In de kijker

KLASBAK MEMORANDUM

Klasbak 002 002 1 page 001

 

Oproep: lesgevers aan gedetineerden

Naar aanleiding van komend strategisch plan hulp- en dienstverlening aan gedetineerden wil Vocvo de digitalisering van het volwassenenonderwijs buiten gevangenismuren en deze van het groepsaanbod volwassenenonderwijs in detentie vergelijken. Vocvo beoogt zo de digitaliseringskloof in kaart te brengen en verder te analyseren.

Dit onderzoek krijgt vorm door input van onderwijscoördinatoren, directieleden van scholen en lesgevers aan gedetineerden. De studente die het onderzoek voert is nog op zoek naar informatie van deze laatste.

Geef jij les aan gedetineerden? Een warme oproep om volgende enqûete in te vullen: https://websurvey.kuleuven.be/index.php/15208/lang-nl