Studenten van de KU Leuven en de gevangenis van Leuven Centraal overhandigen visietekst aan minister van Justitie

Dit academiejaar doceerde de KU Leuven het vak 'Gevangenisstraf als doorleefde realiteit'. Twaalf van de 24 deelnemende studenten waren gedetineerd, de andere twaalf studeerden theologie, filosofie of criminologie. Tijdens de lessen werd gereflecteerd over de ethiek van het straffen. Tijdens deze lessen stelden de studenten gezamenlijk een document op waarin ze ethische reflecties over gevangenisstraffen neerschreven. Ze overhandigden deze tekst aan de minister van Justitie.

 Klik hier om de volledige visietekst te lezen.