EPALE richt in juli aandacht op 'leren in de gevangenis'

Bij EPALE (Electronic Platform for Adult Learning in Europe) weten ze dat leren in de gevangenis belangrijk is om de kansen op werk, sociale inclusie en reïntegratie van gevangenen in de samenleving te verhogen. De hele maand juli werken ze daarom rond het thema gevangeniseducatie in Europa. Ze hebben een themapagina over leren in de gevangenis gemaakt die je hier kan raadplegen.