5 chickens are worth more than 3 psychologists

Van 14 tot en met 16 oktober ging de eerste Europris Real Estate Workshop door in het historische centrum van Ljubljana, Slovenië. Deze workshop was een tweedaags event en werd gehost door ‘the Slovenian Prison Service’. De workshop stond open voor de publieke sector, academici en NGO’s. De aanwezigen tijdens de workshop waren mensen met een brede waaier aan functies. Sara De Hantsetters (Onderwijscoördinator Gent en Beveren) en Annemie Engels (Onderwijscoördinator PSC Hoogstraten en leertrajectbegeleider Strafinrichting Wortel) waren er ook en geven ons een inkijk.


Het programma richtte zich op de verschillende aspecten van de gevangenis als gebouw. De focus lag op “designing for rehabilitation” dat ook het onderwerp is van het laatste rapport van de “Real Estate Expert Group”.

De vraag werd gesteld of nieuwe traditionele gevangenissen nog nodig zijn? Dan denken we uiteraard aan vzw De huizen met haar drie principes: kleinschaligheid - differentiatie - nabijheid. Collega Sarah Holbrouck zorgde voor een boeiende uiteenzetting vanuit haar architecturale achtergrond. 

Het doel dat men vroeger voor ogen had met betrekking tot gevangenissen was opsluiten en vergelding in grote logge gevangenissen. De focus en het gedachtegoed rond de vrijheidsberoving is doorheen de jaren veranderd. Reïntegratie, eigen verantwoordelijkheden, humaan werken, goede relaties en vooral het belang van onderwijs voor gedetineerden en opleiding voor het personeel dat in de gevangenissen werkt, verdienen nu centrale rol.

We leerden er onder andere dat het ontwerp en de bouw van een gevangenis wel degelijk een verschil maakt. De natuur, kleur, natuurlijk licht, gebruik van natuurlijke materialen, luchtkwaliteit en de promotie van sociale interactie hebben bijvoorbeeld een positief effect.Rehabilitatie en reïntegratie betekent hard werken. Het is vaak makkelijker om gewoon je straf uit te zitten (head down), dan echt te werken aan rehabilitatie. Dit vraagt veel meer van de persoon in kwestie. 

Professor Yvonne Jewkes van the University of Bath (United Kingdom) gelooft dat het ontwerp en de bouw van een gevangenis niet alles is. Het speelt zeker een rol, maar wat volgens haar veel belangrijker is, is dat de relatie tussen het personeel en de gevangenen goed verloopt en op deze manier gefaciliteerd wordt. Ze onderschat hierbij zeker de impact van een gebouw niet. Maar vertrouwen, een veiligheidsgevoel creëren, eigen verantwoordelijkheden geven en samenwerken zijn belangrijke elementen in dit verhaal. 

Prof Jewkes gelooft in de positieve invloed van architectuur op het welzijn van gedetineerden, toch is niet alles positief. 

It’s the system, it kills you …

Als we “prison warehouses” blijven produceren dan sturen we een verkeerde boodschap naar de samenleving die niet positief is en niet representatief voor de manier waarop we detentie willen uitvoeren.  We moeten gevangenissen ontwerpen die meer op scholen, ziekenhuizen en winkelcentra lijken. Alleen zo geven we een andere boodschap aan de samenleving over de gedetineerden die erin verblijven. Aldus Prof Jewkes.


Conclusies!

ARCHITECTUUR heeft wel degelijk een invloed op het gedrag en de positieve rehabilitatie van gedetineerden.

 • De kracht van de natuur!  Het integreren van natuur en groen (zelfs een afbeelding van groen) als bomen, grasperken … creëert een connectie met de buitenwereld, normaliseert en relaxeert.  Hierbij speelt het belang van ‘de vrije beweging’ doorheen de natuur en de vrije toegankelijkheid.  Het kijken op natuur, maar tegelijkertijd het afgesloten zijn van deze natuur, kan een tegenovergesteld effect opwekken nl. een meer geïsoleerd gevoel.
 • Het implementeren van meer open ruimten en plekken met een verzicht heeft een positief rustgevend effect.
 • Architectuur werkt normalisatie in de hand door middel van kleine aanpassingen zoals grote ramen zonder tralies, geen deuren met sleutels maar met een elektronische kaart, meer units met minder aantal cellen per unit ... De architectuur van ziekenhuizen en scholen kunnen hierbij een inspiratiebron zijn.
 • Het bouwen van gevangenissen is het bouwen in de verre toekomst.  Strafinrichtingen gaan decennia mee.  De (verre) toekomst is DIGITAAL en (zelfs) VIRTUEEL.  Daarom is digitale kennis een basisbehoefte en -vaardigheid die geïntegreerd dient te zitten in het hele gevangenissysteem en de architectuur, niet enkel in onderwijs en werk, maar in het leven op zich.

