10 jaar hulp- en dienstverlening in de Brusselse gevangenissen. En dat mag gevierd worden!

7 november ging “Prison Talks” door in De Pianofabriek in Sint-Gillis. Expo, debat en feest ter ere van 10 jaar hulp- en dienstverlening van de Vlaamse gemeenschap in de Brusselse gevangenissen. De talk show ‘Inside stories’ gaf ons de gelegenheid om binnen te stappen in de wereld van Sint-Gillis, Vorst en Berkendaal. De muzikale intermezzo’s werden door gedetineerden uit Vorst gekozen. Gitarist Maarten Vandenbemden voerde uit.Tien jaar onderwijs, vormingen, sport, cultuur, justitiële en psychologische hulp, … aanbieden in de uitdagende context van een paar van België’s meest historische gevangenissen (Vorst dateert van 1910 en St-Gillis van 1885!) en geregeld kampen met overbevolking en staking, dat levert heel wat gespreksstof en verhalen op. Maar deze namiddag was een heugelijk gebeurtenis, een feest en focuste op wat er allemaal werd verwezenlijkt door de geëngageerde medewerkers binnen de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. Een kritische noot ontbrak echter niet. Wim Ipers, zelf lesgever in de gevangenis voor Brusselleer, was de perfecte “master of ceremony”. Wim vertelde dat het vaak 3 stappen vooruit is en vervolgens weer 2 achteruit. Hij deed dit met de nodige positiviteit; "zo gaat het toch nog altijd vooruit". Hij benadrukte dat deze afgelopen 10 jaar een gradueel proces was dat onmogelijk was geweest zonder het engagement van velen.In een reeks filmpjes kwamen gedetineerden en familieleden aan het woord. Via hun ervaringen zagen wij hoe belangrijk die hulp- en dienstverlening  is (bv. deelnemen aan gespreksgroep, bedrijfsbeheer volgen, tekenatelier, bijstand bij de eerste stappen terug in de maatschappij, …), niet alleen voor diegene in de gevangenis maar ook voor de “thuisblijvers” die vaak verweesd achterblijven en niet weten wat of hoe. Marijke Defranc, trajectbegeleidster voor Justitieel Welzijnswerk (CAW Brussel), is zo iemand die een waardevolle brug slaat tussen de gedetineerde en zijn/haar omgeving buiten de muren. Informeren, registreren, motiveren, kalmeren, luisteren, … is voor haar “daily business”. In de gevangenis is er ook een grote nood aan psychische bijstand. Om deze zo laagdrempelig mogelijk aan te bieden is er bijvoorbeeld het project “geestelijke gezondheidszorg op de vleugel” in Vorst. Tanja Jessen (psychotherapie - BRUG) lichtte toe hoe ze een aanbod willen creëren dat geënt is op het regime. Wat in dit geval wil zeggen, plaats nemen op de vleugel, tussen de gedetineerden.Onderwijs is een belangrijk onderdeel van de hulp- en dienstverlening in de gevangenis. Stefaan, zelf ooit cursist grootkeukenmedewerker in de gevangenis van Vorst, en lesgever Herman Geysens (CVO Brussel) getuigden samen. Stefaan starttte als gedetineerde de opleiding en zette deze verder in een vervolgtraject na zijn vrijlating. Stefaan, een kok in wording, en een voorbeeld van hoe het kan. Student en lesgever waren beide terecht trots. Herman wees er echter ook op dat het belangrijk is dat lesgevers hun werk fastoenlijk kunnen doen. Dat wil zeggen dat ook justitie mee moet zorgen voor een goede organisatie. Cursussen in de gevangenis is ook in het voordeel van het gevangenispersoneel; mensen die les volgen, zijn rustiger en maken minder amok. Herman en CVO Brussel zien in de lessen die ze geven in de gevangenis hun visie en missie mooi tot uiting komen; inzetten op mensen zodat ze volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij.In de Vlaamse en Brusselse gevangenissen biedt De Rode Antraciet sport en cultuur aan. Kélig Pinson en Ismaïl El Habouchi, alle twee werkzaam bij De Rode Antraciet, vertelden over de invloed die de sportactiviteiten (bv. fitness in St-Gillis en Start to Sport in Berkendaal) hebben op de mensen in de gevangenis en hoe cruciaal dit kan zijn voor hun re-integratie in de maatschappij. Zo worden de deelnemers rustiger en beetje bij beetje stabieler. Het draait ook rond zich amuseren en praten. Eveneens voor ex-gedetineerden kan sporten helpen om bijvoorbeeld te leren omgaan met discipline. Aansluitend gaf Kirsten Meerts (Groep