Stageverslagen educatie gedetineerden

Deze lijst biedt u een overzicht van de stageverslagen over leren in detentie . De focus ligt op stages in Vlaamse en Brusselse gevangenissen. 

Donckers, L. (2013-2014). Een kwalitatief onderzoek naar de motivatie van gedetineerden om (niet) deel te nemen aan onderwijs in de gevangenis van Gent. Onderzoeksstage Pedagogiek en Onderwijskunde aan de Universiteit Gent.

Frans, S. (2013-2014). Doorstroom van opleiding naar tewerkstelling in de gevangenis. Stageverslag Criminologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Hendrickx, E. (2011-2012). Verkennend onderzoek omtrent de digitalisering van het onderwijs in de gevangenis en webleren. Stageverslag Criminologische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

Potemans, I. (2015-2016). Nulmeting digitalisering van het onderwijs in de gevangenis. Stageopdracht Criminologische Wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

Triangle, E. (2010-2011). Behoefteonderzoek bij onderwijzers: specificiteit van onderwijs aan gedetineerden. Stageverslag Criminologische wetenschappen aan de Katholieke Universiteit Leuven. 

Snauwaert, K. & Buggenhout; P. (20117-2018). Onderzoeksrapport: Beleving van arbeid, opleiding en bezoek in detentie met het oog op re-integratie. Stageverslag Criminologische Wetenschappen aan de Universiteit Gent.