Meet Miet! Lid van Klasbak en lesgeeftster in de gevangenis van Antwerpen

We spraken af voor een babbel met Miet, een enthousiaste leerkracht van Open School Antwerpen (een centrum voor basiseducatie) die ook de gevangenis van Antwerpen a.k.a. 'De Begijnenstraat' tot één van haar lesplaatsen mag rekenen. Het lesgeven in de gevangenis, en in het geval van Miet in een arresthuis, waar er veel verloop is en een bonte mix van profielen, zorgen voor de nodige uitdagingen. Het kader van de sociale onrust, vooral voor veel onduidelijkheid.

Meer als enkel de daden

Miet is al doende in het lesgeven in de gevangenis gerold. Een complete verrassing is het niet. Van opleiding is zij logopediste. Daarna heeft zij antropologie gestudeerd en de lerarenopleiding gevolgd. Werken met taal en mensen, vooral de meest kwetsbare, dat is een rode draad. Maar ook de link met het forensische dook vroeger op gerichte momenten al op. Als jongere werd haar rechtvaardigheidsgevoel enorm getriggerd door de discussies rond de doodstraf. Na het zien van de film 'Dead man walking' en de getuigenis van Agnes Steenssens (Inside-Outside) die met ter dood veroordeelden correspondeert, is Miet zelf beginnen schrijven via de organisatie Inside-Outside. Ook de processen van uitgesproken daders als Kim De Gelder en Ronald Janssen, zetten haar aan het denken en doen haar deelnemen aan een gespreksgroep in de gevangenis van Leuven-Centraal. Kijkt Miet naar een dader, dan probeert zij meer te zien als louter de daden die deze gepleegd heeft. Voor haar zit hier een mens achter met een verleden, een verhaal, … Wat natuurlijk de feiten niet goed praat, maar wel een verklaring kan geven.

Naar buiten in de gevangenis, naar binnen buiten de muren

Ondertussen is Miet al 6 jaar lesgeefster bij Open School Antwerpen. Het lesgeven in de gevangenis, dat is nu het tweede jaar. Wanneer een collega stopt met het lesgeven in de gevangenis, vallen voor de puzzelstukken in elkaar en kan zij haar kans wagen. Nu heeft Miet lesgroepen zowel binnen als buiten de muren. In de gevangenis zijn er drie lesmomenten in de week (+/- 9uur). Daar geeft zij een mix van het aanbod van basiseducatie; Nederlands aan anderstaligen (alfabetisering), NT1 (Nederlands moedertaal) en ondersteuning voor het behalen van het VCA-attest (veiligheidscertificaat dat veel werkgevers in o.a. de bouw vragen).

Die afwisseling tussen lesgeven in de gevangenis en daarbuiten, vindt Miet positief. Is er veel verschil tussen de cursisten in gevangenis en daarbuiten, vroegen wij ons af? Miet:”Ik kan enkel vergelijken met de groep die ik op beide locaties heb en dat zijn de laaggeletterde anderstalige cursisten. Ik merk eigenlijk weinig verschil. Ze zijn heel leergierig en hebben respect voor elkaar.” Bij alle lesgroepen heeft Miet wel het gevoel dat er een grote kwetsbaarheid aanwezig is; een laag zelfbeeld, laaggeletterd, niet veel naar school geweest, … Maar de cursisten lijken dit op een andere manier te uiten. Naar buiten in de gevangenis, naar binnen buiten de muren.

Ervaringen geven

Wat Miet geweldig vindt aan haar job is wanneer mensen ontdekken dat ze nog iets kunnen leren, nadat ze het voor zich zelf al hadden opgegeven. Zij vindt het ook een plus dat de lessen in de gevangenis een manier kunnen zijn om de weg naar Open School te vinden na de gevangenis. Vooral de Nederlandstalige cursisten bereiken ze bij Basiseducatie moeilijk buiten de muren. “Mijn grootste doel hier is de cursisten ervaringen geven, nog meer als het behalen van een certificaat of bijleren. In een arresthuis komen mensen snel vrij of gaan op transfer. Je hebt er enkel korte modules en je kan niets opbouwen. Ik wil hen het gevoel geven dat er nog mogelijkheden zijn. Ik probeer zoveel mogelijk drukwerk met het logo van Open School mee te geven zodat ze er misschien aan gaan denken.”

Miet is de enige lesgever van Open School die in de gevangenis van Antwerpen komt (+/- 9u/week). Dit is heel weinig als je bedenkt hoeveel laaggeletterden er in de gevangenis zitten. Kom je nu begin februari in de gevangenis binnen als anderstalige analfabeet, dan moet je tot in april wachten om een beetje grip op het Nederlands te krijgen. Naast Miet werken er vanuit het CVO (Centrum voor Volwassenenonderwijs) nog twee leerkrachten die Nederlands voor anderstaligen geven en drie leerkrachten die in het Open Leercentrum (OLC) Frans, Engels en ICT geven via leerpaden op de computers. Een onderwijscoördinator organiseert en faciliteert dit aanbod. Deze laatste werkt voor Vocvo (Vlaams ondersteuningscentrum voor volwassenenonderwijs) binnen het team van de Hulp- en Dienstverlening in de gevangenis (Vlaamse Gemeenschap).

Van een klas een 'echte' klas maken

De grootste uitdaging voor Miet is het werken in de context van de gevangenis. Zij legt uit: ”2,5 uur les hebben met een groep cursisten die niet uit die klas weg mag, ook niet om naar het toilet te gaan of ze moeten dan op cel blijven. De kettingrokers die geen sigaret kunnen opsteken, het geluid van karren die constant passeren. Mensen met concentratieproblemen worden constant afgeleid, het is hier alles behalve prikkelarm. Dus om hier een echte klas van te maken, dat is de grootste uitdaging”. Zelf steekt zij veel tijd in het benoemen van situaties. Zij vraagt hoe het gaat. Bijvoorbeeld als er een staking is geweest, moeten de cursisten kunnen ventileren. Of in het geval zich er een conflict voordoet dat een anderstalige cursist niet begrijpt, probeert zij de zaken uit te leggen.

Authentiek werken en improviseren is een uitdaging

Miet werkt voor Open School Antwerpen. Eén van hun fundamenten is om zo authentiek mogelijk te werken. In de gevangeniscontext is dat vaak een probleem. Het oefenen van telefoneren kon bijvoorbeeld niet met de telefoon op de gang, 5 meter van het leslokaal. Dit gebeurde dan met foto’s. “Ik heb geleerd om dingen te vragen”, aldus Miet. “De directie staat er voor open en ik heb hier ondertussen een kast vol authentiek gevangenismateriaal (borden, bestek, gevangeniskledij, …).

Wanneer Miet goed is voorbereid, dan lukt het allemaal wel. Maar als ze moet improviseren dan stelt er zich soms wel een probleem. Wanneer men tijdens een gesprek of discussie op een woord stoot dat zij niet uitgelegd krijgt dan kan ze niet zomaar eventjes iets opzoek op google. En dan mist ze wel de toegang tot internet en digitale toepassingen. De cursisten kunnen bijvoorbeeld niet leren werken met google maps. "Samen iets opzoeken of naar iets kijken, dat zou fijn zijn.”

