Artikelen educatie gedetineerden

Deze lijst biedt u een overzicht van over leren in detentie. De focus ligt op onderzoek in Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Sommige artikelen zijn via open-access gratis online beschikbaar. Klasbak helpt u bovendien graag bij het verkrijgen van de andere artikelen. U kan hiervoor contact met ons opnemen. 

Beyens, K., Dirkzwager, A. & Korf, D. (2014). Detentie en de gevolgen van detentie. Onderzoek in Nederland en België. Tijdschrift voor Criminologie, 56 (2), 3-30.
(Dit artikel is niet gratis beschikbaar)

Bauwens, A. (2015). Positieve kijk helpt gedetineerden. Maar je hebt dan wel partners nodig. Sociaal.net
(Klik hier om het volledige artikel te lezen)

Brosens, D., Croux, F., Vandevelde, S., Claes, B. & De Donder, L. (2017). Participatie van niet-Belgische gedetineerden in Vlaamse en Brusselse gevangenissen: een helikopteroverizcht van acties en projecten. Fatik, 156, 4-15. 

Brosens, D., De Donder, L. & Verté, D. (2014). Participatie aan hulp-en dienstverlening in de gevangenis van Antwerpen: van onderzoek tot actie. Panopticon, 35 (2), 159-162.
(Dit artikel is niet gratis beschikbaar)

Brosens, D., De Donder, L. & Verté, D. (2013). Hulp- en dienstverlening gevangenis Antwerpen: een onderzoek naar de behoeften van gedetineerden. VUB. (Klik hier om het volledige rapport te lezen).

Brosens, D., De Donder, L., Dury, S., Vanwing, T. & Verté, D. (2015). Life Long Learning: The Prison Library as a Bridge to Participation. Procedia Social and Behavioral Sciences, 191, 1496-1500.
(Klik hier om het volledige artikel te lezen) 

Brosens, D., De Donder, L., Dury, S. & Verté, D. (2015). Barriers to Participation in Vocational Orientation Programmes Among Prisoners. Journal of Prison Education and Reentry, 2(2), 8-22.
(Klik hier om het volledige artikel te lezen)

Brosens, D. & De Donder, L. (2015). Participatie van oudere gedetineerden aan hulp-en dienstverlening. Tijdschrift voor ouder worden & samenleving, 17, 32-35.
(Klik hier om het volledige artikel te lezen)

Brosens, D., De Donder, L., Dury, S. & Verté, D. (2016). Participation in Prison Activities: An Analysis of the Determinants of Participation. European Journal of Criminal Policy Research, 22, 669-687.
(Dit artikel is niet gratis beschikbaar)

Brosens, D., De Donder, L., Polfliet, K. (2016). Inspraak en participatie van gedetineerden in de gevangenis van Gent. Panopticon, 37 (5), 416-432.
(Dit artikel is niet gratis beschikbaar)

Brosens, D. & De Donder, L. (2017). Peer-to-peer leren en ondersteuning ook mogelijk in gevangenissen!? Panopticon, 38 (2), 142-146.
(Dit artikel is niet gratis beschikbaar)

Brosens, D., Dury, S., Vertonghen, J., Verté, D. & De Donder, L. (2017). Understanding the Barriers to Prisoners' Participation in Sport Activities. The Prison Journal, 97 (2), 181-201.
(Dit artikel is niet gratis beschikbaar)

Brosens, D., Croux, F., & De Donder, L., (2018). Barriers to prisoner participation in educational courses: Insights from a remand prison in Belgium. International Review of Education. (Meer info via deze link)

Brosens, D., De Donder, L., Smetcoren, A.-S., & Dury, S. (2019). Exploring educational opportunities for foreign national prisoners in Europe. Scandinavian Journal of Educational Research. (Meer info via deze link)

Brosens, D. (2019). Prisoners’ participation and involvement in prison life: Examining the possibilities and boundaries. European Journal of Criminology, 16(4), 466-485.

Claes, B. & Brosens, D. (2015). Verdiepingen en verschuivingen in het hulp-en dienstverleningslandschap aan gedetineerden. Panopticon, 36 (6), 519-534.
(Dit artikel is niet gratis beschikbaar)

Claus, H. (2013). Van gevangenis naar detentiehuis. Van Don Quichot en Ducpétiaux. Fatik, 137, 23-29.
(Klik hier om het volledige artikel te lezen)

Croux, F., Brosens, D., Vandevelde, S., & De Donder, L. (2019). Foreign national prisoners in Flanders (Belgium): Motivations and barriers to participation in prison programmes.European Journal on Criminal Policy and Research, 25(2), 171-188.

