In de kijker

KLASBAK MEMORANDUM

Klasbak 002 002 1 page 001

 

ESF-ambassadeur Learning Inside Out (LIO) in the picture

In het project Learning Inside Out (LIO) wordt de dienstverlening van Leerwinkel West-Vlaanderen toegankelijk gemaakt voor de gedetineerdenpopulatie in de gevangenissen van Ieper, Ruiselede en Brugge. VOCVO projectverantwoordelijke Marjolein Rammelaere en de onderwijscoördinatoren in de gevangenissen geven dit mee vorm. Het LIO-project kreeg in oktober 2018 samen met twee andere finalisten de titel van ESF-ambassadeur. 

In nauwe samenwerking met de FOD Justitie en de onderwijscoördinatoren van VOCVO bieden Leerwinkel West-Vlaanderen en Vocvo een duurzame en kwaliteitsvolle leerloopbaanbegeleiding voor gedetineerden aan teneinde de aansluiting op de arbeidsmarkt na detentie te verhogen. De leerloopbaanbegeleiding die LIO aanbiedt, kan bestaan uit het behandelen van informatievragen, het voeren van informatiebemiddelingen en/of het opzetten van begeleidingen met de nodige aandacht voor nazorg. De dienstverlening maakt de brug naar buiten door continuering van de leerloopbaanbegeleiding na detentie te realiseren.

Wil je meer te weten komen over het LIO-project; bekijk dan dit filmpje of ga voor meer toelichting en een stand van zaken naar de VOCVO-website.

Elk jaar bekroont het ESF drie promotoren met de titel ‘ESF-Ambassadeur’. Die onderscheiding gaat naar organisaties die met behulp van het ESF een uitmuntende methodiek of instrument hebben ontwikkeld die de arbeidsmarkt versterkt. Met deze bekroning wordt de organisatie niet enkel in de bloemetjes gezet voor haar uitstekende prestatie. Het ESF geeft ook groen licht om gedurende een jaar het product te verspreiden en kenbaar te maken.

ESF zet met deze bijdrage zijn ambassadeurs en dus ook het LIO-project in de kijker.