Europees comité ter preventie van foltering publiceert rapport over België

In 2017 bracht het Europees comité ter preventie van foltering een bezoek aan België. Het comité bezocht verschillende gevangenissen en was positief over de opening van de forensisch psychiatrische centra in België en de materiële condities in de nieuwe gevangenissen zoals deze van Leuze-en-Hainaut. Het comité uitte zich negatief over de aanslepende overbevolking, het gebrek aan een minimum dienstverlening tijdens stakingen en een gebrek aan activiteiten buiten de cel. De invoering van het individueel detentieplan moet ervoor zorgen dat gedetineerden doorheen hun detentie aan activiteiten kunnen deelnemen. Bovendien benadrukt het comité dat deze activiteiten heel wat positieve effecten hebben op het detentieklimaat zoals minder spanningen, frustraties en geweld.

De minister van Justitie heeft intussen ook gereageerd  op het rapport. Hij zal verdere stappen zetten om de gevangenispopulatie in te dijken. Daarnaast pleit hij om de gezondheidszorg van gedetineerden over te hevelen naar Volksgezondheid en wil hij voor het einde van de legislatuur een akkoord over de minimale dienstverlening tijdens personeelsstakingen. 

Lees hier het volledige rapport van CPT.