Moderator en het Herstelfonds

Moderator vzw, Forum voor herstelrecht en bemiddeling, viert zijn 20-jarig bestaan. Bemiddeling biedt de mogelijkheid aan slachtoffer, dader en andere betrokkenen bij een misdrijf om met elkaar in dialoog te gaan in een vertrouwelijke sfeer. Zo streeft Moderator er naar een duurzame reactie op criminaliteit te bieden die meer inhoudt dan louter straffen. Het is tevens een moment waarop de dader actief verantwoordelijkheid kan opnemen voor het misdrijf.

Bemiddeling is eveneens mogelijk op het niveau van strafuitvoering. Met het Herstelfonds bijvoorbeeld kunnen gedetineerden tijdens detentie al iets doen voor hun slachtoffer. Wanneer de bemiddelaar de tussenkomst van het Herstelfonds opportuun acht in het kader van een bemiddeling, kan een aanvraag bij het Comité ingediend worden. Indien goedgekeurd kan de gedetineerde bijvoorbeeld door het uitvoeren van vrijwilligerswerk een vooraf vastgelegd bedrag overmaken aan het slachtoffer. De directe of indirecte communicatie tussen partijen verloopt via een bemiddelaar van Moderator.

Dit betuigt niet enkel van goede wil naar het slachtoffer toe maar ook breder, naar de samenleving. Het sterkt opnieuw de banden met de maatschappij en bevordert re-integratie. Zo kunnen ze bijvoorbeeld op uitgangsvergunning buiten gevangenismuren het vrijwilligerswerk verrichten. Een trajectbegeleider bij Moderator stelt: "Het feit dat ze zich nuttig kunnen maken en hierin bevestiging krijgen, is goed voor hun zelfbeeld. Voor sommige mannen betekent dit hun eerste echte en/of positieve werkervaring, wat hen dus ook op vlak van reclassering of werk een boost kan geven."

Het Herstelfonds kan in het kader van bemiddeling dus een positief verhaal zijn voor slachtoffer, dader en samenleving. Tevens kan het net zoals andere leeractiviteiten bijdragen tot een zinvolle invulling van detentie.

Meer informatie over de werking van Moderator, Forum voor herstelrecht en bemiddeling, vind je hier. Of lees enkele getuigenissen over het Herstelfonds.