Controle over het eigen studietraject in een rigide systeem

Het lesgeven in detentie doet bij Miet veel vragen rijzen over de gevangenis als strafuitvoeringssysteem. “Het komt ergens over als absurd om mensen die het al zo moeilijk hebben om zich aan de regels te houden, te steken in een super rigide systeem waar zij geen controle hebben over hun eigen leven. Het moment dat zij terug buiten komen en alles terug mag, dan moet zij zelf opnieuw bepalen wat kan en niet kan. En loopt het dus vaak fout af.” En dan is er bij haar in de gevangenis van Antwerpen nog een groot deel gedetineerden dat de regels niet kan lezen en niet verstaat. Zij volgen dan gewoon het voorbeeld van andere gedetineerden zonder eigenlijk te weten wat ze doen of waarom.

Miet geeft ook de cursus VCA waar een examen aan verbonden is. Wat zij zelf een grote plus vindt hieraan is dat het mensen aanzet tot studeren. Zij moeten het doen. Maar in een cel met soms wel 7 celgenoten is het niet evident om te kunnen studeren. Er is lawaai, de tv staat op, de ene wil vroeg gaan slapen, de andere later, … Miet geeft aan dat er een ruimte zou moeten zijn waar mensen de mogelijkheid hebben om te studeren.

Miet laat het woord detentieschade vallen. Blijkbaar is dit een woord dat ook iedere gedetineerde kent. Het woord gedetineerde is er dan weer één dat heel veel gedetineerden zelf niet kennen. Ze vindt het wel heel fijn om te merken dat de organisatie-ondersteuners hier wel iets mee doen. Ze proberen nu in alle communicatie de term 'gedetineerde' te vermijden.

Doorstroom binnen en buiten

In een gevangenis zijn er veel diensten actief. Enerzijds is er alles van de Hulp- en Dienstverlening aan gedetineerden dat onder de Vlaamse Gemeenschap valt (bv. onderwijs, socio-culturele activiteiten, sport, welzijn, tewerkstelling) en anderzijds is er bijvoorbeeld de Psycho Sociale Dienstverlening die onder justitie zit. De doorstroom van info tussen deze diensten is niet zo simpel. “Iedereen zit soms wat op zijn/haar eiland. Maar wanneer de communicatie goed loopt, merk je dat het voor de cursisten echt een wereld van verschil kan betekenen. Zo kon ik op vraag van de psycho-sociale dienst één van mijn cursisten ook inschrijven voor de lessen buiten. Zij kon zo via uitgaansvergunningen al Nederlands les volgen in Open School. Ik kon zorgen voor een warme overdracht. Ondertussen is ze vrij en gaat ze nog steeds naar Open School. Zo zou het veel vaker moeten kunnen gaan.

Het werken aan doorstroom is een prioriteit van Open School. Miet probeert hier toe te komen door Open School continu onder de aandacht te brengen van de cursisten in de gevangenis. Vele van hen komen uit de regio. Voor de school zelf is het nog wat zoeken om een moeilijk evenwicht te vinden tussen de privacyregels en de warme overdracht van de (potentiële) cursisten.

Nederlands voor op de gevangenisvloer

Eerder in het gesprek kwam het al ter sprake; door de logistiek, is het niet gemakkelijk om van een klas in de gevangenis een “echte” klas te maken. Het lokaal is vaak niet prikkelvrij, er is geen mogelijkheid om naar het toilet te gaan en digitale toepassingen of internet kunnen en mogen niet gebruikt worden. Miet zou graag zien dat er meer op de gevangenisvloer kan gebeuren onder de noemer “Nederlands op de gevangenisvloer”. Bijvoorbeeld als het gaat over communiceren met de beambten, dan zou dat effectief met beambten moeten kunnen geoefend worden. Of zij zou op de werkvloer fatikken moeten kunnen ondersteunen met het Nederlands. Miet probeert dat al wat te integreren in haar lessen. Wanneer er een chef of beambte binnenkomt, dan grijpt zij haar kans om met hen te oefenen in de klas. Als er tijdens de module tijd is, komt er ook een beambte 1 keer een halfuurtje mee oefenen in de klas.

Op deze manier leert het penitentiair personeel erkenning te geven aan mensen die moeite doen, beseffen ze het belang van klare taal en van het gebruik van de woorden die de cursisten in de les leren. Het kan hen aanzetten tot rustig communiceren en het herhalen van een boodschap wanneer deze niet overkomt. Zowel de cursisten als de beambte zelf vinden dit altijd een zeer leerrijke ervaring. Dit zou wat haar betreft nog veel meer mogen gebeuren maar helaas hebben de beambten daar niet genoeg tijd voor. Miet besluit: “De directie staat achter onderwijs en vindt de lessen Nederlands voor op de gevangenisvloer belangrijk. Maar er is nog veel potentieel.”

“Blij met iedere les die ik nu kan geven”

Wanneer we dit gesprek hebben, speelt nog altijd de sociale onrust op de achtergrond rond de invoering van de minimale dienstverlening en het stopzetten van gesprekken met de vakbonden over verdere invulling. “Welk effect heeft dit op haar als lesgever en haar opdracht in de gevangenis?”, vroegen wij ons af. “Voor het moment heerst er veel onduidelijkheid. Het beetje controle, de routine die er was, is weg. Het is voor mij niet 100% duidelijk hoe het nu zit met de staking. Er zijn stiptheidsacties aan de gang. Vanaf nu zou er iedere vrijdag gestaakt worden. Ik leef van les tot les en ben blij met iedere les die ik nu kan geven”; zo antwoordt Miet.

“Zelf is zij ook vakbondsafgevaardigde bij Open School en ze staat dan ook helemaal achter het principe van stakingsrecht. Tegelijkertijd ziet ze wat voor impact de stakingen hebben op de gedetineerden. Ze betreurt het vooral dat de directie en vakbonden zo tegen elkaar worden uitgespeeld. Zij heeft het gevoel dat iedereen de eis van meer middelen en personeel onderschrijft en stelt zich de vraag of er niet meer kan samengewerkt worden.

Lid van Klasbak

Miet is in 2019 lid geworden van Klasbak vzw. Dat vinden wij geweldig! Vorig jaar op de 'Dag van de leraren die les geven in de gevangenis' (georganiseerd door Vocvo en de pedagogische begeleidingsdiensten) kreeg zij het memorandum van Klasbak in handen, opgesteld met het oog op de verkiezingen van mei. Ze kon zich vinden in het streven van Klasbak om het belang van leren in detentie op de kaart te zetten en onze visie op detentie als een kans. Door haar eigen engagement en werkplek, wil Miet alles steunen wat een menswaardige visie in detentie ondersteunt. “Nu is de gevangenis een vergeetput van kansen. Maar er zitten zo veel mensen die iets in zich hebben.”

Soms wordt zij zelf wat moedeloos van het gevangenisverhaal. Het kost enorm veel geld, en de buitenwereld is de dag van vandaag enorm streng voor (ex-)gedetineerden. Maar organisaties als 'De Huizen', partner in crime van Klasbak, waarbij mensen met verschillende expertises binnen het gevangeniswezen samen nadenken over menswaardige alternatieven, geven haar toch hoop voor de toekomst.

Bij deze Miet, alvast een dikke dankejewel voor je waardevolle bijdrage!


Voor wie ook graag lid van Klasbak wil worden, hier vind je meer info.

