In de kijker

KLASBAK MEMORANDUM

Klasbak 002 002 1 page 001

 

Wevo vorming 09/05

Op 09/05 organiseert de Werkgroep Vorming en Ondersteuning (WEVO) de vorming "De gevangenis: een huis van herstel? Aan de slag met de herstelpiramide". Inschrijven kan tot 30/04.

Lees meer...

Dag van de lesgevers aan gedetineerden

Afgelopen woensdag 27/03 vond de Dag van de lesgevers aan gedetineerden plaats. Eenmaal toegekomen op locatie werd het kennismaken met de collega's gevolgd door een informatieluik. Hier werd onder andere stilgestaan bij de ondersteuningsnoden voor lesgevers aan gedetineerden, het traject van de gedetineerde en de stand van zaken ICT. Ook toeleiding naar en aanbod van onderwijs in de gevangenissen kreeg de nodige aandacht. Na de lunch werden materiaal, ideeën en knowhow in kleine werkgroepen gedeeld. Tot slot dachten lesgevers na over hoe zij in de toekomst vlot met elkaar in contact kunnen komen en welke ondersteuning hiervoor wenselijk is. Vocvo gaat alvast aan de slag met deze nieuwe input!

Symposium Europees Forum voor Herstelrecht

Het Europees Forum voor Herstelrecht organiseert op 5 en 6 juni een internationaal symposium samen met het Spaanse Ministerie van Justitie in Bilbao. Hier zal worden nagedacht over hoe herstelgericht gewerkt te werken in de ondersteuning van justitiabelen in de gehele strafrechtsprocedure.

Lees meer...

Oproep: lesgevers aan gedetineerden

Naar aanleiding van komend strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wil Vocvo de digitalisering van het volwassenenonderwijs buiten gevangenismuren en deze van het groepsaanbod volwassenenonderwijs in detentie vergelijken. Vocvo beoogt zo de digitaliseringskloof in kaart te brengen en verder te analyseren.

Lees meer...

Vocvo Memorandum 2019

Naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2019 bracht het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) een memorandum met beleidsaanbevelingen uit. Vocvo is verantwoordelijk voor de coördinatie van het onderwijsaanbod in Vlaamse en Brusselse gevangenissen.

Lees meer...

Gegarandeerde dienstverlening voor gedetineerden

Op donderdag 14/03 werd in De Kamer een wet goedgekeurd ter bescherming van de minimale rechten van gedetineerden. Dankzij de wet wordt de minimale dienstverlening aan gedetineerden tijdens stakingen gewaarborgd. België werd hieromtrent al meerdere malen op de vingers getikt door het Europees comité voor Preventie van Foltering.

Lees meer...