Intro) meer informatie over de vraaggestuurde ondersteuning die Groep Intro biedt aan de gedetineerden uit Brussel die werk of een opleiding zoeken. Ook Groep Intro slaat een brug tussen de wereld binnen en buiten. Na de detentietijd kunnen mensen nog verder door hen begeleid worden. De mooie boodschap die Groep Intro uitdraagt; focussen op de sterktes van de mensen en als organisatie zelf geen drempel willen zijn voor hen maar er zich 100% voor inzetten.De activiteiten van de Vlaamse gemeenschap spelen zich af in de context van de gevangenis, waar heel veel actoren actief zijn zoals het penitentair bewakingspersoneel. Twee ploegchefs deelden hun ervaringen over de samenwerking met de hulp-en dienstverlening. Zij ervaarden dit als heel positief, onder andere binnen het kader van een zinvolle detentietijd en het ‘leren’ (bv. structuur, beleefd zijn, verantwoordelijkheid opnemen). Ploegchefs Kelly en Nathalie spraken ook over hun eigen motivatie en visie op de job. Voor hen gaat hun opdracht veel verder dan puur het bewaren en bewaken van de veiligheid. Zij proberen te luisteren naar de gedetineerden en correct te zijn in hun job.Een andere actor in de gevangenis is de directie. Catherine Zicot (directie gevangenis Brussel), met reeds 20 jaar ervaring in de Brusselse gevangenissen, vertelde dat ze het gegeven van de drie gevangenissen wil aangrijpen om nog meer te gaan differentiëren met St-Gillis als arresthuis, Vorst als strafinrichting waar er ingezet kan worden op bijvoorbeeld werk en sport en Berkendaal waar men alle statuten heeft. Deze laatste vraagt bijvoorbeeld de nodige portie creativiteit. Om deze opdracht uit te voeren, haalt mevrouw Zicot aan dat het belangrijk is om flexibel, gemotiveerd en geëngageerd te blijven. Met het oog op de toekomst wordt de nieuwe gevangenis van Haren ter sprake gebracht. Dit zal volgens haar zeker een impact hebben op het personeel en de diensten. Alvast positief is dat er veel lokalen dicht bij de gedetineerden zullen zijn, met minder bewegingen als gevolg. Ook zal de nieuwe gevangenis een plaats zijn met meer comfort, licht, vensters,… Het bewakingspersoneel zal hier uitgedaagd worden om een andere rol te spelen.Als laatste spreker legde Prof. Dr. Katrien De Koster (VUB, eerder psychotherapie BRUG en beleidscoördinator) een aantal pijnpunten, nog altijd dezelfde als in 2007, rond het recht op hulp -en dienstverlening in de gevangenissen bloot. Zoals daar zijn de infrastructuur en de moeilijkheden die men ondervindt om trajecten te organiseren. Hoewel de hulp- en dienstverlening in iedere gevangenis anders is (rechtsgelijkheid?), kan de uitvoering wel aan dezelfde factoren lijden zoals de rol van de directie, historische gevoeligheden en te weinig personeel. De taal is voor vele mensen een drempel en kwetsbare groepen komen nog te weinig aan bod. Tussen justitie en de Vlaamse Gemeenschap blijft er ook een spanningsveld werkzaam. Beide vertrekken vanuit andere premissen maar moeten samen een humane detentie kunnen realiseren. De oplossing; communiceren en goede afspraken maken. In het nieuwe 'gevangenisdorp' van Haren dat binnen een paar jaar de Brusselse gevangenispopulatie moet gaan huisvesten, ziet Prof. Dr. De Koster net als mevrouw Zicot veel nieuwe kansen liggen.Belgisch kamioene poetry slam Lisette Ma Neza gaf er ter afsluiting nog een poëtische lap op met haar relaas van de namiddag. Gevolgd door beleidscoördinator en trekker van de hulp- en dienstverlening in de Brusselse gevangenissen Anke Gittenaer die ook nog eens in de bloemetjes gezet werd voor al haar harde werk. Op haar beurt huldigde zij alle medewerkers van de partners en de samenwerking. De beleidscoördinator wil samen met haar equipe de uitdagingen aangaan en geloven in kansen om te re-integreren. Aansluitend was het terug aan de gedetineerden op de expo ‘Prison talks’, een overzichtstentoonstelling met werken van gedetineerden (o.a. poëzie en tekeningen), gemaakt tijdens de verschillende activiteiten aangeboden door de vele partners van de Vlaamse Gemeenschap in Brussel.10 jaar hulp- en dienstverlening in de Brusselse gevangenissen. En dat mag gevierd worden!

