International convenant on economic, social and cultural rights (1966)

Dit internationaal verdrag verbindt de landen die het ondertekend hebben ertoe om de economische, sociale en culturele rechten van de mensen te waarborgen. Clausules 13 en 14 beschrijven het recht op onderwijs voor iedereen. Het verdrag bepaalt dat onderwijs ruim en gelijk toegankelijk moet zijn voor iedereen. Dit geldt dus ook voor gedetineerden. De nadruk wordt verder gelegd op gratis onderwijs.        

Hier kunt u het volledige document lezen.  

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x