Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens benadrukt het belang van activiteiten voor gedetineerden

Op 16 mei 2017 werd België veroordeeld door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de onmenselijke en vernederende behandeling van twee gedetineerden in de gevangenis van Lantin en Vorst.

In haar uitspraak veroordeelde het Hof de detentiecondities van de gedetineerde in Vorst wegens de opsluiting in een te kleine ruimte en een gebrek aan activiteiten buiten de cel. Het Hof oordeelde bovendien dat de gedetineerde in Lantin leed onder het rookgedrag van zijn medegedetineerde, het gebrek aan een actief regime met activiteiten en een gebrek aan privacy tijdens het toiletbezoek.

Lees meer op de website van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens