In de kijker

KLASBAK MEMORANDUM

Klasbak 002 002 1 page 001

 

Wevo vorming 09/05

Op 09/05 organiseert de Werkgroep Vorming en Ondersteuning (WEVO) de vorming "De gevangenis: een huis van herstel? Aan de slag met de herstelpiramide". Inschrijven kan tot 30/04.

Welke invulling krijgt "herstel" nu eigenlijk? Op de vorming wordt nagedacht over wat herstel als "vrijheid herwinnen" betekent, en hoe gevangenissen gaandeweg integraal herstel als organisatieprincipe kunnen meenemen. Herstel is meer dan een bemiddeling. Het kan de basis vormen van de totale gevangeniscultuur, met een meerwaarde voor de gedetineerde, het slachtoffer en de bredere samenleving.

Voor meer informatie en inschrijving klik hier.