Minister Hilde Crevits behandelt aanbevelingen FORINER-project

Paul Cordy bevroeg minister Hilde Crevits in de commissie voor onderwijs over de aanbevelingen van het FORINER-project. Minister Crevits benadrukte in haar antwoord het belang van onderwijs voor een succesvolle re-integratie van gedetineerden.  Daarnaast besprak ze het nieuw ontwerp van decreet. 

Daarover vertelde ze:'Naast de subsidiëring aan VOCVO om het onderwijsaanbod in de gevangenissen te coördineren, stellen we in het ontwerp van decreet dat de financiering van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie wijzigt, voor om het onderwijs aan gedetineerden in de financiering te laten doorwegen. Op die manier garandeert men dat centra in de toekomst meer mogelijkheden zullen hebben om in de gevangenissen een aanbod uit te bouwen, ook digitaal. Ook de minister van Justitie deelt de ambitie om op deze weg verder te gaan'. 

Klik hier om het volledige debat te bekijken.