Dringend! Externe pyscho-sociale diensten moeten in de gevangenis van Sint Gillis hun werk kunnen doen.

Verschillende organisaties die actief zijn in de Brusselse gevangenissen trekken aan de alarmbel. Sinds midden juni 2019 hebben de externe diensten heel weinig toegang tot de gedetineerden in de gevangenis van Sint-Gillis. Dit ten gevolge van een akkoord tussen de directies van de Brusselse gevangenissen en de vakbonden van de penitentiair bewakingsassistenten. Sindsdien wordt aan de werknemers uit de sociale sector en de gezondheidssector de toegang geweigerd tot de gevangenis wegens personeelsgebrek. Nochtans is het werk van deze actoren onmisbaar voor de re-integratie van de gedetineerden.

Hoewel Sint Gillis een arresthuis is, is het een triest symbool van een dysfunctioneel strafsysteem dat contra-productief is in de strijd tegen recidive. Het Belgische gevangenissysteem is reeds verschillende keren veroordeeld door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens wegens onaanvaardbare detentie-omstandigheden. Ook de rapporten van het “l’Observatoire International des Prisons” en van “la Commission de Surveillance de Saint-Gilles” constateren hetzelfde: de condities zijn betreurenswaardig en niet in overéénstemming met de fundamentele rechten van de gedetineerden. Dit heeft bovendien een impact op het werk van het penitentiair personeel.

Een essentiële rol

De rol van, de externe diensten is om mensen gedurende hun opsluiting te ondersteunen. Om hen directe hulp te verlenen of om hun vertrek en re-integratie voor te bereiden. Het zijn deze externe gesprekspartners die er mee voor zorgen dat spanningen verminderen, dat er een plaats is voor het menselijke aspect en mogelijkheid tot gesprek. Ze gaan concreet aan de slag met psycho-sociale, juridische en administratieve problemen. Door deze interventies verminderen ze de risico’s op conflicten die inherent zijn aan een detentie-context en dragen ze ook bij tot het beperken van de risico’s op geweld tegen de persoon zelf of tegen het personeel. Deze mensen zijn getraind om te informeren, bij te staan, het geven van toegang tot sociale rechten, het herstellen van banden en het inspelen op motivatie en het risico op herval. Deze rol is essentieel en moet een centrale plaats hebben in het systeem.

Nefaste effecten

Vanwaar komt nu dit weren van de externe diensten? Het tekort aan penitentiair bewakingsassistenten en de planning van het personeel roept vragen op. Vooral in de zomerperiode met een concentratie van verloven is er een bezettingsprobleem en weegt dit op de aanwezige equipes. In deze context regent het medische attesten. Doe hier nog eens een aandeel van 40% stagiairs op het personeelstotaal bij..En dit binnen een detentiecontext met een overbevolking van 154% voor een “turnover” van 4300 gedetineerden per jaar.

Iedere zomerperiode wordt er onderhandeld door de directie en de vakbonden over hetzelfde probleem, namelijk dat van de onderbemanning. Maar deze zomer was het een officiële maatregel om de externe actoren buiten de houden. Dit met de nodige nefaste gevolgen, voor alle betrokkenen.

Mensonterende omstandigheden mogen we niet aanvaarden

Het is duidelijk dat de rol van de externe diensten er niet kan in bestaan om mensonterende omstandigheden te aanvaarden. Binnen het discours rond het gevangeniswezen, nemen de diensten het op voor het menselijke aspect, ook met het oog op de samenleving, want dit ontbreekt. Zij willen garant staan voor menswaardige en correcte condities voor iedereen: gedetineerden, intern en extern personeel. In de eerste plaats moet er voor gezorgd worden dat de externe diensten kunnen verder werken zonder dat het nadenken over andere modellen uit het oog verloren mag worden.

