Bachelorproeven educatie gedetineerden

Deze lijst biedt u een overzicht van bacherlorproeven die het thema leren in detentie behandelen. De focus ligt daarbij op onderzoek in Vlaamse en Brusselse gevangenissen. 

Caelen, M. (2013-2014). Geboeid leren. Praktijkgericht onderzoek naar succesvolle leerervaringen bij gedetineerden binnen de cursussen persoonsgericht leren. Bachelorproef Sociaal Werk.

De Smedt, A. (2013-2014). Pijnpunten bij de re-integratie van gedetineerden. Bachelorproef Criminologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Jacobs, L. (2012-2013). Het recht van gedetineerden op onderwijs. Bachelorproef Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent.

Smolders, G. (2011-2012). Open leren in gesloten context. Stageproef Criminologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Snauwaert, K. & Buggenhout, P. (2017-2018). Onderzoeksrapport 'Beleving van arbeid, opleiding en bezoek in detentie met het oog op re-integratie'. Bachelorproef Criminologische Wetenschappen, Universiteit Gent. 

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x