Stadsarchief Leuven mee gedigitaliseerd door Leuvense gedetineerde vrijwilligers

In 2009 startte het stadsarchief van Leuven met het project Itinera Nova. Het doel: de meest omvangrijke bron uit het ancien régime die in het stadsarchief wordt bewaard te digitaliseren en zo online raadpleegbaar te maken. Het project wordt gedragen door meer dan 50 vrijwilligers die zich inzetten om de handgeschreven registers in te scannen en te transcriberen. Die transcriptie betekent concreet dat zij de handgeschreven oude teksten overtikken in een online tekstbestand dat aan het digitale beeld gekoppeld wordt. Enkele van deze zogenaamde transcribenten zitten in de gevangenis. Zij maken gebruik van een offline alternatief.

Samenwerking met Leuven-Centraal

In 2017 kwam een samenwerking tussen de gevangenis van Leuven-Centraal, het stadsarchief van Leuven en de Rode Antraciet als facilitator tot stand die de weg vrijmaakte voor de participatie van gedetineerden in dit project. De totale vrijwilligersgroep was al heel divers op alle gebied, maar de betrokkenheid van de gedetineerde vrijwilligers toont nogmaals aan dat de mensen vanuit heel verschillende achtergronden en in zeer uiteenlopende levensomstandigheden dit soort engagement aangaan en het voor ieder van hen een meerwaarde kan creëren.

Buiten de muren maken de vrijwilligers gebruik van een online-tool om hun teksten in te geven. In de gevangenis werden de bestanden die getranscribeerd moesten worden, tot voor kort, handmatig overgezet naar het hedendaagse Nederlands. Om dan door een vrijwilliger buiten de muren ingegeven te worden via de online-tool. Nu kunnen de gedetineerden een speciale offline tool gebruiken op de computers in het computerlokaal in de gevangenis, op maat ontwikkeld in Keulen voor het stadsarchief. 

De vrijwilligers zorgen in grote mate zelf voor de concrete invulling en de werking van dit pilootproject met de gedetineerden. Twee vrijwilligers vormen sinds 2018 het begeleidingsteam die wekelijks bij de gedetineerde vrijwilligers langs gaan voor een cursus, ondersteuning en hulp. Op deze manier wil het project een outreachende bijdrage leveren en aan de gedetineerden een gevoel van “community” geven.

Wat hebben we geleerd?

Itinera Nova ervaart bij deze sociale erfgoedwerking dat alles afgestemd moet worden op de positieve effecten die bij de sociale partners bereikt kan worden en dat de erfgoeddimensie hieraan ondergeschikt moet blijven. Het aantal vertaalde transcripties per deelnemer heeft minder belang. Het is belangrijk te zien dat het project voor alle vrijwilligers, zowel binnen als buiten de gevangenis, een eigen invulling heeft die als zinvol ervaren wordt. Ook voor de gedetineerden kan het iets heel waardevols betekenen: opbouw en bevestiging van de eigenwaarde, een zinvolle tijdsbesteding, afleiding van de niet rooskleurige alledaagse realiteit, contact met gelijkgestemden en een persoonlijk groeitraject dat begeleid en gestimuleerd wordt. De 2de belangrijke les is dat er een lange opbouwfase en geduld voor het pilootproject binnen de gevangenis nodig is. Door de digitale infrastructuur en het gebrek aan internettoegang moesten er alternatieve manieren van werken gezocht worden. De niet-gedetineerde vrijwilligers kunnen van thuis uit vertalen met online beeldmateriaal en een interactieve transcriptietool met allerlei hulpmiddelen. Dit kunnen de gedetineerden niet. Bovendien kunnen onvoorziene omstandigheden, zoals stakingen van het bewakingspersoneel, ernstig op de voorziene planning inwegen. Dit vergt een grote flexibiliteit van de andere vrijwilligers en weegt op hen allen.

Toekomstplannen

Bij Itinera Nova leeft de hoop dat het pilootproject in Leuven kan groeien tot een bijna gewoon vrijwilligersengagement waarbij de gevangenisomgeving maar een klein onderdeel meer is. Hierbij komt wel een grote drempel kijken: de digitale ondersteuning van de gedetineerde vrijwilligers. Zullen de gedetineerden over een laptop kunnen beschikken met toegang tot de Itinera Nova-projectomgeving? Kan er met meer gevangenen gewerkt worden? Kan dit uitgebreid kunnen worden naar meerdere gevangenissen? Het project heeft een groot groeipotentieel, maar hiervoor zullen eerst enkele flinke barrières verholpen moeten worden.


