In de kijker

KLASBAK MEMORANDUM

Klasbak 002 002 1 page 001

 

Mediawijsheid anno 2019. Nog werk aan de winkel, zowel binnen als buiten de muren.

Eén van de vijf speerpunten waar Klasbak aandacht aan besteedt in het memorandum 2019, is de digitale inclusie van gedetineerden. Want digitale inclusie leidt tot sociale inclusie. De detentietijd zou voor velen het moment bij uitstek kunnen zijn om de digitale skills te verkennen en te werken aan mediawijsheid met het oog op re-integratie. De overheid zet reeds sterk in op digitale geletterdheid buiten de muren. Binnen de muren is dit niet het geval. Op deze manier ontzegt men de gedetineerden veel (leer)kansen en bemoeilijkt het de rehabilitatie en re-integratie die op hen wacht na de detentietijd. Maar ook wanneer we kijken naar welzijnsorganisaties buiten de muren, zien we dat de nodige uitdagingen wachten op het vlak van de integratie van mediawijsheid.

Lees meer...

De gevangenis, een huis van herstel? Aan de slag met de herstelpiramide.

Op donderdag 9 mei werd tijdens een WEVO-vorming de herstelpiramide, specifiek met het oog op herstel binnen detentie, door Johan Deklerck toegelicht. Deze piramide focust zich op de verschillende vormen van herstel die mogelijk zijn na een delict of een conflict. Ze is een wetenschappelijk instrument, uitgewerkt in het doctoraatsonderzoek van Johan Deklerck (Delinquentie en haar context bekeken vanuit een cyclisch model van ‘integratie-desintegratie’ Diss.Doct. KU Leuven, afd Strafrecht, Strafvordering en Criminologie, 2005).

Lees meer...

Gedetineerden getuigen bij de Madammen op radio 2

Stem vanaf dinsdag 14 mei je radio af op Radio 2 tussen 10 en 12!

Want het programma De Madammen buigt zich over het thema "leren in de gevangenis".

Tot en met vrijdag 17 mei laten de madammen gedetineerden aan het woord. Ze vertellen over hun ervaringen met onderwijs in de gevangenissen van Leuven-Centraal en Brugge. 

Zeker luisteren!

radio2 De madammen

PrisonCloud voor gedetineerden. Grenzen aan digitale normalisering?

In de laatste editie van Panopticon, Tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk, verscheen een publicatie over PrisonCloud. Het artikel kadert PrisonCloud als moderne variant voor uitwisseling van informatie en communicatie vanuit het normaliseringsprincipe. Grenzen en limieten voor normalisering van het leven achter de tralies worden toegelicht.

Lees meer...

Rescaled conference 10/04/2019

"The next big thing will be a lot of small things."

Op woensdag 10 april vond de eerste Europese conferentie rond kleinschalige vormen van detentie plaats. In wat volgt een kort verslag.

Lees meer...

Vocvo Memorandum 2019

Naar aanleiding van de verkiezingen in mei 2019 bracht het Vlaams ondersteuningscentrum voor het volwassenenonderwijs (Vocvo) een memorandum met beleidsaanbevelingen uit. Vocvo is verantwoordelijk voor de coördinatie van het onderwijsaanbod in Vlaamse en Brusselse gevangenissen.

Lees meer...