Geïnteresseerd in onderwijs in detetentie? Surf naar dan naar partnerorgansiatie Vocvo.
Meet Miet! Lid van Klasbak en lesgeeftster in de gevangenis van Antwerpen

Programma studiedag 'Leren in detentie'

Event

28 augustus 2023

Lees meer keyboard_arrow_right

ICPA-conferentie oktober 2023

Event

27 juni 2023

Lees meer keyboard_arrow_right

Volg mee: ICT-les in de gevangenis

Artikel

10 juni 2023

Lees meer keyboard_arrow_right

Interview Elieze Termote - ESF-onderzoek in Haren en Dendermonde

Interview

6 juni 2023

Lees meer keyboard_arrow_right

Save the date: studiedag 'leren in detentie'

Event

6 juni 2023

Lees meer keyboard_arrow_right

Levenslang leren in detentie: een getuigenis

Artikel

21 maart 2023

Lees meer keyboard_arrow_right

Webinar DIALOOG: verslag

Artikel

21 maart 2023

Lees meer keyboard_arrow_right

Maak kennis met Tannekin en Zara

Voorstelling stagiaires

21 maart 2023

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak publicatie: levenslang leren in detentie

Publicatie

13 oktober 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Lesgevers in de gevangenis aan het woord

Artikel

6 oktober 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Nationale Conferentie Gevangeniswezen 2022

Event

30 september 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Books Behind Bars

Opinie

30 september 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Vrijwilliger kinderbezoek Ruiselede

Vacature

30 september 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak op zoek naar versterking

Vacature

30 september 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

In de kijker: Klasbak event

Events

30 september 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Ouderen achter de muren in beweging

Artikel

26 juni 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Op bezoek in Istanbul

Artikel

26 juni 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Door de lens van fotograaf Eddy

Artikel

26 juni 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Subsidie voor onderwijscoördinatie

Onderwijsmiddelen

26 juni 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Een gelezen boek is wat waard

Artikel

26 juni 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

De kracht van afstandsonderwijs

Artikel

26 juni 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Tentoonstelling: Breek uit je hoofd

Cultuur

2 mei 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

ESF bevestigt het vertrouwen in de LIO-projecten

Persbericht

22 maart 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Drie nieuwe gezichten bij Klasbak

Voorstelling

20 maart 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Uitwisseling over de rol van muziek in detentie

Artikel

20 maart 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Webinar: international good practice in prison education

Artikel

20 maart 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Wetenschapscafé project Brug Binnen Buiten

Artikel

20 maart 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Theatervoorstelling 'Justine'

Recensie

20 maart 2022

Lees meer keyboard_arrow_right

Ouderen in de gevangenis: hoe kunnen we daar aandacht voor hebben?

Programma

Lees meer keyboard_arrow_right

Dubbele straf voor niet-Belgische gedetineerden

Opinie

Lees meer keyboard_arrow_right

Rescaled livestream: Wanted political support for detention houses!

Livestream

Lees meer keyboard_arrow_right

Stand van zaken in de gevangenissen vanuit de onderwijshoek

Update

Lees meer keyboard_arrow_right

Onderwijscoördinator voor Leuven-Centraal en Leuven-Hulp gezocht (bepaalde duur)

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Uitgewerkt - 29 april (19u30)

Debat

Lees meer keyboard_arrow_right

Belgische Staat opnieuw veroordeeld wegens slechte leefomstandigheden in gevangenis

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Groeien achter de muren.

Interview met Frans, vrijwilliger in de moestuin van Wortel

Lees meer keyboard_arrow_right

Vacature Stafmedewerker Schuldhulpverlening

Lees meer keyboard_arrow_right

Vrijwilligers in de gevangenis

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Schrijf je nu in voor de bakbreaks

Klasbak-VUB webinars rond het versterken van de brug binnen buiten de gevangenis

Lees meer keyboard_arrow_right

Examens VCA in de gevangenis

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Europese Dag van het Slachtoffer

Lees meer keyboard_arrow_right

Kunnen gevangenen toegang tot internet eisen?

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Meer geld voor cursussen conflictbeheersing voor gedetineerden

Bijdrage VRT NWS

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak heeft een nieuw beleidsplan 2021-2023

Aankondiging

Lees meer keyboard_arrow_right

Dankbrief van ouders aan de gevangenis

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Nieuw beleidsplan Klasbak 2021-2024

Aankondiging

Lees meer keyboard_arrow_right

Een pareltje in zwart/wit- Fototentoonstelling Gevangenispersoneel in Merksplas

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Review Docu 'College behind bars' - How education can unlock prisoners' potential

Review docu

Lees meer keyboard_arrow_right

De impact van educatie in de gevangenis

Onderzoek

Lees meer keyboard_arrow_right

Medewerking mensen op het terrein voor nieuw plannen Justitie

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Zoom-lessen voor gedetineerden in de UK

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Welkom Kasper, de nieuwe stagiair van Klasbak

Voorstelling

Lees meer keyboard_arrow_right

Bakbreaks: Klasbak en de VUB organiseren online ontmoetingen

Teaser

Lees meer keyboard_arrow_right

Timeys, het bajesblad

Magazine

Lees meer keyboard_arrow_right

Ouderschap. Zowel een stuwende kracht als een stoorzender in het desistanceproces van delinquenten.

Bachelorproef

Lees meer keyboard_arrow_right

Webinars educatie in de gevangenis (Unesco)

Programma

Lees meer keyboard_arrow_right

Onderzoek rond de unieke werking van 'Educatie achter buitenlandse tralies'

Publicatie

Lees meer keyboard_arrow_right

Free to code. Leren programmeren in de gevangenis

Event uitnodiging

Lees meer keyboard_arrow_right

Nieuw agentschap Justitie

Artikel Het Nieuwsblad (02/01/2021)

Lees meer keyboard_arrow_right

Update hulp- en dienstverlening in de gevangenis

Lees meer keyboard_arrow_right

Potential Unlocked. Werk tijdens en na detentie, hoe zit dat?

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Smart prisons in Finland

Artikel Europris

Lees meer keyboard_arrow_right

Detentie als springplank naar leren.

Interview Klasbak

Lees meer keyboard_arrow_right

3D Jail, printing the future (Erasmus+project)

Multiplier event invitation

Lees meer keyboard_arrow_right

Ouderenafdeling in de gevangenis van Merksplas gepland

Artikel en podcast VRT NWS

Lees meer keyboard_arrow_right

Lifelong learning for all: A prisoner’s right to education

Webinar Unesco Institute for Lifelong Learning (UIL) 21/01/2021

Lees meer keyboard_arrow_right

Leescelot: Samen Lezen in detentie

Artikel Het Lezerscollectief

Lees meer keyboard_arrow_right

De wetenschap van de bestraffing, in de gevangenis

Artikel Vocvo

Lees meer keyboard_arrow_right

Warme attentie van het CORT voor de gedetineerden in Gent

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Warm attentie van het CORT voor de gedetineerden in Gent

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Vocvo is op zoek naar een onderwijscoördinator voor in de gevangenis (Brussel)

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Corona in detentie door de ogen van de fotograaf

Beeldreportage

Lees meer keyboard_arrow_right

Groen en detentie

Webinar

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Van gevangenisstraf wordt niemand een beter mens’

Artikel in Ad Valvas (14/12/2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak wordt EPALE-ambassadeur

samenwerking

Lees meer keyboard_arrow_right

Voorstelling project SAMEN (Snel, Alternatief, Maatwerk, Efficiënt en Nabij)