Architectuur is uiteraard niet het antwoord op of de oplossing voor alles.  Het regime en de omgeving versterken elkaar.  Straf is hierbij niet de oplossing, de focus moet liggen op REHABILITATIE  en NORMALISATIE:

 • Geef mensen de kans om binnen een regime te tonen dat ze te vertrouwen zijn.  
 • De basisbehoefte van een mens is niet gelijk aan de menselijke behoefte.  Meer respect, meer persoonlijke ruimte, menselijk contact tussen bewakend personeel en gedetineerde … normaliseert.
 • Investeringen in educatie van bewakend personeel is noodzakelijk.
 • Een gevangenis kan men een strafinrichting noemen, maar ook een herstelinrichting of een therapeutische inrichting. Ons taalgebruik symboliseert onze focus.
 • De bouw en de uitbating van gevangenissen kan tot stand komen door zowel publieke en/of private samenwerkingen. Het advies luidt om NIET het volledige systeem (uitbating van gevangenissen) in private uitbating te verwezenlijken (cfr UK).
 • PPS (publiek private samenwerkingen) kunnen een oplossing bieden, er zijn voordelen aan verbonden zoals een vlotte start en geen verrassing in kosten. Maar er moet een combinatie blijven van uitbating, die vooral door de overheid wordt georganiseerd. 
 • Sommige taken moeten gewaarborgd blijven voor uitbating door de publieke sector en niet door de privé.

ONDERZOEK is de sleutel.  

 • De politiek eist meer onderzoek naar recidivisme in functie van investeringen.  
 • Meer experten vanuit verschillende disciplines binnen en buiten het gevangeniswezen dienen betrokken te worden bij dit onderzoek. 
 • Naast wetenschappelijke en technische kennis dient er ook ruimte te zijn voor ‘het gezond boerenverstand’, met andere woorden praktische wijsheid en inzichten.
 • Om bovenstaande statements waar te maken, is het noodzakelijk de POLITIEK te overtuigen.  Naast onderzoek kan men overtuigen via SENSIBILISERING VAN DE PUBLIEKE OPINIE.  Een mind-set veranderen  naar o.a. kleinschalige detentie is een werk van lange adem via sensibilisering en propaganda. De kosten van niets doen is hoger.

Meer info:

Binnenkort op de website van organisator Europris: de presentaties van de sprekers op de workshop

Het rapport ‘Designing for rehabilitation’ en duiding hierover via deze link.
5 chickens are worth more than 3 psychologists

‘De onzichtbare slachtoffers van het strafrechtssysteem’

Een onderzoek naar de rechten van kinderen van gedetineerden in Nederland in het licht van het internationale kinder- en mensenrechtenkader

Lees meer keyboard_arrow_right

Introductietweedaagse in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

WEVO-vorming op 6 en 7 februari 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Gedetineerden schrijven brieven voor Amnesty International

Schrijf jij mee?

Lees meer keyboard_arrow_right

Het Finse antwoord op het digitale vraagstuk in de gevangeniscontext

Smart Prison Project

Lees meer keyboard_arrow_right

Werkgroep digitalisering

Deelnemen?!

Lees meer keyboard_arrow_right

Een herstelgerichte stad, een herstelgerichte samenleving?