Nieuwsbrief Europris

januari 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Vrijwilliger gezocht voor creatief atelier in de gevangenis van Ruiselede!

CAW Noord-West-Vlaanderen

Lees meer keyboard_arrow_right

De gevangenis kan een kans zijn om mensen met een zorgbehoefte te helpen

artikel uit weliswaar.be (Welzijns- en gezondheidsmagazine Vlaanderen)

Lees meer keyboard_arrow_right

Beleidsnota Justitie en Handhaving (2019-2024), ingediend door bevoegd Minister Zuhal Demir

Enkele extracten met het oog op re-integratie en het voorkomen van recidive

Lees meer keyboard_arrow_right

Liesbeth Naessens verkent de mogelijkheden van een logistieke opleiding via werkplekleren in de gevangenis

Fatik editie okt-nov-dec 2019, p.24-30

Lees meer keyboard_arrow_right

Café Prison

agenda voorjaar regio Dendermonde

Lees meer keyboard_arrow_right

"Sloop die muren van de gevangenis"

Ine Goovaerts is als CAW-medewerker trajectbegeleider van gedetineerden. Een getuigenis. (Sociaal.net)

Lees meer keyboard_arrow_right

Minder agressie in gevangenis door soepeler regime

Nederlands onderzoek door Tilburg University en de Universiteit Leiden (Nos.nl)

Lees meer keyboard_arrow_right

De wanhoop van de archivaris: het archief van de Brusselse gevangenissen

artikel uit VVBAD Meta nummer 2019/9

Lees meer keyboard_arrow_right

Proclamatie “Samen leren in detentie” in de gevangenis van Beveren (19 december 2019)

Hoe samen leren in de gevangenis zijn vruchten afwerpt

Lees meer keyboard_arrow_right

Dag van de leraren bij gedetineerden

Di. 21/01/2020, 9u30-16u (Schaarbeek)

Lees meer keyboard_arrow_right

Onderwijscoördinatoren gezocht voor de gevangenis van Ieper en Merksplas

Vacatures Vocvo

Lees meer keyboard_arrow_right

'Je les kunnen volgen en examen doen is een recht. Ook in de gevangenis'

Opiniestuk Klasbak op Knack.be

Lees meer keyboard_arrow_right

Conference on Foreign Nationals in FN only Prison in Ter Apel

Save the Date: 2-3 April 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

De uitdagingen van een leraar ICT in de gevangenis

Een gesprek met Layla, leerkracht ICT voor CVO Antwerpen in de gevangenis van Antwerpen

Lees meer keyboard_arrow_right

Prisoner's Active Citizenship

Het eindevaluatierapport en de toolkit zijn er!

Lees meer keyboard_arrow_right

European Organisation of Prison and Correctional Services (EUROPRIS)

Newsletter November

Lees meer keyboard_arrow_right

Gedetineerden over hun gevangenisbibliotheek

META NUMMER 2019/9 van de Vlaamse Vereniging voor Bibliotheek, Archief en Documentatie

Lees meer keyboard_arrow_right

Een kamer voor jezelf – poëzieproject in Sint-Gillis

Toonmoment van de geïllustreerde poëziebundel, gemaakt door gedetineerden in Sint-Gillis

Lees meer keyboard_arrow_right

Studiedag 40 jaar Panopticon en Maklu Uitgevers

donderdag 6 februari 2020, Universiteit Antwerpen

Lees meer keyboard_arrow_right

Eerstejaarsstudenten Sociaal Werk en leercentrum Agora zetten zich in voor Klasbak als goede doel

De Warmste Week komt eraan!