Persbericht Openbaar Ministerie Antwerpen

Lees meer keyboard_arrow_right

Opera Ballet Vlaanderen doet verbeelding leven in Antwerpse gevangenis

Artikel en filmpje (De Rode Antraciet)

Lees meer keyboard_arrow_right

‘We houden te weinig rekening met de stem van mensen met detentie-ervaring’

Artikel (Sociaal.net, 25/11/2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Aan de gevangenis mis ik maar één ding, het toneel’

Artikel (Sociaal.net, 30/11/2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Paradox van voorwaardelijke invrijheidstelling: te veel gevangenen willen straf volledig uitzitten

Opiniestuk en luisterfragment Rudy Van de Voorde, Directeur-generaal Gevangeniswezen (VRT NWS)

Lees meer keyboard_arrow_right

Vrijwilligers zien de mens achter de strafbare feiten

Artikel in het kader van de Nationale dagen van de Gevangenis (Free.Brussels)

Lees meer keyboard_arrow_right

Overzicht cijfers justitiehuizen 2019

Jaarcijfers

Lees meer keyboard_arrow_right

StuBru in de gevangenis van Leuven-Centraal voor de Warmste Week

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak ondertekent mee sensibiliseringscampagne 'Karma Hotel'

Nationale Dagen van de gevangenis

Lees meer keyboard_arrow_right

Doctoraatsonderzoek naar de participatie van niet-Belgische gedetineerden aan activiteiten in de gevangenis

Doctoraatsonderzoek Flore Croux

Lees meer keyboard_arrow_right

The European Association for the Education of Adults (EAEA) is looking for a PROJECT ASSISTANT

Vacauture

Lees meer keyboard_arrow_right

Vacature 0,8 VTE onderwijscoördinator gevangenis Beveren - bepaalde duur

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Nieuwe regionale vertegenwoordiger voor de "EPEA Western region" Ana Ferrando (België)

EPEA - Klasbak

Lees meer keyboard_arrow_right

Por favor, méér Spaans achter de tralies

Opiniestuk Tom Daems (DS 19 november '20)

Lees meer keyboard_arrow_right

Europris News November

Newsletter

Lees meer keyboard_arrow_right

Participation behind bars: a study on foreign national prisoners in Belgium

Publieke doctoraatsverdediging Flore Croux

Lees meer keyboard_arrow_right

Is er plaats voor onderwijs in de gevangenis wanneer een virus woedt? Een update.

Stand van zaken 10/11/2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Studio Digital in de gevangenis: proeven, experimenteren, leren

Interview

Lees meer keyboard_arrow_right

Bouw nieuwe gevangenis in Leopoldsburg

Update

Lees meer keyboard_arrow_right

Infographic herstelbemiddeling

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Het huis van herstel in Almelo opent de deuren

Interview met Inge Van Den Bosch (28/09/2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Bruce

Documentaire

Lees meer keyboard_arrow_right

Transitiehuis: tussen gevangenis en thuis

Artikel Weliswaar.be

Lees meer keyboard_arrow_right

SkillHUBS project afgerond

Lees meer keyboard_arrow_right

Is er plaats voor onderwijs in de gevangenis wanneer een virus woedt?

Stand van zaken 27/10/2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Schrijfles in de gevangenis: ‘De gevangene wordt aspirant-schrijver’

Artikel (NRC.NL28/10/2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Een lange gevangenisstraf dient tot niets als we niet aan de problematiek van de gedetineerden werken

Opiniestuk Luc Stas (VRT NWS)

Lees meer keyboard_arrow_right

Jonge mensen sluit je niet op in de gevangenis

Opiniestuk Marlies Gailliaert (Sociaal.Net)

Lees meer keyboard_arrow_right

Educatie achter buitenlandse tralies

Nieuwsbrief oktober

Lees meer keyboard_arrow_right

Internet in de gevangenis: risico of opportuniteit?

Masterproef

Lees meer keyboard_arrow_right

Lessons from lockdown: how can prisons support education?

artikel Prisoners' Education Trust

Lees meer keyboard_arrow_right

13 oktober Internationale dag van educatie in de gevangenis

Lees meer keyboard_arrow_right

'Potential Unlocked'

oproep deelname workshop

Lees meer keyboard_arrow_right

Breaking down barriers between prisoners and prison staff

guest blog Matteo Cassini, Community Development Manager at Justice Defenders

Lees meer keyboard_arrow_right

Van gevangenis naar loopplankhuis

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Toekomstdag Klasbak 9 oktober 2020 (9u30-12u) online

Schrijf je in!

Lees meer keyboard_arrow_right

Een nieuwe regering, een nieuwe minister van justitie

Update

Lees meer keyboard_arrow_right

“My surprisingly friendly post-prison life”

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Moderator vzw is op een zoek naar een "Coördinator financieel-administratief beleid"

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Educatie achter buitenlandse tralies: evaluatieonderzoek

Finaal rapport

Lees meer keyboard_arrow_right

Leefcoaches Transitiehuis | Mechelen

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Epale community conference

Online event 6-7-8 oktober

Lees meer keyboard_arrow_right

De coronacrisis als momentum voor het gevangeniswezen?

Editoriaal, Panopticon juli-aug 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Participation and learning in detention (PALD)

Onderzoeksgroep VUB

Lees meer keyboard_arrow_right

De gevangenisstraf als doorleefde realiteit, een vak apart

Artikel

Lees meer keyboard_arrow_right

Studienamiddag "Radicalisering" Maandag 30 november 2020, 13u tot 17u

Save the date

Lees meer keyboard_arrow_right

Inner and outer rehabilitation

Thesis about prison life

Lees meer keyboard_arrow_right

De uitdagingen van mensen op het gebied van digitale inclusie in Finse gevangenissen

Artikel Nordic Journal of criminology

Lees meer keyboard_arrow_right

Krachtig Thuis: ervaringen en inzichten van en met naasten van gedetineerden

Rapport

Lees meer keyboard_arrow_right

SkillHUBS

NEWSLETTER, Issue no. 7, 04/09/2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Herstel de relatie tussen gedetineerde ouder en kind – juist nu

Voorpublicatie in het blad Sancties

Lees meer keyboard_arrow_right

Aanbeveling van de Raad van Europa CM / Rec (2018)5 over kinderen met gedetineerde ouders

Booklet

Lees meer keyboard_arrow_right

Hulpverlener Begeleiding Justitieel Welzijnswerk Brugge (CAW)

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Wetboek strafrecht - 41e, herziene uitgave

Reeks Maklu Wetboekpockets

Lees meer keyboard_arrow_right

Waarom is levenslang niet levenslang?

College van Kristel Beyens voor de Universiteit van Vlaanderen

Lees meer keyboard_arrow_right

Taalmaatjes in de Nederlandse gevangenissen

werken aan laaggeletterdheid

Lees meer keyboard_arrow_right

EPEA Vacant Positions

Lees meer keyboard_arrow_right

Update toolbox: internationalisering verankeren in de volwasseneneducatie. Jouw mening is broodnodig!

Enquête

Lees meer keyboard_arrow_right

Al doende leert men. Buddy project Mechelen.

