In de kijker

Cultuursensitief werken voor medewerkers van de hulp- en dienstverlening

Op 11 december organiseren Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel een vorming rond cultuursensitief werken voor hulp- en dienstverleners in de gevangenis.

De gevangenispopulatie wordt met de jaren meer divers. Bijna de helft van de gedetineerden (44%) is van buitenlandse afkomst. In 2016 waren er meer dan 130 nationaliteiten opgesloten in de Belgische gevangenissen. De toenemende diversiteit daagt uit om cultuursensitief te werken. Deze opleiding bevordert cultuurgevoeligheid en leert je cultuur vanuit een dynamische en genuanceerd blik te benaderen.

Klik hier voor meer informatie.

 

Onderzoek in de kijker

Elk schooljaar voeren studenten onderzoek naar educatie in detentie. Klasbak bundelt dit onderzoek op de website. De komende weken zetten de bakberichten het onderzoek in de kijker. 

Linde Tilley sprak met hulp- en dienstverleningsactoren over de organisatie van activiteiten in een transitiehuis. Uit haar interviews blijkt dat de kleinschaligheid enkele voordelen heeft ten opzichte van de grote gevangenissen. Zo zal de bekendheid en bereikbaarheid van de diensten vergroten. De actoren hopen in deze context  vraaggerichter te werken. De nabijheid tot de samenleving vinden de actoren een voordeel omdat het gedetineerden toelaat gemakkelijker diensten te contacteren buiten het transitiehuis. Dankzij de differentiatie kunnen de diensten een begeleiding op maat opstellen. Dat is moeilijker in de grote gevangenissen. 

Klik hier om de volledige thesis te lezen.