Lees meer keyboard_arrow_right

Samen lezen met gedetineerden

Het Lezerscollectief (extract uit Nieuwsbrief Nov/Dec )

Lees meer keyboard_arrow_right

Introductiecursus 'Samen werken in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden': donderdag 6 en vrijdag 7 februari

Programma en inschrijven

Lees meer keyboard_arrow_right

Politici, vergeet de gevangenissen niet!

opiniestuk van Hans Claus (vzw De Huizen en gevangenisdirecteur in Oudenaarde ) in dewereldmorgen.be (2 december 2019)

Lees meer keyboard_arrow_right

Jongeren aan zet in nieuw jeugddelinquentierecht

artikel Soicaal.net (2 dec 2019)

Lees meer keyboard_arrow_right

Review of European Prison Education Policy and Council of Europe Recommendation (89) 12 on Education in Prison

Report on the reviewing of the original recommendations and the impact of developments of the last three decades

Lees meer keyboard_arrow_right

Correctional Research Symposium 2020

Call for Papers and Registration!

Lees meer keyboard_arrow_right

Fred Klee, ex-gedetineerde en performer, over boekhouden, Radio Cachot en meer op Radio 1 (Interne Keuken)

Herbeluister hier

Lees meer keyboard_arrow_right

studienamiddag ‘Tewerkstellingstraject vanuit detentie en sociale economie’.

5 december, Technologiecampus Gent

Lees meer keyboard_arrow_right

Project Supervisor gezocht voor 'Sports in prison, a plan for the future'

Vacature De Rode Antraciet voor Erasmus+ project

Lees meer keyboard_arrow_right

Diner ten voordele van Music for Life

19 december in Penitentiair School Centrum Hoogstraten

Lees meer keyboard_arrow_right

‘De onzichtbare slachtoffers van het strafrechtssysteem’

Een onderzoek naar de rechten van kinderen van gedetineerden in Nederland in het licht van het internationale kinder- en mensenrechtenkader

Lees meer keyboard_arrow_right

Introductietweedaagse in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden

WEVO-vorming op 6 en 7 februari 2020

Lees meer keyboard_arrow_right

Gedetineerden schrijven brieven voor Amnesty International

Schrijf jij mee?

Lees meer keyboard_arrow_right

Het Finse antwoord op het digitale vraagstuk in de gevangeniscontext

Smart Prison Project

Lees meer keyboard_arrow_right

Werkgroep digitalisering

Deelnemen?!

Lees meer keyboard_arrow_right

Een herstelgerichte stad, een herstelgerichte samenleving?

Trefdag georganiseerd door Moderator vzw en Leuven Restorative City op 21 november

Lees meer keyboard_arrow_right

Café Touché voor de warmste week

7 december, Treck Hostel Gent

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak, goede doel met de warmste week

Nieuwsbrief Warmste week

Lees meer keyboard_arrow_right

15 jaar Educatie Achter Buitenlandse Tralies (Eabt)

“Voor ieder probleem bestaat er een oplossing.” (Frans Lemmers, vrijwilliger-directeur Eabt)

Lees meer keyboard_arrow_right

Wegwijs in detentie

Startdag nieuwe leraren in de gevangenis, een verslag

Lees meer keyboard_arrow_right

Poëzieweek in de gevangenis van Sint-Gillis

Van 4 tot en met 10 november leveren de gedetineerden hun bijdrages voor een geïllustreerde poëziebundel

Lees meer keyboard_arrow_right

5 chickens are worth more than 3 psychologists

Verslag Europris Real Estate Workshop

Lees meer keyboard_arrow_right

Leerloopbaanbegeleiding in de gevangenis

Verslag studiedag Learning Inside Out (LIO)