Klasbak sprak met Ilse Van Rompaey (CBE Open School Mechelen)

Lees meer keyboard_arrow_right

Prisoner-university partnerships in lock down

blog en webinar

Lees meer keyboard_arrow_right

Interuniversitaire postacademische vorming Forensische psychiatrie en psychologie

Lees meer keyboard_arrow_right

Vier Belgen op tien riskeren digitale uitsluiting

Persbericht Barometer van de digitale inclusie (Koning Boudewijnstichting)

Lees meer keyboard_arrow_right

How Can We Help the Children of Incarcerated Parents?

Onderzoeksrapport

Lees meer keyboard_arrow_right

Epale - Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa

Nieuwsbrief

Lees meer keyboard_arrow_right

Juveniles and Young Adults in Prison & Probation Reminder - Call for Papers (1-2 dec '20)

Call for papers

Lees meer keyboard_arrow_right

De Rode Antraciet zoekt sportlesgevers voor de hulpgevangenis van Leuven

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Sport als aandachtspunt in de nazorg voor (ex-)gedetineerden

Masterproef Sociaal Werk Marie-Lou Libbrecht

Lees meer keyboard_arrow_right

Groen & Detentie

Informatiebundel

Lees meer keyboard_arrow_right

Radio Begijnenstraat met drie generaties geïnterneerden tijdens de lock down

Luisterfragment (Apache.be)

Lees meer keyboard_arrow_right

August edition of the 2020 EPEA Newsletter

Nieuwsbrief

Lees meer keyboard_arrow_right

Smart Prison: the preliminary development process of digital self-services in Finnish prisons

artikel gepubliceerd op ICPA.org

Lees meer keyboard_arrow_right

Vacature Grant Holder Manager

The Polstops Network

Lees meer keyboard_arrow_right

Liedjes over mededogen voor misdadigers (Radio 1, De Zomer van 2020)

Herbeluister

Lees meer keyboard_arrow_right

Wat een sportfederatiewerker aan sociaal werkers kan leren. Over boksen in de gevangenis en meer.

Demos sprak met Ibrahim Emsallak (Vlaamse Boks Liga)

Lees meer keyboard_arrow_right

Future of Prison Education, SkillHUBS leads the way

Online conferentie op 6 oktober '20

Lees meer keyboard_arrow_right

Onderwijs in 'De Huizen'

Een kwalitatief onderzoek gericht naar het onderwijsaspect in kleinschalige detentie.

Lees meer keyboard_arrow_right

Back to life

Internationale kunstcompetitie

Lees meer keyboard_arrow_right

De gevangenisbibliotheek in Nederland

Blog Paula Drewes

Lees meer keyboard_arrow_right

Europris newsflash

juli

Lees meer keyboard_arrow_right

Transitiehuis Mechelen zoekt een leefcoach

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Opvolgings- en uitdiepingsrapport - Naar een betere aanpak van seksueel geweld

Rapport Hoge Raad van Justitie

Lees meer keyboard_arrow_right

'Ik zal de wereld nooit meer zien' van Ahmet Altan

Leestip vanuit de gevangenisbibliotheek

Lees meer keyboard_arrow_right

European Prison Education Association (EPEA)

Nieuwsbrief juli

Lees meer keyboard_arrow_right

Hoe gevangenisbibliotheken een belangrijke rol spelen bij rehabilitatie

UIL (Unesco Institute for lifelong learning) Policy Brief 11

Lees meer keyboard_arrow_right

Themanummer Fatik 'Strafuitvoering in tijden van corona'

Een korte inhoud

Lees meer keyboard_arrow_right

Meer sancties en maatregelen toegepast zonder vrijheidsberoving

Onderzoek in opdracht van de Raad van Europa

Lees meer keyboard_arrow_right

Erasmus Accreditation call launched: a new opportunity for adult learning and VET providers!

Oproep internationale uitwisseling in het volwassenenonderwijs

Lees meer keyboard_arrow_right

Matthias Schoenaerts in de bres voor kleinschalige detentie

Bijdrage VRT NWS en Hans Claus in de pen

Lees meer keyboard_arrow_right

Europris

Nieuwsbrief juni

Lees meer keyboard_arrow_right

Operatie afstandsonderwijs in drie Kempense gevangenissen; een terugblik

Klasbak sprak met lesgeefster Ana Ferrando van CVO EduKempen

Lees meer keyboard_arrow_right

De re-integratie officier ‘pilot’ in Dordrecht

Artikel AD.nl (21/06/2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

De (on)toereikendheid van het hulp-en dienstverleningsaanbod in Vlaanderen voor kinderen van (ex-)gedetineerden

Interdisciplinaire bachelorproef (Sociaal Agogisch Werk) VIVES

Lees meer keyboard_arrow_right

Zes gevangenen uit Leuven-Centraal stappen naar de rechter om online les te kunnen volgen

Art HLN 19/06/2020

Lees meer keyboard_arrow_right

EPEA Webinar op 11 juni van 20u - 21u

Sharing experiences in times of corona

Lees meer keyboard_arrow_right

Europris Call for paper

Oproep

Lees meer keyboard_arrow_right

Coronavirus legt problemen in gevangenissen bloot

Artikel Sociaal Net (5 mei 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Bezoek in de gevangenis opnieuw welkom

Ter Zake (25 mei 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

De Vocvo Infotheek doet de boeken toe

Update

Lees meer keyboard_arrow_right

Webinar EPEA, 28 Mei van 20u tot 21u

Education in prison: Sharing Experiences in times of Corona

Lees meer keyboard_arrow_right

European Forum For Restorative Justice: oproep verhalen en getuigenissen

Oproep

Lees meer keyboard_arrow_right

European Forum For Restorative Justice: Register voor gekwalificeerde trainers in herstelrecht

Oproep

Lees meer keyboard_arrow_right

Wanneer je kot een cel is

Opiniestuk Klasbak op dewereldmorgen.be (15 mei 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Operatie Afstandsonderwijs’ in de gevangenissen van Turnhout, Merksplas en Wortel

Interview Klasbak

Lees meer keyboard_arrow_right

Gedetineerden met leervragen worden op weg geholpen via 0800-nummer

In het kader van project LIO 2.0

Lees meer keyboard_arrow_right

Vlaams minister van justitie gaat voor kordater gevangenisbeleid

Artikel uit Het Nieuwsblad (8 mei 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Poëzie in tijden van quarantaine

Vrijwilliger Lien vertelt

Lees meer keyboard_arrow_right

"Structuring Discretion Among Belgium’s Prison Leave Decision-makers"

Artikel uit de European Journal on Criminal Policy and Research

Lees meer keyboard_arrow_right

Door de lens van fotografe Lieve Blancquart in de hulpgevangenis van Leuven

Artikel (+) uit De Morgen (3 mei 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

EPEA Webinar, 14 mei van 19u30 tot 21u30

Sharing Experiences in times of Corona

Lees meer keyboard_arrow_right

De Huizen WEBINAR, 14 mei van 19u tot 20u30

Over detentiehuizen met Hans Claus

Lees meer keyboard_arrow_right

KB 9 april 2020 regelt leef en werkomstandigheden in de gevangenis ten tijde van corona

Artikel Juristenkrant (29/04/2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Covid 19-crisis: kansen om te leren

EPALE roept op tot delen van verhalen en materiaal binnen de volwasseneneducatie

Lees meer keyboard_arrow_right

'Help we matter 2', Corona-virus houdt lelijk huis in de Amerikaanse gevangenissen

