In de kijker

Opschorting onderwijsaanbod Sint-Gillis

Door aanhoudende problemen van personeelstekort, stakingsacties en andere operationele moeilijkheden werd het onderwijsaanbod in de gevangenis van Sint-Gillis opgeschort. Het onderwijsaanbod ligt zeker stil tot 31/12/2018. Via overleg met de gevangenisdirectie worden de opties besproken om in januari 2019 een heropstrat van het onderwijsaanbod te realiseren.

LIO project geselecteerd als finalist ESF ambassadeur

Het LIO-project (Learning Inside Out) van Vocvo en Leerwinkel West-Vlaanderen is geselecteerd als finalist voor de titel van ESF ambassadeur 2018. Op 23 oktober zal een vakjury bekend maken wie de titel wint. Klik hier voor meer informatie.

Vormingsaanbod WEVO staat online

Vanaf heden staat het vormingsaanbod van de WEVO online. Het aanbod met alle praktische informatie is te raadplegen op de website van het departement welzijn. Ook de inschrijvingen verlopen via deze website.

We publiceren daaroom geen jaarlijkse brochure meer op de Klasbak website maar informeren jullie via de bakberichten over updates of een nieuw aanbod.

Cultuursensitief werken voor medewerkers van de hulp- en dienstverlening

Op 11 december organiseren Steunpunt Mens en Samenleving (SAM) en het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg Brussel een vorming rond cultuursensitief werken voor hulp- en dienstverleners in de gevangenis.

De gevangenispopulatie wordt met de jaren meer divers. Bijna de helft van de gedetineerden (44%) is van buitenlandse afkomst. In 2016 waren er meer dan 130 nationaliteiten opgesloten in de Belgische gevangenissen. De toenemende diversiteit daagt uit om cultuursensitief te werken. Deze opleiding bevordert cultuurgevoeligheid en leert je cultuur vanuit een dynamische en genuanceerd blik te benaderen.

Klik hier voor meer informatie.

 

Het gevangeniswezen heeft een nieuwe directeur-generaal: Rudy Van De Voorde

Het gevangeniswezen heeft een nieuwe directeur-generaal, Rudy Van De Voorde. Rudy Van De Voorde is psychiatrisch verpleger en criminoloog van opleiding. Sinds 1992 werkt hij bij het ministerie van Justitie. Wij was onder andere gevangenisdirecteur in Sint-Gillis, Vorst en Dendermonde. Voor zijn aanstelling als directeur-generaal werkte hij op het kabinet van Koen Geens.

Tijdens de klasbak kick-off vorig jaar, gaf Rudy Van De Voorde zijn visie op educatie in detentie. Hij benadrukte de ondersteunende rol die het gevangeniswezen moet opnemen om educatie vorm te geven. Om dit te verwezelijken stelt hij en nieuwe jobinvulling voor van het personeel van het bewakingskader. Het uitwerken van dynamische relaties tussen bewakingspersoneel en gedetineerden staan daarbij centraal.

Voorstelling Strategisch Plan Geletterdheid 9 november

De acties en engagementen voor het Strategisch Plan Geletterdheid 2017-2014 zijn definitief uitgewerkt. Dat moet gevierd worden! Vrijdag 9 november worden de resultaten voorgesteld. Noteer deze datum alvast in jouw agenda. 

Lees meer...