Cuypers, R. (2008). Onderwijs aan mensen in detentie: een blijvende uitdaging. Fatik, 120, 19-22.
(Klik hier om het volledige artikel te lezen)

De Koster, K. (2017). Hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. In K. Beyens & S. Snacken, Straffen. Een penologische perspectief. Maklu: Antwerpen. 

Delaere, G., De Caluwé, S. & Clarebout, G. (2013). Prison Education and Breaking Through the Walls in Flanders: The Motivational Orientations of Long-Term Prisoners. The Journal of Correctional Education, 64 (2), 2-21.
(Dit artikel is niet gratis beschikbaar)

Guffens, H., Sempot, L. & Van Driessche, K. (2012). Basiswet interne rechtspositie gedetineerden: de opstart van de overlegorganen in de Belgische gevangenissen. Panopticon, 33 (1), 171- 174.
(Dit artikel is niet gratis beschikbaar)

Hellemans, A., Aertsen, I., & Goethals, J. (2009). Gevangenis en samenleving 2009: een externe evaluatie van het Vlaams strategisch plan hulp-en dienstverlening aan gedetineerden. Fatik, 121, 17-22.
(Klik hier om het volledig artikel te lezen)

Hurkmans, G. & Gillijns, E. (2012). Mentoring Teachers in Prison Education-Experiences in Three Correctioal Facilities in Belgium. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 69, 2215-2218.
(Klik hier om het volledige artikel te lezen)

Hurkmans, G. & Gillijns, E. (2012). In & Out. Autobiography as an instrument for re-planning in consequence of an imprisonment experience. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 46, 5693-5697.
(Klik hier om het volledige artikel te lezen)

Meyvis, W. (2009). Dertig jaar communautarisering hulp- en dienstverlening aan gedetineerden. In W. Bruggeman et al. Van pionier naar onmisbaar. Over 30 jaar Panopticon. Maklu: Antwerpen. 

Robert, L. (2009). Veelzeggende stilte? In W. Bruggeman et al. Van pionier naar onmisbaar. Over 30 jaar Panopticon. Maklu: Antwerpen. 

Tassier, M. (2004). Waar is de onderwijzer van Dupétiaux gebleven? Winket, 4, 28-32.
(Dit artikel is niet gratis beschikbaar)

Tournel, H. (2009). Vorming, opleiding en arbeidstoeleiding ter bevordering van de sociale (re-)integratie in zeven Vlaamse gevangenissen. Fatik, 122, 10-18.
(Klik hier om het volledige artikel te lezen)

Tubex, H. (2004). Ontwikkeling van relevante beleidsindicatoren inzake kwaliteit en effectiviteit van hulp-en dienstverlening aan gedetineerden in Vlaamse gevangenissen. Winket, 2004, 1, 6-34.
(Dit artikel is niet gratis beschikbaar)

Van Acker, I. (2016). Onderwijs in de Vlaamse en Brusselse gevangenissen: mijnenveld of werf va de toekomst? Fatik, 150, 10-15.
(Klik hier om het volledige artikel te lezen)

Vanhouche, A., Vanquekelberghe, C. & Robberechts, J. (2018). Onderwijs binnenstebuiten gekeerd? Een verkennend onderzoek naar ervaringen van gedetineerden en universiteitsstudenten die samen leren in detentie. Fatik, 158, 25-32. 

Vanhouche, A., Brosens, D., De Donder, L. & Hurkmans, G. (2018). Leren in de gevangenis verlegt grenzen: Een verslag van de European Prison Education Association. Fatik, 157, 37-40. 

Van Haegendoren, M. (2001). Onderzoek naar de behoeften van gedetineerden aan maatschappelijke hulp- en dienstverlening. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en Limburg Universitair Centrum: Diepenbeek. 

Verschueren, G. (2010). Beleid en regimeontwikkeling in de Centrale Gevangenis: een terugblik. Fatik, 127, 23-27.
(Klik hier om het volledige artikel te lezen)

Willemse G., (2012) Rapportering geletterdheidsproject, geïntegreerd werken aan geletterdheid op de opleidingsvloer in de strafinrichting van Oudenaarde: een verkenning van de mogelijkheden

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x