Artikel (Knack , 9 mei 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Een dag in het leven van ... Jana, psychologe in de gevangenis tijdens corona-tijd

Artikel (Vice.com, 7 mei 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Aantal gedetineerden zakt onder de symbolische grens van 10.000 door de corona-crisis

Artikel Het Nieuwsblad

Lees meer keyboard_arrow_right

Call for papers najaar 2020

Europris

Lees meer keyboard_arrow_right

Overbevolking versus physical distancing

Besmetting en opstanden in buitenlandse gevangenissen

Lees meer keyboard_arrow_right

Shakespeare achter slot en grendel

Klasbak sprak met acteur Andy Van Kerschaver over toneelworkshops in de gevangenis van Beveren

Lees meer keyboard_arrow_right

Het coronavirus in de Belgische gevangenissen

Stand van zaken en maatregelen

Lees meer keyboard_arrow_right

Themanummer Fatik over actief burgerschap in een gevangeniscontext

Fatik. Tijdschrift voor strafbeleid en gevangeniswezen (37 jaargang: januari-februari-maart 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Mechelen primeurt met eerste videocall-zitting in rechtbank, kleine kinderziektes worden verholpen

Artikel uit Het Nieuwsblad (30/03/2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Ik voelde me opnieuw mens’ Technologie maakt het leven in detentie in corona-tijden leefbaarder

artikel uit The Guardian

Lees meer keyboard_arrow_right

Het alternatief aanbod van De Rode Antraciet in de gevangenis

Wat gebeurt er op socio-cultureel en sportief vlak in corona-tijden?

Lees meer keyboard_arrow_right

Fysieke lessen in volwassenenonderwijs herstarten niet op 18 mei

Update corona volwassenenonderwijs

Lees meer keyboard_arrow_right

EPEA WEBINAR Apr 30, 20.00 - 21.00

Sharing stories on prison education: What have you learned lately?

Lees meer keyboard_arrow_right

Europese gevangenissen in tijden van corona: wat met het educatief aanbod?

Europris en EPEA

Lees meer keyboard_arrow_right

Leren voor de televisie

Zo wordt er les gevolgd in Italiaanse gevangenissen

Lees meer keyboard_arrow_right

Blijf in uw kot, maar wat als je dat al deed?

Opiniestuk CAW op De wereld morgen.be (6/4/2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

'Going Viral: The need for digital technology in prisons is greater now than ever'

Artikel van Helena Wysocki (Prison Learning Alliance, 25 maart 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Het coronavirus en het gevangenis-gevoel

Opinie Luk Vervaet op De wereld morgen.be

Lees meer keyboard_arrow_right

Lesmateriaal voor in de gevangenis

EPEA

Lees meer keyboard_arrow_right

Coronasituatie in de Belgische gevangenissen

Stand van zaken 1 april

Lees meer keyboard_arrow_right

Belgische primeur: Mechelse rechtbank zetelt online

Artikel (HLN, 29 maart 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Sire, verleen collectieve gratie

Opiniestuk Tom Daems

Lees meer keyboard_arrow_right

Digitale inclusie van gedetineerden in de Scandinavische landen

Podcast

Lees meer keyboard_arrow_right

De positieve bijwerking van het coronavirus: solidariteit

Opinie Siska Deknudt, gevangenisaalmoezenier P.I. Beveren

Lees meer keyboard_arrow_right

Criminologisch leesvoer

Maklu Uitgeverij

Lees meer keyboard_arrow_right

Europris nieuwsbrief

Editie maart 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Gedetineerden maken broodnodige mondmaskers!

artikel uit De Morgen van 17 maart 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Rugbyen, voetballen en asielhonden trainen in de strijd tegen recidive

Initiatief in PI De Vught, Nederland

Lees meer keyboard_arrow_right

De zwanenzang van Radio Begijnenstraat?

Podcastreeks

Lees meer keyboard_arrow_right

Van de cel naar het bos dankzij virtual reality

Smart Prison Finland

Lees meer keyboard_arrow_right

De gevangenissen, corona-proof?

Een overzicht

Lees meer keyboard_arrow_right

Moderator is op zoek naar een "coördinator financieel-administratief beleid"

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Mechelen als decor voor Rondom Prison

Serie van sessies rond de gevangenis en meer

Lees meer keyboard_arrow_right

3rd International Correctional Research Symposium (CRS2020), gepland in Porto (Portugal), van 12-14 mei 2020 wordt uitgesteld!

Europris

Lees meer keyboard_arrow_right

Verbinding doorheen woord en muziek

Een co-creatie van studenten en gedetineerden

Lees meer keyboard_arrow_right

Buddy's bieden houvast aan ex-gedetineerden

Week van de vrijwilliger (van 29 februari tot 8 maart 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Meet Miet! Lid van Klasbak en lesgeefster in de gevangenis van Antwerpen

Interview (4 februari 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Eerste gedetineerden leggen mondeling examen voor de examencommissie af via Skype

Vocvo, FOD Justitie en Koning Boudewijnstichting

Lees meer keyboard_arrow_right

"Je voelt je weer mens": transitiehuis voor gevangenen half jaar open, eerste deelnemer weer vrij

VRT NWS 18 februari

Lees meer keyboard_arrow_right

Schaf de gevangenissen af

debat in Nachtwacht (Canvas, 15 feb 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

40 jaar Panopticon, tijdschrift voor Strafrecht, Criminologie en Forensisch welzijnswerk

Een terugblik

Lees meer keyboard_arrow_right

'Prison officers need people skills'

artikel ICPA (International Corrections & Prisons Association) 10/01/2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Vorming - Wat met detentieschade?! Vraag advies aan een ervaringsdeskundige

9 maart, van 13u30 tot 16u30 in Gent (WEVO, TAO, De Link)

Lees meer keyboard_arrow_right

Hier is Amber, de nieuwe stagiair van Klasbak

Lees meer keyboard_arrow_right

Dag van de zorg: bezoek FPC Gent of FPC Antwerpen

15 maart 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Vrijwilligers gezocht voor creatief atelier en de gevangenisbibliotheek (Leuven-Hulp en Leuven-Centraal)

De Rode Antraciet

Lees meer keyboard_arrow_right

Hoe kunnen we voorspellen of daders van seksueel geweld hervallen?

artikel Sociaal.net (10 feb 2020)

Lees meer keyboard_arrow_right

Leerloopbaancoaches project Learning Inside Out 2.0

Vacature

Lees meer keyboard_arrow_right

Achter de feiten op Radio 1. Over het leven in de gevangenis tijdens staking.

Herbeluister hier

Lees meer keyboard_arrow_right

Dag van de leraren die les geven in de gevangenis. Delen van praktijken en materialen.

Verslag en oproep!

Lees meer keyboard_arrow_right

Nieuwsbrief Europris

januari 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Vrijwilliger gezocht voor creatief atelier in de gevangenis van Ruiselede!

