Vacature - Vocvo zoekt een halftijdse coördinator voor het Erasmus+-project Foriner

Vocvo is op zoek naar een tijdelijke, deeltijdse projectcoördinator (m/v) voor het Erasmus+-project FORINER.

 

Meer informatie over deze vacature vind je op de website van Vocvo.

 

Vocvo is op zoek naar een tijdelijke, deeltijdse projectcoördinator (m/v) voor het Erasmus+-project FORINER.

FORINER is een tweejarig Europees project dat het aanbieden van onderwijs en/of vorming aan buitenlandse gedetineerden via educatieve programma’s en aanbodverstrekkers uit het thuisland mogelijk wil maken. Het doel is om dit op Europese schaal uit te werken zodat elk Europees land een potentiële aanbieder en ontvanger van educatieve programma’s wordt voor buitenlandse gedetineerden. We richten ons daarbij op twee sporen:

  • een digitaal model enerzijds dat gebruik maakt van moderne communicatiemiddelen;
  • een niet-digitaal model anderzijds dat een alternatief biedt in detentiecontexten waarin digitale middelen geweerd worden.  

In het kader van het project zal draagvlak gezocht worden bij de betrokken partners en instanties om zoveel mogelijk digitale communicatiemiddelen te voorzien voor gedetineerden. Door middel van pilootprojecten zal het model uitgetest en geëvalueerd worden. De resultaten worden op brede schaal gedissemineerd binnen de sector en worden aan Europese beleidsmakers voorgesteld.   

FORINER wordt gefinancierd door de Europese Commissie binnen het Europese programma Erasmus+ Key Action 3 (support for policy reform). Dit programma focust op beleidsontwikkeling en innovatieve beleidsexperimenten. FORINER werd goedgekeurd in juli 2015 en loopt van 1 januari 2016 tot 31 december 2017. Momenteel is de pilootfase van het project aan de gang.

Vocvo is promotor van FORINER. Dit houdt in dat Vocvo de inhoudelijke en financiële eindverantwoordelijkheid draagt ten aanzien van de Europese Commissie. Vocvo stuurt de projectpartners aan en volgt het financieel beheer van de projectpartners op. Vocvo verzorgt het globale projectmanagement en bewaakt de kwaliteit van de projectresultaten en het projectproces. Vocvo rapporteert hierover naar de Europese Commissie.

Als coördinator van FORINER ben je verantwoordelijk voor de uitrol, opvolging en afronding van het project. Je werkt hiervoor nauw samen met de algemeen coördinator onderwijs aan gedetineerden van Vocvo.