In de kijker

KLASBAK MEMORANDUM

Klasbak 002 002 1 page 001

 

“Recht op zorg wanneer je ziek bent”. Podvis, de actua-podcast van VRT NWS, gaat dieper in op het nieuws dat Kim De Gelder na 10 jaar in de gevangenis nu geïnterneerd wordt.

Justitiejournaliste Anne Vanrenterghem zoekt uit tijdens een bezoek aan het FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum) in Gent wat internering inhoudt en waar Kim De Gelder mogelijks terecht komt. Ze loopt er door het labyrinth van gangen en spreekt er met personeelsleden en geïnterneerden. Hoe verloopt zo’n internering? Hoe ziet een gemiddelde dag van een geïnterneerde er uit? Wat is het verschil met een gevangenisstraf? Waar werkt men aan tijdens de internering en hoe zit het met de terugkeer naar de maatschappij?

België is reeds verschillende keren veroordeeld door het Europese Hof voor de Rechten van de Mens voor de opsluiting van geïnterneerden in penitentiaire instellingen die daar niet voor geschikt zijn. Met de bouw van de FPC’s komt België daaraan tegemoet en creëert men voor de geïnterneerden plaatsen waar men aan een behandeling kan werken. Wat in de gevangenis dus vaak ontbreekt. Ondertussen zijn er al 446 mensen geïnterneerd in de FPC’s van Gent en Antwerpen. 538 geïnterneerden zitten nog altijd in een gevangenis. België telt in totaal zo’n 3500 geïnterneerden die zowel in gevangenissen als in instellingen zitten.

Professor en interneringsexpert Freya Vander Laenen, die honderden geïnterneerden heeft bevraagd, geeft aan dat het verkeerd is om te denken dat een internering geen straf is. In het geval van internering is er een begindatum maar geen einddatum. Het betreft hier dus een straf van onbepaalde duur waarbij voor dezelfde feiten iemand langer in internering kan zitten dan in de gevangenis. Het uiteindelijke doel van de internering is genezing en het beperken van het recidive-risico. Men probeert de mensen op maat te helpen en een behandeling te voorzien in functie van herstel en een zo stabiel mogelijke situatie. In het FPC gaat men iedereen proberen te behandelen ook al lijkt een terugkeer naar de maatschappij onmogelijk. De afloop kent niemand.

De link voor deze podcast, vind je hier.