In de kijker

KLASBAK MEMORANDUM

Klasbak 002 002 1 page 001

 

De gevangenis, een huis van herstel? Aan de slag met de herstelpiramide.

Op donderdag 9 mei werd tijdens een WEVO-vorming de herstelpiramide, specifiek met het oog op herstel binnen detentie, door Johan Deklerck toegelicht. Deze piramide focust zich op de verschillende vormen van herstel die mogelijk zijn na een delict of een conflict. Ze is een wetenschappelijk instrument, uitgewerkt in het doctoraatsonderzoek van Johan Deklerck (Delinquentie en haar context bekeken vanuit een cyclisch model van ‘integratie-desintegratie’ Diss.Doct. KU Leuven, afd Strafrecht, Strafvordering en Criminologie, 2005).

Lees meer...

Gedetineerden getuigen bij de Madammen op radio 2

Stem vanaf dinsdag 14 mei je radio af op Radio 2 tussen 10 en 12!

Want het programma De Madammen buigt zich over het thema "leren in de gevangenis".

Tot en met vrijdag 17 mei laten de madammen gedetineerden aan het woord. Ze vertellen over hun ervaringen met onderwijs in de gevangenissen van Leuven-Centraal en Brugge. 

Zeker luisteren!

radio2 De madammen

Staking gevangenissen 07-08/05

Op 7 en 8 mei werd het werk opnieuw neergelegd in de Vlaamse gevangenissen. Met deze staking wil men een signaal geven naar zowel uittredend minister Koen Geens, als de toekomstige minister van Justitie. Ze willen pijnpunten als overbevolking in gevangenissen, het personeelstekort, absenteïsme en verlofachterstand onder de aandacht brengen.

Lees meer...

Moderator en het Herstelfonds

Moderator vzw, Forum voor herstelrecht en bemiddeling, viert zijn 20-jarig bestaan. Bemiddeling biedt de mogelijkheid aan slachtoffer, dader en andere betrokkenen bij een misdrijf om met elkaar in dialoog te gaan in een vertrouwelijke sfeer. Zo streeft Moderator er naar een duurzame reactie op criminaliteit te bieden die meer inhoudt dan louter straffen. Het is tevens een moment waarop de dader actief verantwoordelijkheid kan opnemen voor het misdrijf.

Lees meer...

De Stichting Educatie achter buitenlandse tralies (Eabt)

De Stichting "Educatie achter buitenlandse tralies" (Eabt) is actief sinds 2004. Deze vrijwilligersorganisatie verzorgt het Nederlandstalig afstandsonderwijs voor in het buitenland gedetineerde Nederlanders. Reclassering Nederland voorziet binnen de begeleiding van deze gedetineerden de mogelijkheid om een verzoek tot studie bij Eabt in te dienen. Het studieaanbod van Eabt bestaat onder andere uit Nederlands, vreemde talen, voorbereidend beroepsgerichte opleidingen etc. Dit afstandsonderwijs wordt georganiseerd vanuit Nederland.

Lees meer...

Kinderbezoek in de gevangenis van Gent: een aantal reflecties

Afgelopen maand verscheen in FATIK, Tijdschrift voor Strafbeleid en Gevangeniswezen, een bijdrage over het kinderbezoek in de gevangenis van Gent. Het kinderbezoek in Gent bestaat 20 jaar. Enkele onderzoekers reflecteren.

Lees meer...