De betrokken organisaties willen een verandering in de manier waarop er naar de interventies van de psycho-sociale en pedagogische diensten (acties door de ledenorganisaties van Fidex) wordt gekeken. Zij benadrukken dat noch de gedetineerden, noch de mensen van de psycho-sociale diensten, noch het penitentiair personeel ad hoc beslissingen moeten ondergaan met betrekking tot problemen die te voorzien zijn en die telkens terugkeren. De erkenning van de federale overheid van de missie van de diensten die instaan voor de hulp aan gedetineerden, is noodzakelijk. Alsook het in vraag stellen van de regelgeving die de betrokken diensten verhinderen om hun werk te doen. Een degelijk aanbod en een verplicht aanwezig vormingsaanbod, educatie en professionele oriëntatie moet georganiseerd worden in iedere penitentiaire instelling. In Sint Gillis en op de andere locaties. Het is dringend …

Ondertekend door:

Fédération bruxelloise des institutions pour détenus et ex détenus (FIDEX), Ligue des Droits Humains, (LDH), Observatoire International des Prisons – section belge (OIP), Fédération bruxelloise des Institutions pour Toxicomanes asbl (FEDITO – Bruxelles), Concertation des Associations Actives en Prison (CAAP), Fédération des Services Sociaux (FDSS)

Externe bijdrage in La libre Belgique van 18 september 2019. Voor het volledige artikel, klik hier.

Dringend! Externe pyscho-sociale diensten moeten in de gevangenis van Sint Gillis hun werk kunnen doen.

Free to Code: programmeren in de gevangenis

European Coding week (5-20 oktober 2019)

Lees meer keyboard_arrow_right

Eerste prijs De Huizen gaat naar de minister van Justitie Koen Geens

Erkenning voor een persoon of organisatie die bijdraagt tot kleinschalige, gedifferentieerde detentie in en met de buurt

Lees meer keyboard_arrow_right

Learning Inside Out: hoe ervaarden de gedetineerden dit project rond leertrajectbegeleiding?

Een kwalitatief onderzoek in het kader van een masterproef

Lees meer keyboard_arrow_right

Stadsarchief Leuven mee gedigitaliseerd door Leuvense gedetineerde vrijwilligers

Itinera Nova Project

Lees meer keyboard_arrow_right

Leraren achter tralies. "Eigenlijk zou de gevangenis een school moeten zijn"

artikel uit Informeel - informatiemagazine van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen artikel uit informeel

Lees meer keyboard_arrow_right

Criminologisch leesvoer

De nieuwste publicaties van Boom criminologie

Lees meer keyboard_arrow_right

Back on track

Intensieve begeleiding op maat, o.a. voor jonge uitstromers uit detentie

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Gevangen geboren’

Na het boek het toneelstuk

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Ik droom ervan terug naar school te gaan’

‘Gevangen geboren. Het waargebeurde verhaal van een geïnterneerde.' Renée en Ann Driessen schreven een boek.

Lees meer keyboard_arrow_right

Beyond the wall

Autumn 2019 Edition

Lees meer keyboard_arrow_right

Eurocrim meets UNIVER.CITY

Panel rond prison education

Lees meer keyboard_arrow_right

Nooit meer doodstraf

Een ontmoetingsavond op 11 oktober, Vredescentrum Antwerpen

Lees meer keyboard_arrow_right

Gevat

Nieuwsbrief De Rode Antraciet

Lees meer keyboard_arrow_right

Symposium ‘Participatie in Europese gevangenissen’

Slotstuk van het tweejarig onderzoeksproject ‘Prisoners’ Active Citizenship (PAC) op 19 november

Lees meer keyboard_arrow_right

Vacature

OBRA|BAKEN vzw zoekt 2 coördinatoren voor de forensische werking

Lees meer keyboard_arrow_right

De Huizen vzw en Klasbak vzw worden "partners in crime".

Meer over De Huizen, voorvechter en trekker van de detentiehuizen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak is opnieuw goed doel met de Warmste Week.

Voor welk goede doel ga jij dit jaar?

Lees meer keyboard_arrow_right

Het eerste transitiehuis in Mechelen: een goede maar slechts een eerste stap in de juiste richting.

Artikel Knack online van 10/09/2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Hier is Leen, de stagiaire van Klasbak.

Van september tot en met december gaat Leen aan de slag bij Klasbak. Wie is ze en wat gaat ze doen?

Lees meer keyboard_arrow_right

Schenk een cursist een jaar lang Wablieft.

Wablieft zamelt geld in om Wablieft Start gratis te geven aan anderstaligen.

Lees meer keyboard_arrow_right

19th annual Annual Conference of the European Society of Criminology, Ghent (18/9 - 21/9)

ConverGent. Convergent roads, bridges and new pathways in criminology. In Gent gaat de negentiende editie door van de jaarlijkse conferentie van de European Society of Criminology en dit van 18 september tot en met 21 september.