Trefdag georganiseerd door Moderator vzw en Leuven Restorative City op 21 november

Lees meer keyboard_arrow_right

Café Touché voor de warmste week

7 december, Treck Hostel Gent

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak, goede doel met de warmste week

Nieuwsbrief Warmste week

Lees meer keyboard_arrow_right

15 jaar Educatie Achter Buitenlandse Tralies (Eabt)

“Voor ieder probleem bestaat er een oplossing.” (Frans Lemmers, vrijwilliger-directeur Eabt)

Lees meer keyboard_arrow_right

Wegwijs in detentie

Startdag nieuwe leraren in de gevangenis, een verslag

Lees meer keyboard_arrow_right

Poëzieweek in de gevangenis van Sint-Gillis

Van 4 tot en met 10 november leveren de gedetineerden hun bijdrages voor een geïllustreerde poëziebundel

Lees meer keyboard_arrow_right

Leerloopbaanbegeleiding in de gevangenis

Verslag studiedag Learning Inside Out (LIO)

Lees meer keyboard_arrow_right

Radio Cachot

Voorstelling van het boek in combi met de theatervoorstelling op 9 november in CC Muze Heusden-Zolder

Lees meer keyboard_arrow_right

Eerste prijs De Huizen gaat naar de minister van Justitie Koen Geens

Erkenning voor een persoon of organisatie die bijdraagt tot kleinschalige, gedifferentieerde detentie in en met de buurt

Lees meer keyboard_arrow_right

Free to Code: programmeren in de gevangenis

European Coding week (5-20 oktober 2019)

Lees meer keyboard_arrow_right

Learning Inside Out: hoe ervaarden de gedetineerden dit project rond leertrajectbegeleiding?

Een kwalitatief onderzoek in het kader van een masterproef

Lees meer keyboard_arrow_right

Stadsarchief Leuven mee gedigitaliseerd door Leuvense gedetineerde vrijwilligers

Itinera Nova Project

Lees meer keyboard_arrow_right

Leraren achter tralies. "Eigenlijk zou de gevangenis een school moeten zijn"

artikel uit Informeel - informatiemagazine van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen artikel uit informeel

Lees meer keyboard_arrow_right

Criminologisch leesvoer

De nieuwste publicaties van Boom criminologie

Lees meer keyboard_arrow_right

Back on track

Intensieve begeleiding op maat, o.a. voor jonge uitstromers uit detentie

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Gevangen geboren’

Na het boek het toneelstuk

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Ik droom ervan terug naar school te gaan’

‘Gevangen geboren. Het waargebeurde verhaal van een geïnterneerde.' Renée en Ann Driessen schreven een boek.

Lees meer keyboard_arrow_right

Beyond the wall

Autumn 2019 Edition

Lees meer keyboard_arrow_right

Eurocrim meets UNIVER.CITY

Panel rond prison education

Lees meer keyboard_arrow_right

Nooit meer doodstraf

Een ontmoetingsavond op 11 oktober, Vredescentrum Antwerpen

Lees meer keyboard_arrow_right

Gevat

Nieuwsbrief De Rode Antraciet

Lees meer keyboard_arrow_right

Symposium ‘Participatie in Europese gevangenissen’

Slotstuk van het tweejarig onderzoeksproject ‘Prisoners’ Active Citizenship (PAC) op 19 november

Lees meer keyboard_arrow_right

Vacature

OBRA|BAKEN vzw zoekt 2 coördinatoren voor de forensische werking

Lees meer keyboard_arrow_right

Dringend! Externe pyscho-sociale diensten moeten in de gevangenis van Sint Gillis hun werk kunnen doen.

Bijdrage in La Libre Belgique van 18 september 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

De Huizen vzw en Klasbak vzw worden "partners in crime".

Meer over De Huizen, voorvechter en trekker van de detentiehuizen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak is opnieuw goed doel met de Warmste Week.

Voor welk goede doel ga jij dit jaar?

Lees meer keyboard_arrow_right

Het eerste transitiehuis in Mechelen: een goede maar slechts een eerste stap in de juiste richting.

Artikel Knack online van 10/09/2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Hier is Leen, de stagiaire van Klasbak.

Van september tot en met december gaat Leen aan de slag bij Klasbak. Wie is ze en wat gaat ze doen?

Lees meer keyboard_arrow_right

Schenk een cursist een jaar lang Wablieft.

Wablieft zamelt geld in om Wablieft Start gratis te geven aan anderstaligen.

Lees meer keyboard_arrow_right

19th annual Annual Conference of the European Society of Criminology, Ghent (18/9 - 21/9)

ConverGent. Convergent roads, bridges and new pathways in criminology. In Gent gaat de negentiende editie door van de jaarlijkse conferentie van de European Society of Criminology en dit van 18 september tot en met 21 september.