Extra informatie over Itinera Nova vind je op de website en in de volgende videofragmenten.

Een inkijk in de gedetineerdenwerking van Itinera Nova vind je in "Cultureel erfgoed voor welzijn. Naar een raamwerk voor interventies met cultureel erfgoed voor welzijn en gezondheid." Bart De Nil (red.), Politeia, p. 53-57. Om te bestellen of online te lezen, klik hier.


Stadsarchief Leuven mee gedigitaliseerd door Leuvense gedetineerde vrijwilligers

Free to Code: programmeren in de gevangenis

European Coding week (5-20 oktober 2019)

Lees meer keyboard_arrow_right

Eerste prijs De Huizen gaat naar de minister van Justitie Koen Geens

Erkenning voor een persoon of organisatie die bijdraagt tot kleinschalige, gedifferentieerde detentie in en met de buurt

Lees meer keyboard_arrow_right

Learning Inside Out: hoe ervaarden de gedetineerden dit project rond leertrajectbegeleiding?

Een kwalitatief onderzoek in het kader van een masterproef

Lees meer keyboard_arrow_right

Leraren achter tralies. "Eigenlijk zou de gevangenis een school moeten zijn"

artikel uit Informeel - informatiemagazine van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen artikel uit informeel

Lees meer keyboard_arrow_right

Criminologisch leesvoer

De nieuwste publicaties van Boom criminologie

Lees meer keyboard_arrow_right

Back on track

Intensieve begeleiding op maat, o.a. voor jonge uitstromers uit detentie

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Gevangen geboren’

Na het boek het toneelstuk

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Ik droom ervan terug naar school te gaan’

‘Gevangen geboren. Het waargebeurde verhaal van een geïnterneerde.' Renée en Ann Driessen schreven een boek.

Lees meer keyboard_arrow_right

Beyond the wall

Autumn 2019 Edition

Lees meer keyboard_arrow_right

Eurocrim meets UNIVER.CITY

Panel rond prison education

Lees meer keyboard_arrow_right

Nooit meer doodstraf

Een ontmoetingsavond op 11 oktober, Vredescentrum Antwerpen

Lees meer keyboard_arrow_right

Gevat

Nieuwsbrief De Rode Antraciet

Lees meer keyboard_arrow_right

Symposium ‘Participatie in Europese gevangenissen’

Slotstuk van het tweejarig onderzoeksproject ‘Prisoners’ Active Citizenship (PAC) op 19 november

Lees meer keyboard_arrow_right

Vacature

OBRA|BAKEN vzw zoekt 2 coördinatoren voor de forensische werking

Lees meer keyboard_arrow_right

Dringend! Externe pyscho-sociale diensten moeten in de gevangenis van Sint Gillis hun werk kunnen doen.

Bijdrage in La Libre Belgique van 18 september 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

De Huizen vzw en Klasbak vzw worden "partners in crime".

Meer over De Huizen, voorvechter en trekker van de detentiehuizen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak is opnieuw goed doel met de Warmste Week.

Voor welk goede doel ga jij dit jaar?

Lees meer keyboard_arrow_right

Het eerste transitiehuis in Mechelen: een goede maar slechts een eerste stap in de juiste richting.

Artikel Knack online van 10/09/2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Hier is Leen, de stagiaire van Klasbak.

Van september tot en met december gaat Leen aan de slag bij Klasbak. Wie is ze en wat gaat ze doen?

Lees meer keyboard_arrow_right

Schenk een cursist een jaar lang Wablieft.

Wablieft zamelt geld in om Wablieft Start gratis te geven aan anderstaligen.

Lees meer keyboard_arrow_right

19th annual Annual Conference of the European Society of Criminology, Ghent (18/9 - 21/9)

ConverGent. Convergent roads, bridges and new pathways in criminology. In Gent gaat de negentiende editie door van de jaarlijkse conferentie van de European Society of Criminology en dit van 18 september tot en met 21 september.

