoek naar de relatie tussen gevangenisarchitectuur en re-integratieMasterproef Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent.

El Marchouhi, F. (2016-2017). Bekendmaking hulp-en dienstverlening in de gevangenis van Antwerpen. Een kwalitatief onderzoek naar de informatiekanalen. Masterproef Agogische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel.

Evenepoel, L. (2011-2012). Grenzen aan de (re)integratie-doelstelling van een humaan detentiebeleid? Deelname aan onderwijs door anderstalige gedetineerden als toetssteen.Masterproef Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. 

Haeyen, M. (2015-2016). Een parelvisser achter tralies. Een arendtiaanse toepassing op de Belgische detentiecontext. Masterproef Wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen.

Hahn, B. (2016-2017). Educatie aan buitenlandse gedetineerden aangeboden door het thuisland. Evaluatie van de pilootprojecten van het FORINER-project.Masterproef in de Agogische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel.

Halimi, M. (2012-2013). Leren in hechtenis: motieven voor participatie aan formele educatie. Masterproef Agogische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel.

Ilksoy, F. (2014-2015). Gedetineerden, het recht op onderwijs en culturele rechten. Masterproef Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Libbrecht, M. (2019-2020). Sport als aandachtspunt in de nazorg voor (ex-)gedetineerden. Masterproef Sociaal Werk, Universiteit van Gent.

Moreel, L. (2013-2014). Sport in de gevangenis: onderzoek naar de drempels van sportparticipatie in de gevangenis van Antwerpen. Masterproef Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.

Neefs, I. (2014-2015). Onderwijs aan gedetineerden, een kwantitatief onderzoek naar de evolutie van en de deelname aan het kwalificerend aanbod in de Brusselse gevangenissen van 2009 tot en met 2014Masterproef Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

Pijnaerts, A. (2012-2013). Onderwijs binnen de muren van detentie. Masterproef Opleidings- en Onderwijswetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

Pintelon, M. (2018-2019). De mening van de burger over detentie. Masterproef Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. 

Potemans, I. (2016-2017). Onderwijs en detentie. Onderzoek naar educatieve transfers bij gedetineerden.Masterproef Criminologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

Roeland, R. (2015-2016). Bewakingsassistent zijn in de gevangenis van Gent. Een onderzoek naar de perceptie van bewakingsassistenten op hulp-en dienstverlening in de gevangenis. Masterproef Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.

Spelters, V. (2013-2014). Noden en behoeften op het vlak van hulp- en dienstverlening aan gedetineerde vrouwen. Een explorerende studie. Masterproef Criminologische Wetenschappen, Universiteit Gent.

Tack, F. (2015-2016). Een mixed-method onderzoek naar het aanbod en gebruik van ICT in Europese gevangenissen. Masterproef Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.

Terlaeken, L. (2018-2019). Van vraag naar doel. Een kwalitatief onderzoek naar de beleving van leerloopbaanbegeleiding bij gedetineerden. Masterproef in de Criminologische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel.

Teughels, G. (2013-2014). Sport binnen Europese gevangenissen. Een beschrijvend onderzoek naar de organisatie van sport. Masterproef in de Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.

Tilley, L. (2017-2018). Een prospectief onderzoek naar de organisatie van hulp- en dienstverlening in een transitiehuis. Masterproef in de Criminologische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel.

Tytgat, E. (2013-2014). Onderwijs in de gevangenis: drempels tot participatie aan formele educatie. Masterproef in de Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.

Vanassche, E. & Wattiez, M. (2009). Detentie als context van significante leerprocessen. Masterproef Pedagogische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Van Cleven, B. (2016-2017). Vlaamse onderzoekers aan het woord over educatie tijdens detentie. Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van Vlaamse onderzoekers en reeds gevoerd onderzoek naar leren en detentie. Masterproef Agogische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel.

Van der Straeten, J. (2014-2015). Niet aanwezig op oudercontact wegens detentie. Hoe gaan leerkrachten om met leerling(en) me (een)  gedetineerde ouder(s)?gedetineerde ouder(s)?. Masterproef Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.

Van Eeckhout, Y. (2015-2016). Een mixed-method onderzoek naar het aanbod van educatie voor buitenlandse gedetineerden in Europese gevangenissen. Masterproef Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Vande Reyde, C. (2015-2016). Peer support in detentie: een kwalitatief onderzoek naar de implementatiemogelijkheden in Vlaamse gevangenissen. Masterproef Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Van Nieuwenhove, L. (2014-2015). Ik kom vrij, wat nu? Hulp-en dienstverlening in de gevangenis onderzocht.Masterproef Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent. 

Van Roy, L. (2014-2015). Beleidsparticipatie binnen de muren: het vormgeven van een gedetineerdenoverleg in de gevangenis van Gent. Masterproef Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.

Van Steenbergen, J. (2016-2017). ICT in detentie: Prison Cloud als brug tussen gevangenis en samenleving.Masterproef Psychologie en Pedagogische Wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Vanderhaegen, K. (2014-2015).De integratie van (ex-) gedetineerden op de arbeidsmarkt in Vlaanderen. Masterproef Politieke en Sociale Wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen.

Vandevelde, L. (2020 - 2021).
Leren achter tralies: Een kwalitatief onderzoek naar de noden, wensen, motieven en drempels van vrouwelijke gedetineerden met betrekking tot onderwijs in de Vlaamse gevangenissen.
Masterproef Agogische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel.

Verhoeven, G. (2018-2019). Kruispuntdenken in het gevangeniswezen: een kwestie van verschil? Een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen van niet-Belgische gedetineerden in de deelname aan gevangenisactiviteiten. Masterproef Psychologie en Educatiewetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.

Wilms, F. (2016-2017). Dynamische veiligheid: een kwalitatief onderzoek naar de definiëring en de relatie met hulp- en dienstverlening in de gevangenis van Antwerpen. Masterproef Agogische Wetenschappen, Vrije Universiteit Brussel.

Reuse, V. (2015-2016). Kunstenproject ‘Parol!’: ervaringen van ex-gedetineerden en professionelen. Een kwalitatief onderzoek in vier Vlaamse gevangenissen. Masterproef Agogische Wetenschappen aan de Vrije Universiteit Brussel.


{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x