In de kijker

DE KLASBAK BASISVISIE

Basisvisie verkort 1

 

Minister Hilde Crevits behandelt aanbevelingen FORINER-project

Paul Cordy bevroeg minister Hilde Crevits in de commissie voor onderwijs over de aanbevelingen van het FORINER-project. Minister Crevits benadrukte in haar antwoord het belang van onderwijs voor een succesvolle re-integratie van gedetineerden.  Daarnaast besprak ze het nieuw ontwerp van decreet: 'Naast de subsidiëring aan VOCVO om het onderwijsaanbod in de gevangenissen te coördineren, stellen we in het ontwerp van decreet dat de financiering van de centra voor volwassenenonderwijs en de centra voor basiseducatie wijzigt, voor om het onderwijs aan gedetineerden in de financiering te laten doorwegen. Op die manier garandeert men dat centra in de toekomst meer mogelijkheden zullen hebben om in de gevangenissen een aanbod uit te bouwen, ook digitaal. Ook de minister van Justitie deelt de ambitie om op deze weg verder te gaan'. 

Lees meer...

Vormingplus organiseert Kaffee Detinee

Heb je interesse om de gevangenis beter te leren kennen? Dat kan! Vormingplus organiseert vijf sessies waarin je kennis maakt met het leven achter de gevangenismuren. Je krijgt een rondleiding in de gevangenis waar je kan spreken met gedetineerden en personeel, je bezoekt een gerechtsgebouw en justitiehuis en je luistert naar een getuigenis van een slachtoffer en familielid van een gedetineerde. 

Inschrijven is verplicht en kan op de website van vormingplus. De plaatsen zijn beperkt. 

EPALE publiceert magazine 'leren door kunst en cultuur'

2018 is het Europees jaar van het cultureel erfgoed. Leren door kunst en cultuur opent de geest en is een krachtig middel om aan sociale inclusie te doen. Ook in de gevangenissen gebruikt men culturele activiteiten regelmatig als leervorm. EPALE publiceerde naar aanleiding van het Europees jaar van het cultureel erfgoed een magazine gevuld met een resem inspirerende culturele projecten. 

Lees meer...

De Huizen publiceert nieuwjaarsbrief

De Huizen vzw schreef een nieuwjaarsbrief met een terugblik op de positieve evoluties van 2017 en een hoopvolle blik op de toekomst. De opstart van de transitiehuizen, en de aandacht voor kleinschalige detentie in politieke debatten bewijzen de positieve vooruitgang. In 2018 wordt werk gemaakt van een eerste Europees Congres. 

Klik hier om de volledige brief te lezen. 

Participatie van niet-Belgische gedetineerden in Vlaamse en Brusselse gevangenissen

Eind 2017 verscheen in het tijdschrift Fatik een artikel over participatie van niet-Belgische gedetineerden in Vlaamse en Brusselse gevangenissen. De onderzoekers bevroegen beleidscoördinatoren en Vlaamse consulenten in het kader van de aanpak van radicalisering. Op basis van deze gesprekken maakten ze een overzicht van participatie- en inspraakmogelijkheden voor niet-Belgische gedetineerden. 

Lees meer...

Save the date: Internationale vormingsweek van Vocvo

Van 23 tot 27 april organiseert Vocvo een internationale vormingsweek 'Education behind Belgian bars'. De opleiding richt zich tot een internationaal publiek zoals leerkrachten, onderwijscoördinatoren en andere geïnteresseerde praktijkmensen. 

Deelnemers krijgen inzicht in de organisatie van het onderwijs in Vlaamse en Brusselse gevangenissen. Inschrijven kan voor 1 maart 2018. 

Lees meer...