Bachelorproeven educatie gedetineerden

Deze lijst biedt u een overzicht van bacherlorproeven die het thema leren in detentie behandelen. De focus ligt daarbij op onderzoek in Vlaamse en Brusselse gevangenissen. 

Caelen, M. (2013-2014). Geboeid leren. Praktijkgericht onderzoek naar succesvolle leerervaringen bij gedetineerden binnen de cursussen persoonsgericht leren. Bachelorproef Sociaal Werk.

Carpentier, D., Declercq, J., Herregodts, Z., Maes, C., Mulle, A., Piens, Q., Vanhoecke, F., Vanhooren, S.. (2020-2021). Detentiehuizen voor moeder en kind. Interdisciplinaire bachelorproef aan VIVES.

Castelein, L., El Issati, S., Hollebeke, M., Staelens, C., Van Sande, A., Vandaele, E., Vandekerckhove, C., Vanneuville, C. (2019-2020). De ontoereikendheid van het hulp- en dienstverleningsaanbod in Vlaanderen voor kinderen van (ex-) gedetineerden. Hoe een gelijkaardige werking zoals deze van expertisecentrum K I N D uit Nederland een meerwaarde kan bieden in Vlaanderen. Interdisciplinaire bachelorproef aan VIVES.

De Smedt, A. (2013-2014). Pijnpunten bij de re-integratie van gedetineerden. Bachelorproef Criminologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Jacobs, L. (2012-2013). Het recht van gedetineerden op onderwijs. Bachelorproef Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Rogiers, S. (2019-2020). Ouderschap. Zowel een stuwende kracht als een stoorzender in het desistanceproces van delinquenten. Bachelorproef Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Smolders, G. (2011-2012). Open leren in gesloten context. Stageproef Criminologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Snauwaert, K. & Buggenhout, P. (2017-2018). Onderzoeksrapport 'Beleving van arbeid, opleiding en bezoek in detentie met het oog op re-integratie'. Bachelorproef Criminologische Wetenschappen, Universiteit Gent. 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x