Klasbak, netwerk en expertisecentrum voor leren in detentie

Gedetineerden zijn een onmondige en een weinig zichtbare groep. Maar bijna elke gedetineerde komt ooit vrij. Daarom moet een gedetineerde vanaf dag 1 van de detentie de hulp en de mogelijkheden krijgen om zich voor te bereiden op een terugkeer in de maatschappij. Leren is daarbij belangrijk want dit biedt gedetineerden handvatten om te groeien, zich te versterken en om uiteindelijk ook bij te dragen aan de samenleving.

Klasbak is de Vlaamse afdeling van de European Prison Education Association (EPEA). We zijn een netwerk en expertisecentrum voor personen en organsiaties die het leren van (ex-)gedetineerden ondersteunen. 

DIGITALISERING

Het komende jaar willen we ons richten op de digitale inclusie van gedetineerden. De wereld wordt meer en meer digitaal. Toegang tot internet lijkt evident en digitale vaardigheden worden essentieel. Buiten de muren zet de overheid volop in op digitale geletterdheid. Binnen de muren is een ander verhaal. Omdat digitale exclusie de leermogelijkheden beperkt en in de weg staat van een goede re-integratie en rehabilitatie na detentie, focussen we op digitale inclusie van gedetineerden.

In de kijker!

Pijlers

looks_two

Educatie gevangenis

looks_3

Voor studenten

Introductiecursus 'Samen werken in de hulp- en dienstverlening aan gedetineerden': donderdag 6 en vrijdag 7 februari

Programma en inschrijven

Lees meer keyboard_arrow_right

Politici, vergeet de gevangenissen niet!

opiniestuk van Hans Claus (vzw De Huizen en gevangenisdirecteur in Oudenaarde ) in dewereldmorgen.be (2 december 2019)

Lees meer keyboard_arrow_right

Jongeren aan zet in nieuw jeugddelinquentierecht

artikel Soicaal.net (2 dec 2019)

Lees meer keyboard_arrow_right

Review of European Prison Education Policy and Council of Europe Recommendation (89) 12 on Education in Prison

Report on the reviewing of the original recommendations and the impact of developments of the last three decades

Lees meer keyboard_arrow_right

Correctional Research Symposium 2020

Call for Papers and Registration!

Lees meer keyboard_arrow_right

Fred Klee, ex-gedetineerde en performer, over boekhouden, Radio Cachot en meer op Radio 1 (Interne Keuken)

Herbeluister hier

Lees meer keyboard_arrow_right

10 jaar hulp- en dienstverlening in de Brusselse gevangenissen. En dat mag gevierd worden!

Een relaas van deze viering op 7 november in de Pianofabriek (St-Gillis)

Lees meer keyboard_arrow_right

studienamiddag ‘Tewerkstellingstraject vanuit detentie en sociale economie’.

5 december, Technologiecampus Gent

Lees meer keyboard_arrow_right

Project Supervisor gezocht voor 'Sports in prison, a plan for the future'

Vacature De Rode Antraciet voor Erasmus+ project

Lees meer keyboard_arrow_right

Café Touché voor de warmste week

7 december, Treck Hostel Gent

Lees meer keyboard_arrow_right

Diner ten voordele van Music for Life

19 december in Penitentiair School Centrum Hoogstraten

Lees meer keyboard_arrow_right

‘De onzichtbare slachtoffers van het strafrechtssysteem’

Een onderzoek naar de rechten van kinderen van gedetineerden in Nederland in het licht van het internationale kinder- en mensenrechtenkader

Lees meer keyboard_arrow_right

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x