In de kijker

KLASBAK MEMORANDUM

Klasbak 002 002 1 page 001

 

Rescaled conference 10/04/2019

"The next big thing will be a lot of small things."

Op woensdag 10 april vond de eerste Europese conferentie rond kleinschalige vormen van detentie plaats. In wat volgt een kort verslag.

De VUB stelde zijn deuren open en de organisatie mocht deelnemers en sprekers (Hans Claus, gevangenisdirecteur en secretaris van vzw De Huizen; Prof Dr Kristel Beyens, VUB; Prof Dr Ben Crewe, University of Cambridge; Anke Siegers, expert in sociale transities; Matthias Schoenaerts, Belgische acteur; Reynaldo Adames, schrijver en coach) uit verschillende landen verwelkomen. Een tot de nok gevulde aula met 150 aanwezigen illustreert de belangstelling die er voor de beweging is.

Een gevangenisstraf bestaat uit het beroven van iemands vrijheid. Het raken aan de mensenrechten maakt hier geen deel van uit. Bovendien moet re-integratie van de gedetineerde gefaciliteerd worden tijdens detentie. Zo luidt de Europese regelgeving. De realiteit is echter dat veel Europese gevangenissen kampen met problemen als overbevolking, slechte infrastructuur, geweld en een beperkt aanbod aan hulp- en dienstverlening. Dit heeft een negatief effect op het welzijn van veel gedetineerden en hun sociaal netwerk, met alle gevolgen van dien voor het slagen van hun re-integratie.

Rescaled - movement for small scale detention pleit daarom voor het vervangen van alle gevangenissen door detentiehuizen en lichtte dit toe op de conferentie. Detentiehuizen zijn kleinschalig, gedifferentieerd op het vlak van veiligheidsniveau en geïntegreerd in de gemeenschap. De kleinere omvang van het detentiehuis en de differentiatie op basis van veiligheidsrisico creëert de mogelijkheid om op maat te werken. Dit zou de kans op succesvolle re-integratie en rehabilitatie verhogen. De integratie in de gemeenschap geeft de gedetineerde de mogelijkheid om zowel voor de gemeenschap als zichzelf iets betekenisvol te doen en zijn verantwoordelijkheid op te nemen.

De boodschap van Rescaled werd tijdens de conferentie in een plenair gedeelte geïntroduceerd. De gastsprekers gaven vanuit hun eigen ervaring en werkzaamheden, aanvulling en invulling aan de beweging maar plaatsten ook de nodige vraagtekens. Vervolgens werden in de workshops ideeën uitgewisseld onder de deelnemers over hoe de beweging in Europa kan slagen in zijn opzet. De aanbevelingen die de conferentie en bijhorende denkoefening voortbrachten, werden op 11 april voorgesteld op de Raad van Europa in het bijzijn van minister van Justitie, Koen Geens.

Wordt vervolgd...

Meer info over Rescaled - movement for small scaled detention vindt u hier.

Geïnteresseerd in de werking van De Huizen vzw, klik hier.