Lees meer keyboard_arrow_right

Debat, expo en feest voor 10 jaar Vlaamse Gemeenschap in de Brusselse gevangenissen.

Op 7 november is de Vlaamse gemeenschap 10 jaar actief in de Brusselse gevangenissen. Een decennium van begeleiding, activiteiten en inzet voor gedetineerden. En dat viert ze!

Lees meer keyboard_arrow_right

Studiedag LIO 18 oktober 2019 VAC Gent

Op 18 oktober organiseren Vocvo en het lerend netwerk Leerwinkels een gratis studiedag rond leerloopbaanbegeleiding binnen en buiten de gevangenismuren.

Lees meer keyboard_arrow_right

Effenen recente wetswijzigingen het pad richting een onafhankelijk en effectief toezicht op de Belgische gevangenissen?

Artikel uit Fatik, editie april-mei-juni 2019, door An-Sofie Vanhouche en Olivia Nederlandt.

Lees meer keyboard_arrow_right

Gevangenissen hebben nood aan een echt re-integratiebeleid. de gevangenis van Itter als illustratie.

Artikel Knack online van 1/08/2019, bron Belga.

Lees meer keyboard_arrow_right

Vanaf 1 juli 2020 hebben alle gedetineerden het recht om in de gevangenis hun eigen kledij en schoenen te dragen.

Het dragen van eigen kleding moet vooral leiden tot een beter psychisch welzijn van de gevangenen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Europris real estate workshop (Ljubljana, 2019)

Van 14 tot en met 16 oktober gaat de eerste Europris Real Estate Workshop door in het historische centrum van Ljubljana, Slovenië.

Lees meer keyboard_arrow_right

"mona mist papa".

Oproep voor crowdfunding van een boek rond een ouder in de gevangenis.

Lees meer keyboard_arrow_right

Viering van 15 jaar educatie achter buitenlandse tralies (eabt) op 31 oktober 2019.

Evaluatie van de werking van Eabt en (on)mogelijkheden van digitalisering van afstandsonderwijs in de komende jaren .

Lees meer keyboard_arrow_right

Vlaamse gemeenschap viert 10 jaar hulp- en dienstverlening in de Brusselse gevangenissen!

Op 7 november 2019 zetten zij het werk in de kijker in en met het Gemeenschapscentrum De Pianofabriek.

Lees meer keyboard_arrow_right

Rondom Prison: geplande sessies najaar

Vormingstrajecten rond maatschappelijk relevante thema's.

Lees meer keyboard_arrow_right

September, start-to-school, ook voor gedetineerden.

Onderwijscoördinator Lien Creemers (vocvo vzw) geeft een inkijk in hoe dat in zijn werk gaat in Leuven Centraal en Leuven Hulp. Raf (26) die in afwachting van zijn straf in Leuven Hulp studeert voor zijn secundair diploma, deelt zijn ervaringen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Beleidscoördinator gezocht voor de gevangenis van Merksplas.

Solliciteren kan nog tot en met 20 september.

Lees meer keyboard_arrow_right

Infobrief ondersteuning leerkrachten bij gedetineerden.

Lees meer keyboard_arrow_right

Leuven Restorative City

Het project Leuven Restorative City mikt op directe dialoog om het wederzijdse vertrouwen te versterken. Verschillende activiteiten worden georganiseerd in het kader van Leuven Restorative City 2019.

Lees meer keyboard_arrow_right

Blokken in de bak.

Het Nieuwsblad zet de spots op onderwijs in de gevangenis (editie 18 mei 2019, met tekst van Line Ooms en Tom Le Bacq en foto’s van Geert Van de Velde). Het artikel toont via getuigenissen van gedetineerden en professionals in het veld het belang van educatie in de gevangenis.

Lees meer keyboard_arrow_right

BRUG BINNEN BUITEN: VRIJWILLIGERS HELPEN EX-GEDETINEERDEN. “VOOR SOMMIGEN IS HET DE EERSTE KEER DAT IEMAND ÉCHT LUISTERT”.

In Antwerpen staan vrijwilligers ex-gedetineerden bij na hun vrijlating. Volgens onderzoek van UAntwerpen biedt Brug Binnen Buiten een belangrijke meerwaarde voor zowel ex-gedetineerden, de vrijwilligers die hen opvangen als voor professionals.

Lees meer keyboard_arrow_right

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x