Lees meer keyboard_arrow_right

Radio Cachot

Voorstelling van het boek in combi met de theatervoorstelling op 9 november in CC Muze Heusden-Zolder

Lees meer keyboard_arrow_right

Eerste prijs De Huizen gaat naar de minister van Justitie Koen Geens

Erkenning voor een persoon of organisatie die bijdraagt tot kleinschalige, gedifferentieerde detentie in en met de buurt

Lees meer keyboard_arrow_right

Free to Code: programmeren in de gevangenis

European Coding week (5-20 oktober 2019)

Lees meer keyboard_arrow_right

Learning Inside Out: hoe ervaarden de gedetineerden dit project rond leertrajectbegeleiding?

Een kwalitatief onderzoek in het kader van een masterproef

Lees meer keyboard_arrow_right

Stadsarchief Leuven mee gedigitaliseerd door Leuvense gedetineerde vrijwilligers

Itinera Nova Project

Lees meer keyboard_arrow_right

Leraren achter tralies. "Eigenlijk zou de gevangenis een school moeten zijn"

artikel uit Informeel - informatiemagazine van het provinciebestuur Oost-Vlaanderen artikel uit informeel

Lees meer keyboard_arrow_right

Criminologisch leesvoer

De nieuwste publicaties van Boom criminologie

Lees meer keyboard_arrow_right

Back on track

Intensieve begeleiding op maat, o.a. voor jonge uitstromers uit detentie

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Gevangen geboren’

Na het boek het toneelstuk

Lees meer keyboard_arrow_right

‘Ik droom ervan terug naar school te gaan’

‘Gevangen geboren. Het waargebeurde verhaal van een geïnterneerde.' Renée en Ann Driessen schreven een boek.

Lees meer keyboard_arrow_right

Beyond the wall

Autumn 2019 Edition

Lees meer keyboard_arrow_right

Eurocrim meets UNIVER.CITY

Panel rond prison education

Lees meer keyboard_arrow_right

Nooit meer doodstraf

Een ontmoetingsavond op 11 oktober, Vredescentrum Antwerpen

Lees meer keyboard_arrow_right

Gevat

Nieuwsbrief De Rode Antraciet

Lees meer keyboard_arrow_right

Symposium ‘Participatie in Europese gevangenissen’

Slotstuk van het tweejarig onderzoeksproject ‘Prisoners’ Active Citizenship (PAC) op 19 november

Lees meer keyboard_arrow_right

Vacature

OBRA|BAKEN vzw zoekt 2 coördinatoren voor de forensische werking

Lees meer keyboard_arrow_right

Dringend! Externe pyscho-sociale diensten moeten in de gevangenis van Sint Gillis hun werk kunnen doen.

Bijdrage in La Libre Belgique van 18 september 2019

Lees meer keyboard_arrow_right

De Huizen vzw en Klasbak vzw worden "partners in crime".

Meer over De Huizen, voorvechter en trekker van de detentiehuizen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Klasbak is opnieuw goed doel met de Warmste Week.

Voor welk goede doel ga jij dit jaar?

Lees meer keyboard_arrow_right

Het eerste transitiehuis in Mechelen: een goede maar slechts een eerste stap in de juiste richting.

Artikel Knack online van 10/09/2019

Lees meer keyboard_arrow_right

Hier is Leen, de stagiaire van Klasbak.

Van september tot en met december gaat Leen aan de slag bij Klasbak. Wie is ze en wat gaat ze doen?

Lees meer keyboard_arrow_right

Schenk een cursist een jaar lang Wablieft.

Wablieft zamelt geld in om Wablieft Start gratis te geven aan anderstaligen.

Lees meer keyboard_arrow_right

19th annual Annual Conference of the European Society of Criminology, Ghent (18/9 - 21/9)

ConverGent. Convergent roads, bridges and new pathways in criminology. In Gent gaat de negentiende editie door van de jaarlijkse conferentie van de European Society of Criminology en dit van 18 september tot en met 21 september.

Lees meer keyboard_arrow_right

Debat, expo en feest voor 10 jaar Vlaamse Gemeenschap in de Brusselse gevangenissen.