CAW Noord-West-Vlaanderen

Lees meer keyboard_arrow_right

De gevangenis kan een kans zijn om mensen met een zorgbehoefte te helpen

artikel uit weliswaar.be (Welzijns- en gezondheidsmagazine Vlaanderen)

Lees meer keyboard_arrow_right

Beleidsnota Justitie en Handhaving (2019-2024), ingediend door bevoegd Minister Zuhal Demir

Enkele extracten met het oog op re-integratie en het voorkomen van recidive

Lees meer keyboard_arrow_right

Liesbeth Naessens verkent de mogelijkheden van een logistieke opleiding via werkplekleren in de gevangenis

Fatik editie okt-nov-dec 2019, p.24-30

Lees meer keyboard_arrow_right

Café Prison

agenda voorjaar regio Dendermonde

Lees meer keyboard_arrow_right

"Sloop die muren van de gevangenis"

Ine Goovaerts is als CAW-medewerker trajectbegeleider van gedetineerden. Een getuigenis. (Sociaal.net)

Lees meer keyboard_arrow_right

Minder agressie in gevangenis door soepeler regime

Nederlands onderzoek door Tilburg University en de Universiteit Leiden (Nos.nl)

Lees meer keyboard_arrow_right

De wanhoop van de archivaris: het archief van de Brusselse gevangenissen

artikel uit VVBAD Meta nummer 2019/9

Lees meer keyboard_arrow_right

Proclamatie “Samen leren in detentie” in de gevangenis van Beveren (19 december 2019)

Hoe samen leren in de gevangenis zijn vruchten afwerpt

Lees meer keyboard_arrow_right

Dag van de leraren bij gedetineerden

Di. 21/01/2020, 9u30-16u (Schaarbeek)

Lees meer keyboard_arrow_right

Onderwijscoördinatoren gezocht voor de gevangenis van Ieper en Merksplas

Vacatures Vocvo

Lees meer keyboard_arrow_right

'Je les kunnen volgen en examen doen is een recht. Ook in de gevangenis'

Opiniestuk Klasbak op Knack.be

Lees meer keyboard_arrow_right

De uitdagingen van een leraar ICT in de gevangenis

Een gesprek met Layla, leerkracht ICT voor CVO Antwerpen in de gevangenis van Antwerpen

Lees meer keyboard_arrow_right

Prisoner's Active Citizenship

Het eindevaluatierapport en de toolkit zijn er!

Lees meer keyboard_arrow_right

European Organisation of Prison and Correctional Services (EUROPRIS)

Newsletter November

Lees meer keyboard_arrow_right

Gedetineerden over hun gevangenisbibliotheek

META NUMMER 2019/9 van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie

Lees meer keyboard_arrow_right

Een kamer voor jezelf – poëzieproject in Sint-Gillis

Toonmoment van de geïllustreerde poëziebundel, gemaakt door gedetineerden in Sint-Gillis

Lees meer keyboard_arrow_right

Studiedag 40 jaar Panopticon en Maklu Uitgevers

donderdag 6 februari 2020, Universiteit Antwerpen

Lees meer keyboard_arrow_right

Eerstejaarsstudenten Sociaal Werk en leercentrum Agora zetten zich in voor Klasbak als goede doel

De Warmste Week komt eraan!

Lees meer keyboard_arrow_right

Samen lezen met gedetineerden

Het Lezerscollectief (extract uit Nieuwsbrief Nov/Dec )

Lees meer keyboard_arrow_right

Introductiecursus 'Samen werken in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden': donderdag 6 en vrijdag 7 februari

Programma en inschrijven

Lees meer keyboard_arrow_right

Politici, vergeet de gevangenissen niet!

opiniestuk van Hans Claus (vzw De Huizen en gevangenisdirecteur in Oudenaarde ) in dewereldmorgen.be (2 december 2019)

Lees meer keyboard_arrow_right

Jongeren aan zet in nieuw jeugddelinquentierecht

artikel Soicaal.net (2 dec 2019)

Lees meer keyboard_arrow_right

Review of European Prison Education Policy and Council of Europe Recommendation (89) 12 on Education in Prison

Report on the reviewing of the original recommendations and the impact of developments of the last three decades

Lees meer keyboard_arrow_right

Correctional Research Symposium 2020

Call for Papers and Registration!

Lees meer keyboard_arrow_right

Fred Klee, ex-gedetineerde en performer, over boekhouden, Radio Cachot en meer op Radio 1 (Interne Keuken)

Herbeluister hier

Lees meer keyboard_arrow_right

studienamiddag ‘Tewerkstellingstraject vanuit detentie en sociale economie’.

5 december, Technologiecampus Gent

Lees meer keyboard_arrow_right

10 jaar hulp- en dienstverlening in de Brusselse gevangenissen. En dat mag gevierd worden!

Een relaas van deze viering op 7 november in de Pianofabriek (St-Gillis)

Lees meer keyboard_arrow_right

Project Supervisor gezocht voor 'Sports in prison, a plan for the future'

Vacature De Rode Antraciet voor Erasmus+ project

Lees meer keyboard_arrow_right

Diner ten voordele van Music for Life

19 december in Penitentiair School Centrum Hoogstraten

Lees meer keyboard_arrow_right

‘De onzichtbare slachtoffers van het strafrechtssysteem’

Een onderzoek naar de rechten van kinderen van gedetineerden in Nederland in het licht van het internationale kinder- en mensenrechtenkader

Lees meer keyboard_arrow_right

Introductietweedaagse in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

WEVO-vorming op 6 en 7 februari 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Gedetineerden schrijven brieven voor Amnesty International

Schrijf jij mee?

Lees meer keyboard_arrow_right

Het Finse antwoord op het digitale vraagstuk in de gevangeniscontext

Smart Prison Project

Lees meer keyboard_arrow_right

Werkgroep digitalisering

Deelnemen?!

Lees meer keyboard_arrow_right

Een herstelgerichte stad, een herstelgerichte samenleving?

Trefdag georganiseerd door Moderator vzw en Leuven Restorative City op 21 november

Lees meer keyboard_arrow_right

Café Touché voor de warmste week

7 december, Treck Hostel Gent

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak, goede doel met de warmste week

Nieuwsbrief Warmste week

Lees meer keyboard_arrow_right

15 jaar Educatie Achter Buitenlandse Tralies (Eabt)

“Voor ieder probleem bestaat er een oplossing.” (Frans Lemmers, vrijwilliger-directeur Eabt)

Lees meer keyboard_arrow_right

Wegwijs in detentie

Startdag nieuwe leraren in de gevangenis, een verslag

Lees meer keyboard_arrow_right

Poëzieweek in de gevangenis van Sint-Gillis

Van 4 tot en met 10 november leveren de gedetineerden hun bijdrages voor een geïllustreerde poëziebundel

Lees meer keyboard_arrow_right

5 chickens are worth more than 3 psychologists

Verslag Europris Real Estate Workshop

Lees meer keyboard_arrow_right

Leerloopbaanbegeleiding in de gevangenis

Verslag studiedag Learning Inside Out (LIO)

Lees meer keyboard_arrow_right

Radio Cachot

Voorstelling van het boek in combi met de theatervoorstelling op 9 november in CC Muze Heusden-Zolder

Lees meer keyboard_arrow_right

Eerste prijs De Huizen gaat naar de minister van Justitie Koen Geens

Erkenning voor een persoon of organisatie die bijdraagt tot kleinschalige, gedifferentieerde detentie in en met de buurt

Lees meer keyboard_arrow_right

Free to Code: programmeren in de gevangenis

European Coding week (5-20 oktober 2019)

Lees meer keyboard_arrow_right

Learning Inside Out: hoe ervaarden de gedetineerden dit project rond leertrajectbegeleiding?

