In de kijker

KLASBAK MEMORANDUM

Klasbak 002 002 1 page 001

 

“Men moet goed beseffen dat pakweg 99 procent van alle gedetineerden ooit vrijkomt en dat het dus aangewezen is om die periode in de cel verstandig te gebruiken. Een humaan detentiebeleid is in ieders belang."

Het Europse hof voor de Rechten van de Mens heeft een gedetineerde die een aanklacht had ingediend finaal gelijk gegeven. België moet hem een schadevergoeding en een kostenvergoeding betalen. Het hof erkent de erbarmelijke omstandigheden van gedetineerden als een schending van artikel 3 van het EVRM. Dit is de derde 'internationale' veroordeling voor slechte detentie-omstandigheden; twee maal omwille van overbevolking en nu omwille van slechte omstandigheden tijdens een staking. Hiernaast zijn er ook nog de vele veroordelingen van ons land door lokale rechtbanken.

Met de Wet op de Minimale Dienstverlening die in juli in voege treedt, wil minister van Justitie Koen Geens hierop een antwoord bieden. Deze wet zal een minimale dienstverlening invoeren, het personeel een betere bescherming bieden en een penitentiaire beleidsraad invoeren. Deze wet biedt echter geen garantie voor de uitvoering van het leeraanbod (onderwijs, sport, cultuur, werk) in de gevangenissen.

Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor de Mensenrechten reageert op de veroordeling in het volgende artikel in De Morgen (29 mei 2019, door Jan Devriese).