Lees meer keyboard_arrow_right

Debat, expo en feest voor 10 jaar Vlaamse Gemeenschap in de Brusselse gevangenissen.

Op 7 november is de Vlaamse gemeenschap 10 jaar actief in de Brusselse gevangenissen. Een decennium van begeleiding, activiteiten en inzet voor gedetineerden. En dat viert ze!

Lees meer keyboard_arrow_right

Studiedag LIO 18 oktober 2019 VAC Gent

Op 18 oktober organiseren Vocvo en het lerend netwerk Leerwinkels een gratis studiedag rond leerloopbaanbegeleiding binnen en buiten de gevangenismuren.

Lees meer keyboard_arrow_right

Effenen recente wetswijzigingen het pad richting een onafhankelijk en effectief toezicht op de Belgische gevangenissen?

Artikel uit Fatik, editie april-mei-juni 2019, door An-Sofie Vanhouche en Olivia Nederlandt.

Lees meer keyboard_arrow_right

Gevangenissen hebben nood aan een echt re-integratiebeleid. de gevangenis van Itter als illustratie.

Artikel Knack online van 1/08/2019, bron Belga.

Lees meer keyboard_arrow_right

Vanaf 1 juli 2020 hebben alle gedetineerden het recht om in de gevangenis hun eigen kledij en schoenen te dragen.

Het dragen van eigen kleding moet vooral leiden tot een beter psychisch welzijn van de gevangenen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Europris real estate workshop (Ljubljana, 2019)

Van 14 tot en met 16 oktober gaat de eerste Europris Real Estate Workshop door in het historische centrum van Ljubljana, Slovenië.

Lees meer keyboard_arrow_right

"mona mist papa".

Oproep voor crowdfunding van een boek rond een ouder in de gevangenis.

Lees meer keyboard_arrow_right

Viering van 15 jaar educatie achter buitenlandse tralies (eabt) op 31 oktober 2019.

Evaluatie van de werking van Eabt en (on)mogelijkheden van digitalisering van afstandsonderwijs in de komende jaren .

Lees meer keyboard_arrow_right

Vlaamse gemeenschap viert 10 jaar hulp- en dienstverlening in de Brusselse gevangenissen!

Op 7 november 2019 zetten zij het werk in de kijker in en met het Gemeenschapscentrum De Pianofabriek.

Lees meer keyboard_arrow_right

Rondom Prison: geplande sessies najaar

Vormingstrajecten rond maatschappelijk relevante thema's.

Lees meer keyboard_arrow_right

September, start-to-school, ook voor gedetineerden.

Onderwijscoördinator Lien Creemers (vocvo vzw) geeft een inkijk in hoe dat in zijn werk gaat in Leuven Centraal en Leuven Hulp. Raf (26) die in afwachting van zijn straf in Leuven Hulp studeert voor zijn secundair diploma, deelt zijn ervaringen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Beleidscoördinator gezocht voor de gevangenis van Merksplas.

Solliciteren kan nog tot en met 20 september.

Lees meer keyboard_arrow_right

Infobrief ondersteuning leerkrachten bij gedetineerden.

Lees meer keyboard_arrow_right

Leuven Restorative City

Het project Leuven Restorative City mikt op directe dialoog om het wederzijdse vertrouwen te versterken. Verschillende activiteiten worden georganiseerd in het kader van Leuven Restorative City 2019.

Lees meer keyboard_arrow_right

Blokken in de bak.

Het Nieuwsblad zet de spots op onderwijs in de gevangenis (editie 18 mei 2019, met tekst van Line Ooms en Tom Le Bacq en foto’s van Geert Van de Velde). Het artikel toont via getuigenissen van gedetineerden en professionals in het veld het belang van educatie in de gevangenis.

Lees meer keyboard_arrow_right

BRUG BINNEN BUITEN: VRIJWILLIGERS HELPEN EX-GEDETINEERDEN. “VOOR SOMMIGEN IS HET DE EERSTE KEER DAT IEMAND ÉCHT LUISTERT”.

In Antwerpen staan vrijwilligers ex-gedetineerden bij na hun vrijlating. Volgens onderzoek van UAntwerpen biedt Brug Binnen Buiten een belangrijke meerwaarde voor zowel ex-gedetineerden, de vrijwilligers die hen opvangen als voor professionals.

Lees meer keyboard_arrow_right

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x