Lees meer keyboard_arrow_right

Debat, expo en feest voor 10 jaar Vlaamse Gemeenschap in de Brusselse gevangenissen.

Op 7 november is de Vlaamse gemeenschap 10 jaar actief in de Brusselse gevangenissen. Een decennium van begeleiding, activiteiten en inzet voor gedetineerden. En dat viert ze!

Lees meer keyboard_arrow_right

Studiedag LIO 18 oktober 2019 VAC Gent

Op 18 oktober organiseren Vocvo en het lerend netwerk Leerwinkels een gratis studiedag rond leerloopbaanbegeleiding binnen en buiten de gevangenismuren.

Lees meer keyboard_arrow_right

Effenen recente wetswijzigingen het pad richting een onafhankelijk en effectief toezicht op de Belgische gevangenissen?

Artikel uit Fatik, editie april-mei-juni 2019, door An-Sofie Vanhouche en Olivia Nederlandt.

Lees meer keyboard_arrow_right

Gevangenissen hebben nood aan een echt re-integratiebeleid. de gevangenis van Itter als illustratie.

Artikel Knack online van 1/08/2019, bron Belga.

Lees meer keyboard_arrow_right

Vanaf 1 juli 2020 hebben alle gedetineerden het recht om in de gevangenis hun eigen kledij en schoenen te dragen.

Het dragen van eigen kleding moet vooral leiden tot een beter psychisch welzijn van de gevangenen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Europris real estate workshop (Ljubljana, 2019)

Van 14 tot en met 16 oktober gaat de eerste Europris Real Estate Workshop door in het historische centrum van Ljubljana, Slovenië.

Lees meer keyboard_arrow_right

"mona mist papa".

Oproep voor crowdfunding van een boek rond een ouder in de gevangenis.

Lees meer keyboard_arrow_right

Viering van 15 jaar educatie achter buitenlandse tralies (eabt) op 31 oktober 2019.

Evaluatie van de werking van Eabt en (on)mogelijkheden van digitalisering van afstandsonderwijs in de komende jaren .

Lees meer keyboard_arrow_right

Vlaamse gemeenschap viert 10 jaar hulp- en dienstverlening in de Brusselse gevangenissen!

Op 7 november 2019 zetten zij het werk in de kijker in en met het Gemeenschapscentrum De Pianofabriek.

Lees meer keyboard_arrow_right

Rondom Prison: geplande sessies najaar

Vormingstrajecten rond maatschappelijk relevante thema's.

Lees meer keyboard_arrow_right

September, start-to-school, ook voor gedetineerden.

Onderwijscoördinator Lien Creemers (vocvo vzw) geeft een inkijk in hoe dat in zijn werk gaat in Leuven Centraal en Leuven Hulp. Raf (26) die in afwachting van zijn straf in Leuven Hulp studeert voor zijn secundair diploma, deelt zijn ervaringen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Beleidscoördinator gezocht voor de gevangenis van Merksplas.

Solliciteren kan nog tot en met 20 september.

Lees meer keyboard_arrow_right

Infobrief ondersteuning leerkrachten bij gedetineerden.

Lees meer keyboard_arrow_right

Leuven Restorative City

Het project Leuven Restorative City mikt op directe dialoog om het wederzijdse vertrouwen te versterken. Verschillende activiteiten worden georganiseerd in het kader van Leuven Restorative City 2019.

Lees meer keyboard_arrow_right

Blokken in de bak.

Het Nieuwsblad zet de spots op onderwijs in de gevangenis (editie 18 mei 2019, met tekst van Line Ooms en Tom Le Bacq en foto’s van Geert Van de Velde). Het artikel toont via getuigenissen van gedetineerden en professionals in het veld het belang van educatie in de gevangenis.

Lees meer keyboard_arrow_right

BRUG BINNEN BUITEN: VRIJWILLIGERS HELPEN EX-GEDETINEERDEN. “VOOR SOMMIGEN IS HET DE EERSTE KEER DAT IEMAND ÉCHT LUISTERT”.

In Antwerpen staan vrijwilligers ex-gedetineerden bij na hun vrijlating. Volgens onderzoek van UAntwerpen biedt Brug Binnen Buiten een belangrijke meerwaarde voor zowel ex-gedetineerden, de vrijwilligers die hen opvangen als voor professionals.

Lees meer keyboard_arrow_right

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x