Op 7 november is de Vlaamse gemeenschap 10 jaar actief in de Brusselse gevangenissen. Een decennium van begeleiding, activiteiten en inzet voor gedetineerden. En dat viert ze!

Lees meer keyboard_arrow_right

Studiedag LIO 18 oktober 2019 VAC Gent

Op 18 oktober organiseren Vocvo en het lerend netwerk Leerwinkels een gratis studiedag rond leerloopbaanbegeleiding binnen en buiten de gevangenismuren.

Lees meer keyboard_arrow_right

Effenen recente wetswijzigingen het pad richting een onafhankelijk en effectief toezicht op de Belgische gevangenissen?

Artikel uit Fatik, editie april-mei-juni 2019, door An-Sofie Vanhouche en Olivia Nederlandt.

Lees meer keyboard_arrow_right

Gevangenissen hebben nood aan een echt re-integratiebeleid. de gevangenis van Itter als illustratie.

Artikel Knack online van 1/08/2019, bron Belga.

Lees meer keyboard_arrow_right

Vanaf 1 juli 2020 hebben alle gedetineerden het recht om in de gevangenis hun eigen kledij en schoenen te dragen.

Het dragen van eigen kleding moet vooral leiden tot een beter psychisch welzijn van de gevangenen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Europris real estate workshop (Ljubljana, 2019)

Van 14 tot en met 16 oktober gaat de eerste Europris Real Estate Workshop door in het historische centrum van Ljubljana, Slovenië.

Lees meer keyboard_arrow_right

"mona mist papa".

Oproep voor crowdfunding van een boek rond een ouder in de gevangenis.

Lees meer keyboard_arrow_right

Viering van 15 jaar educatie achter buitenlandse tralies (eabt) op 31 oktober 2019.

Evaluatie van de werking van Eabt en (on)mogelijkheden van digitalisering van afstandsonderwijs in de komende jaren .

Lees meer keyboard_arrow_right

Vlaamse gemeenschap viert 10 jaar hulp- en dienstverlening in de Brusselse gevangenissen!

Op 7 november 2019 zetten zij het werk in de kijker in en met het Gemeenschapscentrum De Pianofabriek.

Lees meer keyboard_arrow_right

Rondom Prison: geplande sessies najaar

Vormingstrajecten rond maatschappelijk relevante thema's.

Lees meer keyboard_arrow_right

September, start-to-school, ook voor gedetineerden.

Onderwijscoördinator Lien Creemers (vocvo vzw) geeft een inkijk in hoe dat in zijn werk gaat in Leuven Centraal en Leuven Hulp. Raf (26) die in afwachting van zijn straf in Leuven Hulp studeert voor zijn secundair diploma, deelt zijn ervaringen.

Lees meer keyboard_arrow_right

Beleidscoördinator gezocht voor de gevangenis van Merksplas.

Solliciteren kan nog tot en met 20 september.

Lees meer keyboard_arrow_right

Infobrief ondersteuning leerkrachten bij gedetineerden.

Lees meer keyboard_arrow_right

Leuven Restorative City

Het project Leuven Restorative City mikt op directe dialoog om het wederzijdse vertrouwen te versterken. Verschillende activiteiten worden georganiseerd in het kader van Leuven Restorative City 2019.

Lees meer keyboard_arrow_right

Blokken in de bak.

Het Nieuwsblad zet de spots op onderwijs in de gevangenis (editie 18 mei 2019, met tekst van Line Ooms en Tom Le Bacq en foto’s van Geert Van de Velde). Het artikel toont via getuigenissen van gedetineerden en professionals in het veld het belang van educatie in de gevangenis.

Lees meer keyboard_arrow_right

BRUG BINNEN BUITEN: VRIJWILLIGERS HELPEN EX-GEDETINEERDEN. “VOOR SOMMIGEN IS HET DE EERSTE KEER DAT IEMAND ÉCHT LUISTERT”.

In Antwerpen staan vrijwilligers ex-gedetineerden bij na hun vrijlating. Volgens onderzoek van UAntwerpen biedt Brug Binnen Buiten een belangrijke meerwaarde voor zowel ex-gedetineerden, de vrijwilligers die hen opvangen als voor professionals.

Lees meer keyboard_arrow_right

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x