Een kwalitatief onderzoek in het kader van een masterproef

Lees meer keyboard_arrow_right

Stadsarchief Leuven mee gedigitaliseerd door Leuvense gedetineerde vrijwilligers

Itinera Nova Project

Lees meer keyboard_arrow_right

Leraren achter tralies. "Eigenlijk zou de gevangenis een school moeten zijn"

artikel uit Informeel - informatiemagazine van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen artikel uit informeel

Lees meer keyboard_arrow_right

Criminologisch leesvoer

De nieuwste publicaties van Boom criminologie

Lees meer keyboard_arrow_right

Back on track

Intensieve begeleiding op maat, o.a. voor jonge uitstromers uit detentie

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Gevangen geboren’

Na het boek het toneelstuk

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Ik droom ervan terug naar school te gaan’

‘Gevangen geboren. Het waargebeurde verhaal van een geïnterneerde.' Renée en Ann Driessen schreven een boek.

Lees meer keyboard_arrow_right

Beyond the wall

Autumn 2019 Edition

Lees meer keyboard_arrow_right

Eurocrim meets UNIVER.CITY

Panel rond prison education

Lees meer keyboard_arrow_right

Nooit meer doodstraf

Een ontmoetingsavond op 11 oktober, Vredescentrum Antwerpen

Lees meer keyboard_arrow_right

Gevat

Nieuwsbrief De Rode Antraciet

Lees meer keyboard_arrow_right

Symposium ‘Participatie in Europese gevangenissen’

Slotstuk van het tweejarig onderzoeksproject ‘Prisoners’ Active Citizenship (PAC) op 19 november

Lees meer keyboard_arrow_right

Vacature

OBRA|BAKEN vzw zoekt 2 coördinatoren voor de forensische werking

Lees meer keyboard_arrow_right

Dringend! Externe pyscho-sociale diensten moeten in de gevangenis van Sint Gillis hun werk kunnen doen.

Bijdrage in La Libre Belgique van 18 september 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

De Huizen vzw en Klasbak vzw worden "partners in crime".

Meer over De Huizen, voorvechter en trekker van de detentiehuizen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak is opnieuw goed doel met de Warmste Week.

Voor welk goede doel ga jij dit jaar?

Lees meer keyboard_arrow_right

Het eerste transitiehuis in Mechelen: een goede maar slechts een eerste stap in de juiste richting.

Artikel Knack online van 10/09/2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Hier is Leen, de stagiaire van Klasbak.

Van september tot en met december gaat Leen aan de slag bij Klasbak. Wie is ze en wat gaat ze doen?

Lees meer keyboard_arrow_right

Schenk een cursist een jaar lang Wablieft.

Wablieft zamelt geld in om Wablieft Start gratis te geven aan anderstaligen.

Lees meer keyboard_arrow_right

19th annual Annual Conference of the European Society of Criminology, Ghent (18/9 - 21/9)

ConverGent. Convergent roads, bridges and new pathways in criminology. In Gent gaat de negentiende editie door van de jaarlijkse conferentie van de European Society of Criminology en dit van 18 september tot en met 21 september.

Lees meer keyboard_arrow_right

Debat, expo en feest voor 10 jaar Vlaamse Gemeenschap in de Brusselse gevangenissen.

Op 7 november is de Vlaamse gemeenschap 10 jaar actief in de Brusselse gevangenissen. Een decennium van begeleiding, activiteiten en inzet voor gedetineerden. En dat viert ze!

Lees meer keyboard_arrow_right

Studiedag LIO 18 oktober 2019 VAC Gent

Op 18 oktober organiseren Vocvo en het lerend netwerk Leerwinkels een gratis studiedag rond leerloopbaanbegeleiding binnen en buiten de gevangenismuren.

Lees meer keyboard_arrow_right

Effenen recente wetswijzigingen het pad richting een onafhankelijk en effectief toezicht op de Belgische gevangenissen?

Artikel uit Fatik, editie april-mei-juni 2019, door An-Sofie Vanhouche en Olivia Nederlandt.

Lees meer keyboard_arrow_right

Gevangenissen hebben nood aan een echt re-integratiebeleid. de gevangenis van Itter als illustratie.

Artikel Knack online van 1/08/2019, bron Belga.

Lees meer keyboard_arrow_right

Vanaf 1 juli 2020 hebben alle gedetineerden het recht om in de gevangenis hun eigen kledij en schoenen te dragen.

Het dragen van eigen kleding moet vooral leiden tot een beter psychisch welzijn van de gevangenen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Europris real estate workshop (Ljubljana, 2019)

Van 14 tot en met 16 oktober gaat de eerste Europris Real Estate Workshop door in het historische centrum van Ljubljana, Slovenië.

Lees meer keyboard_arrow_right

"mona mist papa".

Oproep voor crowdfunding van een boek rond een ouder in de gevangenis.

Lees meer keyboard_arrow_right

Viering van 15 jaar educatie achter buitenlandse tralies (eabt) op 31 oktober 2019.

Evaluatie van de werking van Eabt en (on)mogelijkheden van digitalisering van afstandsonderwijs in de komende jaren .

Lees meer keyboard_arrow_right

Vlaamse gemeenschap viert 10 jaar hulp- en dienstverlening in de Brusselse gevangenissen!

Op 7 november 2019 zetten zij het werk in de kijker in en met het Gemeenschapscentrum De Pianofabriek.

Lees meer keyboard_arrow_right

Rondom Prison: geplande sessies najaar

Vormingstrajecten rond maatschappelijk relevante thema's.

Lees meer keyboard_arrow_right

September, start-to-school, ook voor gedetineerden.

Onderwijscoördinator Lien Creemers (vocvo vzw) geeft een inkijk in hoe dat in zijn werk gaat in Leuven Centraal en Leuven Hulp. Raf (26) die in afwachting van zijn straf in Leuven Hulp studeert voor zijn secundair diploma, deelt zijn ervaringen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Beleidscoördinator gezocht voor de gevangenis van Merksplas.

Solliciteren kan nog tot en met 20 september.

Lees meer keyboard_arrow_right

Infobrief ondersteuning leerkrachten bij gedetineerden.

Lees meer keyboard_arrow_right

Leuven Restorative City

Het project Leuven Restorative City mikt op directe dialoog om het wederzijdse vertrouwen te versterken. Verschillende activiteiten worden georganiseerd in het kader van Leuven Restorative City 2019.

Lees meer keyboard_arrow_right

Blokken in de bak.

Het Nieuwsblad zet de spots op onderwijs in de gevangenis (editie 18 mei 2019, met tekst van Line Ooms en Tom Le Bacq en foto’s van Geert Van de Velde). Het artikel toont via getuigenissen van gedetineerden en professionals in het veld het belang van educatie in de gevangenis.

Lees meer keyboard_arrow_right

BRUG BINNEN BUITEN: VRIJWILLIGERS HELPEN EX-GEDETINEERDEN. “VOOR SOMMIGEN IS HET DE EERSTE KEER DAT IEMAND ÉCHT LUISTERT”.

In Antwerpen staan vrijwilligers ex-gedetineerden bij na hun vrijlating. Volgens onderzoek van UAntwerpen biedt Brug Binnen Buiten een belangrijke meerwaarde voor zowel ex-gedetineerden, de vrijwilligers die hen opvangen als voor professionals.

Lees meer keyboard_arrow_right

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x