Personeelsstaking in de gevangenissen

Sinds vorige week staakt een groot deel van het gevangenispersoneel. De aanleiding is een kaderwet die de minimale dienstverlening invoert. Deze kaderwet organiseert ook andere thema's over het gevangenispersoneel. Journalist Dirk Leestmans maakte een overzicht van de nieuwe wet. Zo zou er een penitentiaire beleidsraad komen, een interne inspectie en een gedragscode voor het penitentiair personeel. Bovendien wil de wet een nieuwe organisatie van het gevangenispersoneel waarbij een deel van het personeel zorgt voor bewaking en veiligheid en een ander deel voor de begeleiding van gedetineerden. 

 Klik hier om het volledige artikel te lezen.