De Stichting Educatie achter buitenlandse tralies (Eabt)

De Stichting "Educatie achter buitenlandse tralies" (Eabt) is actief sinds 2004. Deze vrijwilligersorganisatie verzorgt het Nederlandstalig afstandsonderwijs voor in het buitenland gedetineerde Nederlanders. Reclassering Nederland voorziet binnen de begeleiding van deze gedetineerden de mogelijkheid om een verzoek tot studie bij Eabt in te dienen. Het studieaanbod van Eabt bestaat onder andere uit Nederlands, vreemde talen, voorbereidend beroepsgerichte opleidingen etc. Dit afstandsonderwijs wordt georganiseerd vanuit Nederland.

Zowel de Verenigde Naties als de Raad van Europa stelt dat gedetineerden - net als vrije burgers - recht hebben op onderwijs. Toch is het onderwijsaanbod in buitenlandse gevangenissen meestal beperkt tot een aanbod in de taal van het land in kwestie. Dit ondermijnt dan ook het recht op onderwijs voor individuen gedetineerd in het buitenland.

Eabt benadrukt de rol die voor onderwijs is weggelegd in het voorkomen of beperken van crimineel gedrag. Wanneer dit onderwijs niet in de moedertaal van de gedetineerde voorzien wordt, beperkt dit zijn voorbereiding op de terugkeer in de samenleving. Hier tracht Eabt - in nauwe samenwerking met bijvoorbeeld Bureau Buitenland van Reclassering Nederland en Nederlandse Ambassades - aan tegemoet te komen.

Stichting "Educatie achter buitenlandse tralies" evalueert samen met de afdeling Educatiewetenschappen van de Vrije Universiteit Brussel (VUB) zijn werking. De resultaten van het evaluatieonderzoek worden gepresenteerd en besproken op de Eabt-conferentie in oktober 2019. Op deze conferentie "Distance education for Dutch prisoners abroad - 15 years of experience" viert de stichting tevens zijn 15-jarig bestaan.

Meer informatie over Eabt vind je hier en in de nieuwsbrief van april.